Woordenlijst

Woordenlijst v

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

V

Kleurverschilsignaal (B minus Y)

VAP

Vereniging van Audiovisuele Communicatiebureaus en Professionals, waarschijnlijk ter ziele

Var

Variable speed, waarbij videobeeld technisch in stand blijft

Variable area

Optisch geluid-schrift, waarbij de modulatie wordt opgetekend in een breder en smaller wordend zwart-wit geluidsspoor, ook transversaalschrift

Variable density

Optisch geluid-schrift, waarbij de modulatie wordt opgetekend in even brede lijntjes van verschillende dekking

Vaste lens

Objectief met vast brandpunt, ook prime, i.t.t. zoomlens

Vast shot

Shot zonder camera- of lensbewegingen

VCA

1Voltage Controlled Amplifier. Volumeschuif op mengtafels, waar niet het daadwerkelijke geluidssignaal, maar een stuursignaal doorheen gaat. Vaak zijn aan deze faders verschillende functies toe te wijzen;
2Vereniging Constructief Audio, club van professionals in geluid-bij-beeld.

VCD

Standaard voor MPEG1 Video op een CD, ook VideoCD, en ook voorkomend in verbeterde (maar niet allemaal officiële) varianten, zoals Super-VCD en XSVCD

VCP

Vereniging der Verenigde Commercial Producenten

VCR

1Video Cassette Recorder, videorecorder die met band in cassette werkt, vroeger i.t.t. VTR, maar tegenwoordig worden beide termen naast elkaar gebruikt, aangezien nagenoeg alle open-reel-systemen zijn verdwenen, maar ook magneetband behoort inmiddels nagenoeg tot het verleden;
2het eerste consumenten-videosysteem van Philips (1973), met de vierkante cassettes

Vector

Pijl georiënteerd met een lengte en een hoek

Vector graphics

Grafische beelden waarvan de beeldbepalende elementen niet uit pixels bestaan maar uit vectoren; een voordeel is dat het beeld kan worden uitvergroot zonder resolutieverlies, zoals in een bitmap

Vectorscoop

Oscilloscoop om kleur te meten bij video

Vedra

Vereniging van Film- en Televisiedramaturgen

Veegeffect

> Naijlen

Verfrisser

Hoogfilter, ook exciter

Verjoopen

Het publiek door middel van een dialoog nog even uitleggen wat ook weer het precieze centrale conflict is, genoemd naar een groot Nederlands televisieproducent

Verschnitt

vero. Weggesneden gedeeltes van een shot of take, ook trims

Versoaping

Neiging van producenten en regisseurs om populaire televisie-acteurs te casten

Verstelbare vlinder

Vlinder met instelbare sectoropening, waarmee de belichtingstijd verkort kan worden onder de 1/50 seconde

Vertaalkopie

Kopie met tijdcode (VITC) voor vertalers en ondertitelaars

Vertigo

1Tegelijkertijd inrijden en uitzoomen of uitrijden en inzoomen, waardoor het beelduitsnede gelijk blijft, maar alleen het perspectief verandert, zoals in de gelijknamige film van Hitchcock; ook dollyzoom;
2Café-restaurant onder het Filmmuseum

Vertrossing

Populariseringsproces bij de publieke omroep

Verzamelklap

Diverse shots (meestal mute) onder één slate- en takenummer

Vetpotlood

Potlood waarmee aantekeningen op film en perfotape worden gemaakt, ook china marker. Luxe vetpotloden hadden een touwtje waarmee het mogelijk was het potlood te pellen, zodat een puntenslijper overbodig was

VEVAM

Vereniging ter Exploitatie van Vertoningsrechten op Audiovisueel Materiaal

VFB

Verenigde Filmbedrijven, inmiddels ter ziele

VFF

vero. Vereniging Facilitaire Filmbedrijven, ter ziele 

VFX

Visual effects, beeldeffecten zoals keys, matte paintings, animaties, etc.. Aangezien al deze effecten tegenwoordig met de computer worden gemaakt wordt steeds vaker de term CGI gebruikt

VGA

Beeldscherm-/projectieresolutie van 640x480 pixels

VHA

Vereniging Holland Animation. Vereniging van Nederlandse animatiefilmers. Opgeheven in 2005

VHS

Video Home System, de smalfilm onder de videoformaten

Video assist

1Systeem waarmee op een externe monitor het plaatje van een filmcamera kan worden bekeken (en opgenomen);
2operator van een video assist-systeem

VideoCD

vero. Standaard voor MPEG1 Video op een CD, ook VCD, en ook voorkomend in verbeterde (maar niet allemaal officiële) varianten, zoals Super-VCD en XSVCD

Videokaart

Computeronderdeel dat beeld verwerkt

Videolaag

Beschikbaar videospoor in de timeline van een NLE of compositing-systeem

Videolevel

Niveau van het helderheidssignaal (max. 1,0V)

videoën

Filmen met een videocamera; onelegante benaming, > filmen

Videoprojector

Elektronische projector voor het weergeven van beelden in videoresolutie, beamer

Video village

Plaats van de video-assist op de set

Vidicon

vero. Opneembuis in consumentencamera's

Viewer

Filmdoorkijkapparaat

Viewfinder

1Losse beeldzoeker met instelbaar kader en dito brandpunt;
2elektronische zoeker op videocamera

Viewing

Vertoning voor geselecteerd publiek, vgl. R.A.S.

Vignetteren

1Donkere hoeken in het beeld ontstaan doordat het objectief het beeld niet geheel uitdekt  
2Color gradingtechniek waarbij het centrum van het beeld lichter blijft en de randen van het beeld juist donkerder (of soms ook onscherp) worden gemaakt

Vinager syndrome

Azijnlucht van slecht opgeslagen acetaatfilm (ook perfotape) -onder invloed van ijzer als katalysator-, ruikt niet best...

Vingerinstituut

Koosnaam voor het Binger Filmlab, v/h het Maurits Binger Filminstituut

Vinten

Merknaam van statiefkoppen en dolly's

Viper

Digitale data(film)camera van Thomson. Dual link HD 4:4:4 (1920x1080 pixels, 3 x 10 bit) filmstream zowel HD- als SDI-video uitspeelt

Virtual telecine

Data-opslagsystemen waarmee 2-4K data van een telecine-transfer net zo kunnen worden behandeld met pan & scan en kleurcorrectie als met een echte telecine, compleet met random access en snelheidsveranderingen zonder belasting van het negatiefmateriaal. B.v. Specter van Thomson, IQ van Quantel en Clipster van DVS

Visie

(Vlaams) vertoning van een film, meestal voor select publiek, viewing

Vision

Nieuwe negatieffilm-lijn van Kodak: Vision 2 en 3

VistaVision

Gepatenteerd 35mm filmsysteem, waarbij elk beeldje 8 perforaties beslaat en het materiaal horizontaal door de camera loopt; in USA nog veel gebruikt voor opticals vanwege het groter oplossend vermogen

Visual consultant

> Art director

VITC (VIT-code)

Vertical Interval Timecode, in het videosignaal zelf weggeschreven tijdcode

Vlag

Voorwerp in lichtbaan dat flare voorkomt, ook Franse vlag of flag

Vleesfilm

Bijnaam voor live-actionfilms (onder animatiefilmmakers)

Vliegje

Klein haarplukje onder onderlip, ook imperiaal

Vlinder

Roterende sluiter in filmcamera's en -projectoren. [Het open segment in de projectorvlinder wordt nog eens onderbroken om de flikkerfrequentie te verdubbelen van 24 naar 48 Hz]

Vloeier

Geleidelijke beeldovergang, ook cross(fade), dissolve of overvloeier

Vloer

Dat gedeelte van de studio waar de actie plaatsvindt (tv)

Vloerkruis

Laag lichtstatief

VNF

vero. Video News Film, 16mm omkeerfilmmateriaal van Eastman, speciaal ontwikkeld voor tv-gebruik; > ook VNX

VOD

Video On Demand. Het oproepen van video (en audio) via een web-applicatie. Het opgevraagde materiaal begint direct af te spelen en kan gepauseerd en heen en weer gespoeld worden, i.t.t. het inmiddels verdwenen NVOD

Voetnummer

Nummer op de rand van film om de voet (16 beelden 35mm film, 21,3 beelden bij 35mm 3-perf/ 40 beelden 16mm film), ook randnummer, edgenumbering

Voettitel

> Ondertitel

Vogelperspectief

Hoog camerastandpunt, ook topshot, Eng. birds eye view; vgl. kikvorsperspectief

Voice-over

Vertelstem

Voice-to-voice-dubbing

Manier van nasynchronsieren, waaarbij de acteur het originele geluid (guide-track) te horen krijgt en dat meteen nazegt, zodat ritme en intonatie gelijk blijven, ook papegaaien

Volgkopie

Vertoningskopie, na goedkeuring van de AP

Volgspot

Spot met zeer smalle, scherpe lichtbundel, ook profielspot

Voorcredit

Credit aan het begin van de film, bij de main titles

Voorgesyncte band

Videoband met syncsignaal waarop in insert kan worden gemonteerd, ook 'gezwarte band'; > zwart schrijven, tijdcode schrijven

Voorloopkast

Deel van ontwikkelmachine vóór het bad, met ruime bufferlengte film (de lift) om laborant gelegenheid te geven nieuwe rol film aan te 'nieten'

Voortrekken

> Split edit, verschoven las, ondergestoken las, J-cut

Voxpop

De stem des volks, straatinterviews

Vrouwtje

Contrastekker, i.t.t. mannetje

V-sync

Rastersynchronisatiesignaal

VTR

1 vero. Video Tape Recorder, videorecorder die met band op spoel of kern werkt (open reel), i.t.t. de cassetterecorders. Tegenwoordig voor alle videodecks gebruikt, aangezien de open reel-systemen nagenoeg zijn verdwenen;
2Video Tape Room, aparte ruimte (buiten de montagekamers) waar alle herrie-makende apparatuur staat

VU-meter

(Geluids)meter voor gemiddelde waarden; een VU-meter heeft een reactiesnelheid die overeenkomt met het menselijk oor, maar geeft technisch gezien een te laag niveau aan bij snelle geluidswisselingen. Op de meeste apparatuur daarom vervangen door de piekmeter (peakmeter) of PPM-meter