Woordenlijst

Woordenlijst j

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

Jackfield

Audio steekveld met jackplug-snoeren

Jackplug

Eénpotige meerpolige audioplug

Jaggies

Trapvormige afbeelding van ronde en rechte lijnen schuin in beeld (aliasing) door onvoldoende of slechte filtering

Java

Objectgeörienteerde programmeertaal, platform-onafhankelijk, ontwikkeld door SUN

JBL

Populair merk luidsprekers voor zowel studio als theater

J-cut

Split edit, audio- en videolas niet op dezelfde plaats, ook audiosplit

Jecklinschijf

Dempschijf tussen microfoons in stereo-opstelling

Jengel

Snelheids- en derhalve toonhoogteveranderingen van lange tijdsduur, i.t.t. flutter; ook wow

Jen-slinger

Draaien alsof, teneinde (duur) filmmateriaal te besparen en geïnterviewde niet te schockeren, ook French take, Chinees draaien, strawberryfilter of houten camera

JFIF

JPEG File Interchange Format. Compressiestandaard voor digitaal beeld

Jib-arm

Kleine zwenkarm (op dolly of statief)

Jingle

Korte herkenningsmelodie

Jitter

Analoge snelheidsvariaties (bij tape), klokjitter, digitaal, afwijking van datasnelheden ten gevolge van instabiele of loslopende systeemklok-frequentie. Om dit goed te krijgen worden data gebufferd en met goede klok weer uitgelezen

Joan Collins

Draaien met vol open diafragma; 'We zijn Joan', zegt de focuspuller tegen de d.o.p...

Joggen

Langzaam (beeld voor beeld) bekijken van video, Am. stepping

Jogging

Elektronisch beeldgeheugen bij een B-format-machine

JPEG

Joint Pictures Experts Group, groep die zich bezighoudt met normen in beelddigitalisering en bijbehorende compressietechnieken; compressiesysteem voor stillbeelden (foto's, plaatjes) voor verschillende resoluties en aspect-ratio's. Werkt met spatial parameters (in het beeld zelf) in tegenstelling tot MPEG (temporal). Voordeel hiervan is dat elk beeld  –hoewel gecomprimeerd– herkenbaar blijft. Een opeenvolgende reeks JPEG-beelden (zoals bij Moving JPEG: digitale av registratie op tape –dvcam en dvcpro– en geheugenkaart) houdt dus random access: elk beeld is terug te vinden en niet afhankelijk van voor- of nakomende beelden. MJPEG video heeft een digitale signaalbandbreedte van 25 Mb/s (typisch SD) en 35 tot 50 Mb/s (HD)M-JPEG is datareductie op JPEG-basis voor bewegend beeld, waardoor editing mogelijk blijft (Avid); extensie: .jpg

JPEG-2000

Compressieformaat voor digitale cinema

Juicer

Belichter, in hiërarchie onder de gaffer

Jumpcut

(JC) Las tussen identiek gekadreerde shots, ook gebruikt voor opvallende discontinue schnitts

Jumper

Brug of schakelaar op een printplaat (of apparaat) waarmee een bepaalde (niet altijd te wijzigen) instelling gemaakt kan worden