Woordenlijst

Woordenlijst r

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

R3D

Bestandsformaat van Red

Raamvertelling

Verhaal dat dient als omlijsting van een of meer andere vertellingen

Raccord

(Vlaams) synchroon

Racketcutting

Om en om snijden van twee shots van één of twee beeldjes

Rack system

Verzamelkastje voor ontvangers van twee of vier zendermicrofoons

Rail

1Alle filters, faders, etc. van een geluidskanaal op een mengtafel;
2rij bronnen op een beeldmenger (PST-, PGM-, Rode rail)

Railcam

Rail op statieven waarover een camera soepel kan bewegen op instelbare hoogte

Ramping

Eigenlijk Speed Ramping, het geleidelijk veranderen van de opname-/weergavesnelheid van een shot; zowel in de camera als in de postproductie mogelijk

Randapparatuur

Extra toegevoegde apparaten

Randnummer

Letter- en/of cijfercombinatie op de rand van film ook wel voetnummers, t.b.v. naregelen, > ook keycode

Rangieren

vero. Heen en weer gaan met rock & rollapparatuur tijdens mixage (perforecorders en projector)

Rank-Cintel

Merknaam van flying-spot-filmaftasters, tegenwoordig Cintel

R.A.S.

Recruited Audience Screening, testvertoning voor en onderzoek onder daartoe uitgenodigd publiek van leken,vgl. viewing

Raster

Half videobeeld (312,5 even of oneven lijnen in PAL), ook field

Raster aliasing

Op en neer springen van horizontale lijnen in beeld door de frequentie van het raster

Rate conversion

Omzetten van een sampelfrequentie in een andere, eigenlijk sample rate conversion. De standaard in de film- en tv-wereld is 48 kHz, terwijl muziek-CD's een sampelfrequentie hebben van 44,1 kHz.

Ratio

Verhouding. Gebruikt voor licht/tegenlicht, breedte-hoogte of opgenomen materiaal versus lengte van de uiteindelijke film, etc

Razorcutting

Met de hand monteren van audio- of videotapes

Realisator

Vlaams voor regisseur

Reality-tv

Tv-registratiesoort veelal gekenmerkt door gebrek aan spectaculaire gebeurtenissen, meestal binnen een dag opgenomen in een arena waarin spektakel wel kon worden verwacht

Real-time effects

Zonder renderen, direct en zonder vertraging weer te geven beeld- en geluidseffecten in een NLE of DAW

Rear activity

Mate waarin de surroundkanalen worden benut

Recce

Locatiebezoek met de technische crew, ook wel  'technical recce'

Recht

Zonder filtering of bijgeschakelde randapparatuur (geluid) en ingeregeld volgens de calibratietoon, b.v. * overschrijven, of * opnemen

Record run

Opnemen op videobanden met ononderbroken tijdcode, waarbij de uuraanduiding gelijk is aan het bandnummer (sterk aanbevolen wordt om weer op 1 uur te beginnen bij tape 21 en dus niet op tape 24), i.t.t. time of day tijdcode of free run

Recoupmentschema

Schema waarin staat volgens welke verdeelsleutel op welk moment, welke financier zijn geld terug krijgt

RED

Fabrikant van (relatief) goedkope digitale filmcamera's, gebaseerd op het principe van de 'raw'-fotografie. Met behulp van een zeer snelle processor ('mysterium') kan een zeer hoge beeldkwalitiet worden verkregen, die 35mm film benadert; > Red-One

Red head

800W open licht van Ianiro

Red One

Eerste digitale camera van RED, later aangepast met de Mysterium-chip (MX), te volgen door de RED-Epic en RED-Scarlet

Red Rocket

Insteekkaart van Red die een versnelde verwerking van R3D files mogelijk maakt

Re-edit

Hermontage (commercials)

Reel

1Projectierol film (max.590m 35mm=20 min.), Eng. voor akte;
2haspel voor videoband

Referentiesignaal

Inregelsignaal

Reflectiescherm

Scherm dat licht weerkaatst

Reflexsluiter

Vlinder in camera, aan voorzijde spiegelend, onder 45º, die licht weerkaatst naar zoeker

Regelen

vero. Monteren van het negatief of omkeerorigineel aan de hand van de werkkopie m.b.v. synchronizer, ook nasnijden. [Tegenwoordig wordt het negatief op 2K of 3K gescand en vanuit een timeline m.b.v. een filmschrijver naar een intermediate negatief overgezet, inclusief alle opticals, titels en CGI's]

Regen

Zeer veel kleine kabeltjes op film, meestal aan einde van akte, ook cinch marks

Registratie

Video-opname

Rehearse

Bekijken van een videolas voordat hij daadwerkelijk wordt gemaakt

Rekuuptape

Vlaams voor eerder gebruikte videoband, scratchtape

Release

Uitbreng (van een film)

Releaseprint

Theaterkopie

Releasescript

> Postproductionscript

Reload

Inleggen van nieuwe rol film in de camera

Remake

Opnieuw produceren van een (succes-)film

Re-mastering

Maken van een nieuwe geluidstrack voor heruitbreng van een film (in bioscoop of op DVD), vaak om de kwaliteit van de geluidstrack aan de modernere standaard aan te passen en in een nieuw, gangbaar formaat (Dolby Digital, DTS) uit te kunnen brengen

Reminder

Tweede deel van een tweelingspot, samenvatting van het eerste deel

Renderen

1Door een NLE, DAW, compositing- of (3D-)animatieprogramma doorrekenen van effecten ofwel die niet real-time door het apparaat zijn af te spelen, ofwel ter voorkoming van problemen in de datastroom;
2het omzetten van een digitaal bewegend-beeldbestand van het ene formaat in het andere

Renderfarm

Netwerk van computers, dat parallel een rendering uitvoert

Rendertijd

Benodigde tijd voor het renderen

Renoveren

Herstellen van beschadigde film

Repeat fee

Honorarium n.a.v. een herhalingsvertoning

Replicate

Digitaal video-effect waarbij één beeld binnen hetzelfde beeld herhaald wordt

Reportage

Audiovisueel (nieuws-) verslag, item

Requisieten

(Grotere) voorwerpen ter aankleding van het decor, vgl. props

Rerecording mixer

Degene die de inhoudelijke en praktische supervisie over de eindmix heeft

Reshoot

1Opnieuw opnemen, overdraaien;
2extra draaidag of -periode

Resolutie

Oplossend vermogen van beeld, ook definitie. Bij digitaal beeld is de * uitgedrukt het aantal pixels per inch (dpi, dots per inch)

Resonantie

Akoestisch verschijnsel waarbij voorwerpen (of wanden) in een ruimte in trilling worden gebracht door specifieke frequenties (uit een luidspreker) die gelijk zijn aan de 'eigen' frequentie van die voorwerpen

Restlichtversterker

Apparaat t.b.v. flashing

Retake

Hernieuwde poging tot het maken van een shot (nadat eerst andere shots zijn gedraaid)

Return

Geluidsssignaal dat van de opnemende machine terugkomt voor afluistering (bij mixage of opname)

Reverb

Nagalm

Reversalfilm

vero. Omkeerfilm, filmsoort, welke na ontwikkeling positief beeld geeft; alleen bij smalfilmformaten. [N.B. 35mm omkeer alleen gebruikt voor diafilms]

Reverse (angle)

Shot van tegenspeler; gebruikelijker contrashot of tegenshot. [Op de set worden eerst alle shots gedraaid naar de ene kant, dan moet het licht worden omgebouwd, de camera verplaatst om de reverse angles te draaien]

Reverse printing

vero. Achterstevoren printen

Revox

Smalltaperecordermerk

RF-head

Magneetkopje in analoge video- en audiorecorders (verouderd dus) waarmee kon worden gecontroleerd of er daadwerkelijk signaal op de band was vastgelegd. Voor video kon hiermee niet het signaal in naband worden gecontroleerd, maar kon slechts worden vastgesteld of de kopstromen invloed hadden gehad op de tape

RF-uitgang

Uitgang op videoweergave-apparatuur waarover het signaal radiofrequent mee wordt verzonden (op gelijke wijze als een radio- of televisiezender)

RG-59

Coaxiale videoverbindingskabel met een impedantie van 75 ohm

RGB

1Rood, groen en blauw, de drie additieve grondkleuren;
2benaming voor componenten-systeemverbindingen, zoals RGBS, RGsB (sync on green), RGBHV

Richtpijp

Richtmicrofoon van Sennheiser (816), afgebeeld in windkap

Rigger

Persoon die alles op de set wat maar opgehangen moet worden ophangt, zoals lampen, kabels, etc.

Rimlight

Effectlicht, achterlicht; meestal: rimmetje, ook kicker

Ripple dissolve

Populaire overvloeier in de jaren '40 met golfjes en harpklanken om flash-back te introduceren

Riser

Houten kistje om acteurs, de cameraman of voorwerpen op te zetten, ook applebox, hokker

RMF

Rotterdams Media Fonds

Roadmovie

Film waarin de hoofdpersonages zowel fysiek als mentaal op weg zijn en daarbij met zichzelf worden geconfronteerd en de plaats van bestemming bij voorkeur gelouterd bereiken

Road show

Bioscoopvertoning met de lengte van twee voorstellingen, met films langer dan twee uur

Road show version

Film die begint met een ouverture (met gesloten gordijnen) en halverwege een pauze heeft met uit- en inloopmuziek, b.v. West Side Story

Rock & roll

vero. Mogelijkheid om tijdens geluidsmixage met de projector en alle perforecorders gekoppeld voor- en achteruit te gaan

Rode loper

Onmisbaar attribuut bij premières

Rode rail

PGM-rail, actualrail, rail in tv-studio waaruit bronnen actual worden gekozen

Roggebroodje

Populaire benaming voor de Paillard-16mm camera

Roll

Camerabeweging om optische as

Roltitel

Bewegende titel, van onder naar boven, > titelrol

ROM

Read Only Memory, enkelzijdige informatieoverdracht naar gebruiker

Rondzingen

1Piepend geluid of beeld van kleurenregen als gevolg van het doorlussen van uitgang aan ingang of andersom;
2als bij zaalversterking het door de microfoon opgevangen geluid middels versterking nogmaals bij de microfoon aankomt en aldus keer op keer wordt versterkt en daardoor een hoog piepend geluid ontstaat; een van de bekendste geluidsclichés in films is het rondzingen op het moment dat iemand de microfoon grijpt voor een toespraakje

Ronford

Camerastatief waarmee recht omhoog en omlaag kan worden gedraaid

Rood

1Kleur synoniem met 'opname'; over * gaan: direct opnemen, zonder uit te proberen;
2'Rood rood kleuren' of  'Rode rozen rood kleuren', iets, wat op zich al duidelijk is, benadrukken

Roomsimulator

Apparaat waarmee akoestiek kan worden gesuggereerd

Room tone

Geluid in een ruimte zonder actie, setnoise

Rostrum-camera

vero. Tructafel met enkelbeeldcamera t.b.v. titels en graphics

Rotoscoping

Animatietechniek om live-action te combineren met cell-animatie of anders gezegd het deels overtrekken van live-action materiaal m.b.v. een lichtbak of een computer, ook 'kinaxen'

Rotosyn

vero. Interlocksysteem in geluidsstudio's, vgl. Selsyn

Rotterdam

Informeel geoniem voor
1RMF;
2IFFR

Rough cut

Eerste montage volgens draaiboek, ook first cut

Rouleren

In de bioscoop draaien

Router

Multiconnector, apparaat waarmee veeladerige signalen kunnen worden geschakeld. Soort rotonde met stoplichten.

Routing

Volgorde waarin apparatuur op elkaar is aangesloten (w.w. routen)

R/P head

Record/playbackhead, magneetkop voor opname en weergave

RS422

Seriële controlestandaard, waarbij met 9-pins D-connector (DB9) video- en audioapparatuur op afstand (remote) bediend kunnen worden

RTFM

Read the Fucking Manual, advies aan onwetende collega's; in het bijzijn van gedistingeerden eufemistisch omschreven als Read the Fine Manual

RTL Nederland

Opvolger van Holland Media Group

RTV producer

(commercials) Producer, werkzaam in opdracht van bureau, als tussenpersoon tussen reclamebureau en filmproductiemaatschappij

RTW

Merk audiopiekmeter, zeer populair

Rubberbanding

(elastieken) Met behulp van een GUI 'tekenen' van geluidsniveau's of fades in een NLE of DAW

Rubberen shots

Shots waarmee een film op lengte kan worden gemaakt, vgl. open shots of multi-purpose-shots

Rubbernumbering

vero. Mechanisch aanbrengen van identieke nummers op gelijkgelegd filmmateriaal en bijbehorende perfotape, meestal syncnummering

Rugzakje

Kastje achterop videocamera, waarmee een aantal regelfunkties naar elders kunnen worden gestuurd, zoals diafragma, kleurbalans, etc., ook backspace of C.C.U.

Ruis

Ondergrond van licht storend karakter veroorzaakt door de aard van de drager of door een apparaat in het circuit (b.v. een microfoon of een foute bekabeling)

Ruiteren

Aanbrengen van papiertjes in rol beeld of geluid om te kopiëren fragment te markeren, ook afruiteren

Rule-of-six

Door Walter Murch in 'In the blink of an eye' beschreven zestal regels waaraan een goede las zou moeten voldoen, in aflopende volgorde van belangrijkheid: emotie, verhaal, ritme, blikrichting, aandachtspunt, continuïteit

Runner

Productie-chauffeur, ook gofer of productie-indiaan

Running gag

Steeds terugkerende grap

Runout

Uitloop van film uit de camera

Run up

Aantal benodigde beeldjes voordat een filmcamera op snelheid is

Rups

Verlichte aftelbalk in geluidsstudio, ook chilby

Rushes, rushprint

vero. Eerste print van opgenomen filmmateriaal, waarmee wordt gemonteerd, ook dailies

Ruw materiaal

Ongemonteerd materiaal

R.V.C.

Rechts van camera, aanduiding in continuïteitsrapport (D.C.R.) dat acteur rechts (voor de kijker) langs de camera kijkt

Rycote

Merk microfoonbeschermkap (tegen windstoring)

Rijder

Opname met rijdende camera, ook tracking