Woordenlijst

Woordenlijst o

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

Obie

250W-spotje op of naast de camera om gelaatsrimpels te verzachten, afgeleid van a. Merl Oberon (foto), b. OB= over-blimp; ook wel ooglicht, basher of catchlight

Objectief

Lensstelsel, een samenstelling van diverse lenzen in een vatting. In de praktijk wordt toch vaak de term 'lens' gebruikt, als men objectief bedoelt

Object recognition

De kunst om met een computerprogramma aparte onderdelen in het beeld te onderscheiden

Octaaf

Frequentieverdubbeling, sprong van zes hele noten

Oculair

Ooglens, zoekerlens op camera

Oene Kummer Filmnieuwsbrief

E-mail-nieuwsbrief met hoog in-crowd-gehalte van filmjournalst Oene Kummer

Offline-montage

1Montage in lage resolutie op NLE, vroeger gebruikt voor VHS- of U-Matic-montage  
2Montagefase waarin de inhoudelijke beslissingen worden genomen

Off-mike

Niet richting microfoon gesproken tekst of tekst waarbij de microfoon niet op de spreker gericht is

Off-screen

Buiten beeld gesproken tekst, ook 'off', off-tekst of O.S.

OMF(I)

Open Media Framework Interchange, bestandsuitwisselingsnorm (van Avid) voor NLE's en DAW's, inmiddels afgekort tot OMF

Omkeerfilm

vero. Filmsoort, welke na ontwikkeling positief beeld geeft, reversalfilm; alleen bij smalfilmformaten

Omkleuren

vero. Langs chemische weg veranderen van de kleur van zwart/wit-materiaal

Omni

1Rondgevoelige microfoon;
2lamp van 650 W

Omsteken

Verwisselen van de bekabeling van de ene naar de andere machine, > ook steekveld

Onderdraaien

Opnemen met een lagere snelheid dan de projectiesnelheid, ook undercranck

Onderlicht

Licht van onderzijde op tructafel, ook doorlicht

Ondersteken

Geluidslas verschoven t.o.v. beeldlas; bij video: audiosplit, J-cut of split edit

Ondertitel(ing)

Al of niet vertaalde tekst onder in het beeld, ook voettitel. [Door het bezuinigen op goede geluidsmensen moeten steeds vaker Nederlandstalige programma's worden ondertiteld].

Onderzetter

Mislukte zelf gebrande CD of DVD

Oneindige pan

Langdurige horizontale camerabeweging van niets naar niets

One-light-scan

Scan van filmnegatief naar videoband met een vaste licht- en kleurcorrectie, i.t.t. best-light-scan

One-of

Enkel exemplaar van b.v. een CD of DVD, i.t.t. een exemplaar bedoeld voor verveelvoudiging na authoring

One-take actor

Acteur die meestal reeds in de eerste take datgene doet wat de regisseur van hem verlangt

Ongekoppelde burst

Ontbrekende relatie tussen referentie kleurenhulpdraaggolf en kleurinformatie in het videosignaal

Ongekoppelde tijdcode

Informatie in de tijdcode over V, H of F ontbreekt of is onjuist

Online-montage

Montage op hoge beeldkwaliteit (hi-end, uncompressed), vaak via herladen van de gebruikte fragmenten uit de definitieve montage in hoge resolutie op dezelfde NLE-set

Onscherp trekken

Visueel effekt, d.m.v. lensverdraaiing, waarbij alles onscherp wordt, > scherpteverlegging

Ontkabelen

Verwijderen van kabels en beschadigingen op filmmateriaal, d.m.v. lakken en/of polijsten

Ontkleuren

Omlaag brengen van de kleurverzadiging van een beeld

Ooglicht

Klein lampje vlak naast of op de camera om de ogen een 'glimmertje' te geven, ook basher, catchlight of obie

Oortje

Draadloos en bijna onzichtbaar oordopje wat wordt gebruikt voor cue's, muziekplayback of tegentekst bij acteur in zijn of haar oor (earwig)

Opaquer

vero. Degene die cells aan achterzijde inkleurt met dekverf

Opblazen

vero. Printen naar een groter filmformaat, het resultaat is een blow-up

Opblokken

Verhogen van acteurs, requisieten of apparatuur d.m.v. hokkertjes

Open end

Kabel met contrastekker voor lichtaansluitingen

Open gate

Open gate draaien, filmen zonder masker in de camera, waarbij het volledige negatief dus belicht wordt. Dit ondanks de (mogelijke) bedoeling later de boven- en onderkant van het beeld alsnog af te dekken (dit kan handig zijn voor latere beeldbewerking)

Openingstitels

De titels aan het begin van de film, main title sequence, koptitels

Open licht

Lichtbron zonder lens

Open reel

Band op kern of spoel, i.t.t. cassette

Open shots

Non-descript beeldmateriaal dat overal bruikbaar is, multi-purpose-shots

Operateur

Degene die film projecteert, projectionist

Operator

(Camera-)bediener

Opfrissen

Helderheid van geluid vergroten d.m.v. filtering

Oplicht

Licht van bovenzijde op tructafel, i.t.t. doorlicht

Oplossend vermogen

Mate waarin details worden weergegeven, in aantal lijnen per mm, ook definitie of resolutie

Opnameleider

1Verantwoordelijk voor de dagplanning van de shoot en het halen van die planning;
2(Vlaams) combinatie van locatiemanager en koffie-cateraar;
3(tv) floormanager

Opneembuis

Deel van videocamera, waar de optische signalen in elektronische worden omgezet

Opstrakken

Laatste inkortronde van een filmisch produkt; fijnsnijden, kaasschaven of indikken

Opsyncen

Synchroon leggen van het beeld met het separaat opgenomen geluid; gebruikelijker is gelijkleggen

Optical

Optische trucage, verzamelnaam voor alle andere beeldovergangen dan een schnitt, titels, dubbeldrukken, enz.; tegenwoordig meestal langs digitale weg gegenereerd

Optimize

Optimaliseren van de videokopstromen

Optisch

Beeld of effect verkregen met licht en lenzen, i.t.t. digitaal

Optische bank

Speciale printer waarmee opticals gemaakt worden

Optisch geluid

Geluidlichtspoor naast filmbeeld, > geluidsnegatief

Optiteling

Onofficiële -maar helaas zeer gangbare- term voor openingstitels

Opturatie

(Van het Franse woord 'opturation', sluitertijd). Hinderlijke optische interferentie. Bij video is soms sprake van opturatie bij mensen in gestreepte jasjes of met andere regelmatige patronen die kunnen samenvallen met de beeldlijnen; > ook temporal aliasing

Opvallend licht

Hoeveelheid licht die op een object 'valt', i.t.t. gereflecteerd licht

Opvul

vero. Geperforeerd opvulband voor mixbanden, ook 'blauw' (of wit) genoemd, tegenwoordig: filler (in NLE's)

Orthochromatisch

Zwart-wit filmmateriaal ongevoelig voor rood licht, vgl. panchromatisch en blinde emulsie

O.S.

Off-screen, buiten beeld gesproken tekst, ook 'off' of off-tekst

Oscar

Naam voor de jaarlijkse filmprijzen, uitgereikt door de Academy of Motion Pictures and Sciences (AMPAS)

Oscilloscoop

Meetinstrument met beeldbuis, waarop elektronische signaalvormen zichtbaar kunnen worden gemaakt

O.S.S.

> Over-shoulder-shot

OTB

Outside The Box, het mixen van een film op een klassieke geautomatiseerde mengtafel; DAW's kunnen als meerkanaalsbronnen dienen, maar de daadwerkelijke mixage vindt daarbuiten plaats, vgl. ITB

O.T.P.

Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten

Outline

1Korte beschrijving van het filmverhaal, een enkele zin per scène, met de inhoud, de personages, wanneer en waar de handeling plaatsvindt. Een gehele outline bestaat uit 50-100 zinnen, waarbij niet perse alle scènes dienen te worden beschreven;
2letteromtrek of rand (border) om voorwerp

Out of focus

Buiten de scherpte vallend, oftewel: onscherp

Outs

Niet gebruikte takes, ook overs of NK's

Outtakes

Ongebruikt materiaal; takes waaruit geen enkel gedeelte is gebruikt

Overcranking

Camera op hogere dan de normale snelheid (24 of 25 b/s) laten lopen, met als resultaat een slow motion shot

Overdraaien

1Opnieuw opnemen, reshoot;
2opnemen met hogere snelheid dan projectiesnelheid, overcrank(ing)

Overhead

Dat deel op een productiebegroting dat is bedoeld ter dekking van de kosten van het productiekantoor

Overlengte

Resterende beeld of geluid van een in de montage gebruikt shot dat handig kan zijn voor VFX resp. setnoise, vgl. handle

Overmodulatie

Te hard opgenomen signaal, waardoor vervorming (clipping) optreedt, ook oversturing

Overnameteken

vero. Vierkant merkteken in rechterbovenhoek van filmbeeld, sein om volgende akte te projecteren, ook cue dot of cigarette burns

Overnemen

Het overgaan van de projectie van de ene filmakte naar de volgende met behulp van twee projectoren; > ook overnametekens

Overs

Niet gebruikte takes, ook outs, outtakes of NK's

Overscan

Monitorbeeld zo vergroot dat slechts het gedeelte binnen het safety-kader wordt weergegeven (standaardinstelling), i.t.t. underscan

Overschrijven

Een signaal overzetten op een andere band, m.n. (in de 2e helft van de 20e eeuw) het * van Nagra-tapes (¼"-tapes) naar perfotape ('Is 't geluid al overgeschreven?)

Overshouldershot

(O.S.S.) Opname van speler over de schouder van de tegenspeler

Overspraak

Ongewenste signaaloverdracht van naast elkaar liggende (geluids)sporen, of van aders in een kabel

Over (the) hip

Soort overshouldershot, maar dan langs iemands heup, bekend uit de westerns van Sergio Leone

Overvloeier

Beeldovergang waarbij het ene shot geleidelijk in het andere overgaat, ook dissolve, vgl. crossfade (bij geluid)

Oxberry

Trucagecamera- en optische printermerk

Oxberry (wet)gate

Genormeerd beeldvenster van een Oxberry camera (komt ook voor in andere cameramerken), ook voor wetgate-printers (afbeelding)