Woordenlijst

Woordenlijst n

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

N.A.B.

1National Association of Broadcasters, Amerikaans normbepalend instituut;
2jaarlijkse vakbeurs in Las Vegas, georganiseerd door deze club

Nabandcontrole

Controle van het opnamesignaal tijdens het opnemen via de weergavekop van de opnamemachine

Nabewerking

Alle werkzaamheden na de shooting, ook postproductie of afwerking

Nagra

Dé (analoge) draagbare smalltaperecorder die jarenlang als enige gebruikt werd in de filmindustrie. Gemaakt door de Zwitsere fabrikant Kudelski. Inmiddels maakt Kudelski ook digitale (geluids)recorders zoals de Nagra-D of de Nagra-V, maar heeft veel concurrentie

Naklap

Klap aan (maar meestal na) het einde van een shot, ook BOE, eindklap of endslate

Naregelen

vero. Veelgebruikte contaminatie van regelen en nasnijden. Monteren van het negatief of omkeerorigineel aan de hand van de werkkopie m.b.v. synchronizer, eigenlijk: regelen

Narrowcasting

Uitzending voor speciale, beperkte doelgroep, ook NVOD, i.t.t. broadcasting

Nasturen

Corrigeren van een videorecorder door computereditingsysteem om ervoor te zorgen dat een beeldnauwkeurige las wordt gemaakt

Nasynchroniseren

Naderhand inspreken van dialogen op het beeld; (ook: het naderhand vervaardigen van de gehele geluidsband met sferen en effecten), ook dubben

Natte deel

(van het lab). Dat deel van een filmlaboratorium, waar de filmontwikkeling plaatsvindt

Natte Las

1 Las gemaakt met een natte pers, met filmkit

2 Tegenstelling van de harde las > dissolve, vloeier

Natte pers

Filmplakpers voor het maken van cement- of kitlassen, i.t.t. droge pers (plakbandpers)

Natte print

Print gemaakt m.b.v. printer met wetgate, vgl. nat scannen

Natural wipe

Wipe-effect ontstaan door beweging(en) in het beeld, b.v. close langsrijdende auto

Naijlen

vero. In videobeeld verschijnende strepen bij pans met buizencamera langs hoge lichten, ook comet tail

N.B.F.

Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en TV-makers, oudste branchevereniging in het filmvak (sinds 1952)

NC

Nikkel-cadmium accu, oplaadbare batterijen, ook Nicad

NCE

Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors, opgericht 2011

ND-filter

Neutral Density, grijsfilter om hoeveelheid licht te verminderen met behoud van kleur, ook attenuationfilter

Near-field

Luidsprekers bedoeld om dichtbij de luisteraar te staan, veel gebruikt in montagekamers

Nederschnitt

Beeldovergang die om geen enkele andere reden dan een praktische wordt gemaakt: er komt een microfoon in beeld, er is sprake van een run-out of een acteur bakt er plots niets meer van

neerlandsfilmdoek.nl

onafhankelijke en non-commerciële website die informeert over ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Nederlandstalige film en tv-series

Negatiefverzekering

Productie-ongevallen-verzekering voor camera-apparatuur en opnamemateriaal

Negative cost

Kosten van een filmproductie tot aan het gerede (inter-)negatief, dus zonder de kosten van kopieën, promotie en distributie

Neger

Zwart schot (standaardmaten 30x90, 60x90, 90x90) om ongewenste lichtreflecties te dempen, ook wel vlag

Neopilot

vero. Pilootsignaal in tegenfase over het geluidsspoor (bij Nagra 4.2)

Neplas

Las binnen een shot om op een der delen een effect te kunnen aanbrengen (in een NLE-systeem), ook add-edit

Nesting

In een NLE of compositing-systeem aanbrengen van verschillende effecten op een clip in één en dezelfde videolaag, zoals b.v. een verkleining plus een verkleuring plus een flip-flop

Net

Drie- of vierzijdig aluminium raamwerk met vitragestof om licht te verzachten, resp. 'open net' of 'dicht net', vgl. zijtje en butterfly

Netmanager

Baas over de zendtijdindeling van een radio- of tv-kanaal bij de publieke omroep

Netwerk Scenarioschrijvers

Club van de scenarioschrijvers, afdeling van de vereniging van schrijvers en vertalers

Neumann

Merknaam van (studio)microfoons

NFC

Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (voorheen Nederlandse Bioscoop Bond), min of meer dode federatie van NVB, NVF en NVS

NFF

1Nederlands Film Festival, voorheen Nederlandse Filmdagen, jaarlijks in september gehouden te Utrecht;
2Nederlands Fonds voor de Film, fonds dat overheidssubsidies op altijd discutabele wijze doorsluist naar filmmakers; ook Jan Luijkenstraat

NFTA

Nederlandse Film en Televisie Academie, voorheen NFA, later NFTVA, en nu dus NFTA, het opleidingsinstituut voor filmers

NFTVM

vero. Vereniging van Nieuwe Nederlandse Film- en Televisiemakers, ook wel Club van Werkloze Filmmakers, of de Vereniging-met-de-lange-naam, tegenwoordig Vers

NG

No Good, afgekeurde take, > Elbow Two

NIBG

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het archief van de publieke omroep

NICAM

1Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media, de 'kijkwijzer'-club van tv, bioscoop, video- en dvd-distributeurs;
2naam voor modulatie van stereogeluid bij uitzendingen van de Britse tv

Nightshoot

Draainacht, vgl. draaidag. (Let op: tijdcode 12 uur verzetten!)

Nipkovje

Compliment voor een topprestatie, > ook Kalf

Nipkovschijf

Jaarlijkse persprijs voor beste Nederlandse tv-productie, vernoemd naar de voorloper van de tv

NIR

Nantschnuie Issledowatelskaja Rabota (= resultaat van wetenschappelijk ontwikkelingswerk), de Russische variant van het SECAM-televisiesysteem, ook wel misprijzend Nyet Imperialistic Reactionary-system genoemd

Nitraat(film)

Tot 1951 in gebruik zijnd filmmateriaal met drager van het uiterst brandbare cellulose-nitraat, > acetaat en safety film

Nitris (DX)

Hardware break-out-box voor NLE-systemen van Avid, opvolger van de Adrenaline

NK/NP

vero. Aanduiding op picture negative report t.b.v. lab, betekenend: niet kopieëren, resp. niet printen

NLE

Non Linear Editing; verzamelnaam voor digitale montagesystemen, zoals van Avid, Lightworks, Adobe Première, FCP, enz.

NLS

Netherlands Lighting Society

No-budget

Hélémáál geen geld, vgl. low budget en Minimal Movie

Noddy

Tussenshot van knikkende interviewer, > ook Heizenberger

Noise

Letterlijk: geluid, meestal: ruis

Noise gate

Schakeling, die onder bepaald (instelbaar) niveau geen en daarboven het gehele signaal doorlaat

Noise reduction

(NR) Ruisonderdrukking; > ook Dolby

Non-linea(i)r

Montagewijze, anders dan opvolgend vanaf het begin (zoals bij tape-to-tape videomontage), dus kris-kras (zoals bij film altijd al gebuikelijk was en tegenwoordig gebruikelijk is in digitale montagesystemen, NLE's )

Non segmented

Raster bevindt zich op één videospoor (VPR, BVH)

No-rewind-projector

Projector, waarmee het complete programma continu kan worden vertoond, omdat het begin aan het eind is vastgeplakt waarbij de opwikkelspoel na een voorstelling meteen als afwikkelspoel kan worden gebruikt, zonder dat de film hoeft te worden omgespoeld, (Am.) platter system

Normvertaler

Apparaat waarmee een videosignaal van het ene systeem naar het andere kan worden omgezet, b.v. PAL- Secam -NTSC, ook standard-converter

Nouvelle Vague

Invloedrijke Franse filmstroming uit de jaren '50 en '60, waarvan qua techniek- en stijlkenmerken het gebruik van jump-cuts opvalt, evenals de afwezigheid van continuïteit (door de klassieke filmschool indertijd als onaanvaardbaar beschouwd) en de spontane en natuurlijke acteerstijl, improvisatie, het handheld filmen op locatie met direct geluid en het gebruik van een natuurlijk ogende fotografie

Nouvelle Violence

Opleving van (meestal koelbloedige) geweldsfilms begin jaren '90, waarin het geweld zelf vaak als stoer en (zwart-)komisch verhaalelement wordt gebruikt

NPO

Nederlandse Publieke Omroep, > Publieke omroep

NR

Noise Reduction, ruisonderdrukking, > ook Dolby

NSC

1Netherlands Society of Cinematographers, gilde van Nederlandse cameramensen;
2tot 1980 de benaming van de mixagestudio's bij de omroep, die oorspronkelijk voornamelijk werden gebruikt voor nasynchronisaties, afko van NaSynchronisatie Centrum

NTSC

National Television Standards Committee (US); wijze van tv-transmissie zonder ingebouwde kleurcorrectie op 30 fps, 60 Hz lichtnetfrequentie, o.a. in de USA, (ook 'Never The Same Color'). Ten opzichte van film (24 fps) wordt een pulldown gehanteerd van 4:5 (volgens Stefan D en GdH 2:3)

NuCoda

Kleurcorrectiesystemen van Digital Vision

Nuendo

Geluidsmontagesysteem (DAW)

Nulkopie

Eerste print na de kleurcorrectie, tegenwoordig hetzelfde als answerprint (A.P.)

Nulversie

Eerste montageversie door de editor, meestal tijdens de draaiperiode vervaardigd, ook editors cut

NVB

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

NVF

Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders/ Filmdistributeurs

NVOD

vero. Near Video On Demand. Het interactief opvragen (voor point- of narrow casting) van audio of videomateriaal (films) via een web-applicatie. Het afspelen geschiedt niet direct, maar op vaste startpunten (bijvoorbeeld om het kwartier). Hiermee kon bandbreedte bespaard worden. Tegenwoordig: VOD

NVS

Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten