Woordenlijst

Woordenlijst k

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

Kaaksync

Gesproken tekst synchroon met de kaakbewegingen (bij overshouldershots), vgl. lipsync

Kaasschaaf

Van alle scènes kleine stukjes wegsnijden om film op beoogde lengte te krijgen

Kabel

Doorlopende verticale kras op film

Kadenza

Merknaam beeldmenger en -effectenbak van Grass Valley

Kaderknop

Draaiknop op projectoren om het filmbeeld correct in het beeldvenster te justeren

Kaderlijn

1Scheidingslijn tussen twee filmbeeldjes;
2lijnen in een zoekerbeeld die de begrenzing aangeven tussen datgene wat de camera ziet en wat uiteindelijk wordt geregistreerd

Kaderrand

1Rand van het filmkader;
2denkbeeldige lijn waar de boom operator zijn hengel niet onder moet laten zakken, opdat deze niet in beeld komt

Kadrering, kader

Beeldcompositie, beelduitsnede

Kadreur

(Camera) operator

Kalenderstart

Startleader aftellend vanaf 12 (per voet 35mm-film), dus met tussenposen van 2/3 seconde, in lengte derhalve gelijk aan de 8-seconden-klokleader. [N.B. de piep op de 'drie' in de kalenderstart komt derhalve overeen met de 'twee' in de klokleader].

Kalf (Gouden)

Nederlandse Oscar; tevens benaming voor topprestatie ('Een Kalfschnitt'), ook wel 'Nipkovje' (in omroepkringen)

Kalibratie

Afregelen, afstellen. Zoals de markering op objectief van stops en afstanden

Kalibratietoon

Geluidsinregeltoon, ook inregelpiep genoemd

Kapfilter

Filter dat geluid boven of beneden bepaalde grens sterk vermindert

Kapsel

Gevoelige deel van een microfoon (of actrice)

Kapstok

Aanleiding van aktualiteiten-item

Karakter

Cijfer, letter of teken

Karaktergenerator

Computer (of software) waarmee elektronisch letters kunnen worden gezet, ook title tool

Kaskraker

Commercieel extreem succescolle film, > blockbuster

Kast

Weer een digitaal apparaat, dat delay veroorzaakt!

KBOS

Kleur, Beeld, Onderdrukking, Sync; het complete videosignaal

Kelvinschaal

Lineaire schaal voor kleurtemperatuur van lichtbronnen in K

KEM

vero. Duits filmmontagetafelmerk

Kerning

Beïnvloeding van de ruimte tussen karakters

Key-blink

Knipperen van een key-effect

Keybus

Bronkeuze keysignaal

Keycode

Digitaal en leesbaar emulsie- en randnummer op filmmateriaal

Keyen

Elektronisch aanbrengen van het ene beeld binnen het andere beeld, > ook chroma key, blue screen, green screen, luma key

Keyframes

1Gemerkte beeldjes (van een shot) waartussen een beeldbewerking moet plaatsvinden;
2(Animatie) belangrijkste poses of posities in een animatiebeweging, vgl. In-betweener

Key grip

Chef grip

Key-invert

Omdraaien van de invulsignalen bij een luma- of chromakey

KeyKode

Emulsie- en randnummer in barcode en leesbare karakters van Eastman-Kodak

Keylight

Basislicht, hoofdlicht

Keylink

Apparaat dat de filmtijdcode (Arri- of Aaton-TC) koppelt aan de randnummers (keycode) op het negatief tijdens het scannen

Keymask

Elektronisch masker waarmee storende elementen bij chromakeyen worden afgedekt

Key numbers

> Keycode en KeyKode

KeyScope

Systeem waarmee keycode tijdens scanning wordt meegeschreven op videoband

Kicker

Effectlicht, achterlicht, ook rimlight

Kikvorsperspectief

Laag camerastandpunt, vgl. vogelperspectief

Kill your darlings

Uitdrukking in de montage bij het verwijderen van een (door de regisseur) geliefde opname of scène

Kipfiletjes (tussen de)

Aanbrengen van een microfoon of microfoonkabel in een décolleté

Kitlas

Filmlas met behulp van filmkit, ook natte las of cementlas

Klap

Bord t.b.v. synchroniteit, meestal met shot-gegevens, ook slate(board)

Klapvee

Mensen die regelmatig voor hun plezier Aalsmeer bezoeken

Kleurcorrectie

Kleurfilterbepaling t.b.v. het maken van kopieën of t.b.v. scanning

Kleurdiepte

Aantal stappen waarin de kleurintensiteit verdeeld kan worden voor een digitaal beeldbestand

Kleurendriehoek

Driehoek waarin alle in de natuur voorkomende kleuren zijn opgenomen, > ook CIE

Kleurenhulpdraaggolf

(F) Frequentie in het videosignaal met de kleurinformatie

Kleurenkubus

Kubus waarin alle in de natuur voorkomende kleuren zijn opgenomen, driedimensionaal weergegeven; deze wordt veel gebruikt om diverse kleurruimtes om te rekenen; ook 3D-LUT

Kleurruimte

Onregelmatig gevormd deel van de kleurenkubus, die de kleureigenschappen van een filmmateriaal of monitor weergeeft

Kleurtemperatuur

Meetaanduiding van de kleur van een lichtbron in graden Kelvin (K)

Kleurtoon

Eng. hue, eigenschap van een kleur waaraan ze haar naam ontleent (in de maximale verzadiging)

Kleurverschilsignalen

Bij component video R-Y en B-Y (ook U en V, analoog in bandbreedte beperkt, Cr en Cb, I en Q bij NTSC), naast het luminantie signaal Y, de dragers van de kleureninformatie

Kleurverzadiging

Hoeveelheid kleur, kleurintensiteit, saturation

Klokleader

Startleader van 8 sec. (24 b/s) / 12ft (35mm) (of - vero. - 7 sec. (25 b/s voor tv)), aftellend in klokvorm, > SMPTE-leader, Academy-leader

Kloon

Digitale kopie zonder kwaliteitsverlies

Kluitje

Gewichtsblok om de poten van een (licht-)statief mee te verzwaren

KMR

Richtmicrofoon van Neumann

KN

> Key number(s)

KNF

Kring van Nederlandse Filmjournalisten

Knoopje

Knoopsgatmicrofoon, ook dasspeldmicrofoon

Knijpen

1(geluid) Hoge tonen weghalen c.q. verzwakken;
2(beeld) diafragma een of meer stops dichtdraaien;
3* op het budget

Kobold

Lichtmerk

Kodak Standaard Perforatie

Positiefperforatievorm met rechte zijden, i.t.t. negatiefperforatie of Bell & Howell-perforatie, > long pitch

Kodatrace

Wit acetaatfolie om licht te verzachten, ook trace

Koekeloeris

Schaduwmasker, zwarte plaat waarin figuren zijn uitgesneden waarmee lichtpatronen kunnen worden gecreëerd; ook cookie of cukaloris

Koken

D.m.v. wijziging van het ontwikkelprocédé verhogen van de filmgevoeligheid, ook pushen of forceren

Koolspits

Booglicht m.b.v. twee koolstaven, vroeger dè lichtbron in projectoren, ook arc

Kopstroom

Stroomsterkte in de magneetkoppen

Koptitels

Titelblok aan het begin van een film met de titel en de voornaamste credits

Korrel

Samenklontering van zilverdeeltjes in emulsie

Korte lens

Objectief met een klein brandpunt, groothoeklens, i.t.t. lange lens

Korte richtpijp

Richtmicrofoon van Sennheiser (416), inmiddels ook van andere fabrikanten

Kraaiepoten

Stervormige film-'beschadigingen' ontstaan door statische ontlading vóór ontwikkeling

Krimi

Politieserie of -film

Kruis

Statiefonderzetter om het statief op een gladde ondergrond voor uitglijden te behoeden, ook sterretje, spin of spreader. Bij sommige statieven bijgeleverd als vast onderdeel.

Kruismodulatie

Testsignaal om kwalitiet van een optisch geluidsspoor te controleren

Kunstlicht

Licht van omstreeks 3200 K afkomstig van een kunstmatige lichtbron [foto: off-topic]

Kussenvervorming

Kussenvormige vertekening door een lens of videomonitor; ook 'pin-cushion'

Kwispelfilter

Correctiefilter voor uiterste frequenties

Kijkcijferkanon

Persoon die in zijn/haar eentje voor hoge kijkcijfers zorgt

Kijkwijzer

Advieskeurmerk, dat met een symbool de categorie van een film op tv aangeeft