Woordenlijst

Woordenlijst i

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

Ianiro

Merknaam Italiaans licht

IC

Integrated Circuit, geminiaturiseerd samenstel van logische componenten, die steeds kleiner worden

Icon

1Symbooltje of figuurtje op het computerscherm, dat een programma of bestand symboliseert;
2digitale, deels virtuele, mixagetafel van DigiDesign, functionerend in combinatie met ProTools

ICT

Information Communication Technology, vroeger IT. Beschrijving van het tijdperk waarin we leven met betrekking tot informatieuitwisseling. Onder ICT vallen www, film, televisie, geluid, drukkerijen, graphics, animatie, telefonie, teleconferencing, etc. In feite dus alles waarbij informatie wordt vastgelegd en beschikbaar is. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling, maar metamedia moet een mondiaal beheerssysteem gaan worden voor het beheer van alle informatie

Ident

1Bewegend logo (van bijv. een omroep)  
2indexbeschrijving op een videotape, >slate

IDFA

International Documentary Filmfestival Amsterdam, jaarlijks (eind november gehouden) documentairefestival

Idiot board

(I.B.) Tekstbord dat naast camera staat t.b.v. weinig-tekstvaste acteurs, (ook idiot cards)

Idle convert

In de pause-, pre-rec- of stopstand van een harddisk recorder een conversie maken naar een gewenst 2e formaat

Idle copy

Idle Copy wordt gebruikt bij geluidsrecorders met een harddisk. Na de opname staat de recorder in pre-rec-pause of stop, op dat moment wordt de take (en verder alles wat nog niet weggeschreven is) gekopieerd naar een andere drager, dat kan een 2e harddisk, flashcard of DVD-RAM zijn, zodat er een extra kopie is van het geluid op een andere drager

ID-nummer

vero. Identificatie, programmeerbaar (en dus uitleesbaar) nummer op DATjes, ook wel PNO

IEC

International Engineering Consortium, instantie die normen stelt en standaarden vastlegt voor technologieën, vgl. ISO, ITU

IEEE

(aai trippel ie) Institute of Electrical and Electronics Engineers, Amerikaans instituut dat zich bezighoudt met standaardisatie en ontwikkeling van systemen voor data-overdracht. Onderdeel van ANSI en ISO

IEEE1394

FireWire; de 1394e norm die werd vastgelegd door IEEE voor data, kabel en connectoren; ook I-Link. Het betreft de beschrijving van een vorm van datauitwisseling, die is overgenomen door vele fabrikanten (Apple, IBM, MS, Sony) waardoor apparatuur beter onderling communiceert. De gebruikelijke snelheden zijn 100, 200 en 400 Megabit per seconde. In de toekomst zal ook 1 Gigabit/s mogelijk zijn. IEEE-1394 vervangt min of meer de SCSI en Apple Desktop Bus (ADB) standaard

IFFR

International Film Festival Rotterdam, dat jaarlijks eind januari plaatsvindt

Ikegami

Videocameramerk

I-Link

IEEE1394, FireWire

Illegal colors

Imax

70mm grootbeeld-systeem, waarvan het 65mm-negatief horizontaal door de camera loopt en over een afstand van 15 perforaties wordt belicht (71.09 x 52.63mm)

Impedantie

Wisselstroomweerstand of akoestische weerstand, uitgedrukt in ohm

Imperiaal

Klein haarplukje onder onderlip, ook vliegje

IMX

Videosysteem van Sony, gebaseerd op MPEG2

IN

Intermediate Negative, laaggevoelig (3 ASA) printmateriaal met oranje basis (> A.C.M.), waarvan de theaterkopieën (releaseprints) worden getrokken; ook dupenegatief

In-betweener

Animator die de fases tussen key-frames animeert. Bij veel animatietechnieken wordt hiervoor inmiddels ook de computer gebruikt

Indikken

Inkorten van een filmisch produkt, zonder 'in het vlees te snijden', ook opstrakken of kaasschaven

Industrial

Bijvoegelijke aanduiding voor apparatuur bedoeld voor de industriële markt (bedrijfsfilms, lower budget opdrachtfilms, vgl. professional)

Inferno

Hi-end composting systeem

Infomercial

Commercieel informatief filmpje

Inhaallas

Opnemen van een vorige las om een derde machine mee te starten, een titel in te keyen of een digitaal effect in te brengen, ook tracking edit, gelijkleglas of match-frame-edit

Inkten

vero. Trekken van contouren met inkt op een cell. Tegenwoordig gebeurt dit op papier. Via scanning vindt de verdere verwerking in de computer plaats

Inky-dinky

vero. 0,25kW fresnelspotje van Cremer (opgevolgd door de Mizar van Ianero)

Inladen

Binnenhalen van beeld en geluid in een digitaal montagesysteem (NLE of DAW), ook laden, digitaliseren of capturen

Inlay

1Elektronisch ingevuld hoekje in videobeeld;
2kartonnetje of boekje met inhoudsopgave bij videoband of schijf(je)

Inleggen

In de cassette plaatsen van filmmateriaal, wat op locatie in een wisselzak moet gebeuren

Inprikken

Tijdens de mixage na een korte aanloop opnieuw in opname gaan, ook punch-in

Input

Ingevoerd signaal, ingang

Inregelen

1Op elkaar afstemmen van diverse apparatuur d.m.v. geijkte (genormeerde) signalen zoals colorbars en calibrationtones, vgl. doorfluiten;
2instellen van de geluidsterkte in een mixagestudio m.b.v. pink en white noise signalen, ook 'uitruisen'

Insert

1Later gedraaid detail-tussenshot;
2monteren op een gezwarte of tijdcodeband

Insnijden

1Snijden van een wijd shot naar een closer shot vanuit hetzelfde camerastandpunt, ook Amerikaanse las;
2binnen een scène naar close-up gaan, vgl. uitsnijden

Inspreken

Voorlezen en opnemen van de commentaartekst

Instartje

Kort filmpje, van tape of disk, dat tijdens een praatprogramma op het juiste moment kan worden ingestart; vgl. item

Instelling

Camerastandpunt en lenskeuze (brandpunt), ook gebruikt als synoniem voor shot, hoewel vanuit een zelfde instelling in principe meer shots te draaien zijn

Intendant

Van Dale: ambtenaar belast met het beheer van huishoudelijke aangelegenheden; iemand uit de filmwereld die bij het Filmfonds is aangesteld voor het persoonlijk ontwikkelen, initiëren en begeleiden van de treatment- en scenariofase(s) van speelfilms, zowel kunstzinnige (kunstzinnige intendant) als commerciële (commerciële intendant) films

Intensiteitsschrift

Optisch geluid met variërende zwarting, variable density. Geheel vervangen door het transversaalschrift (rechts)

Interactieve Film

Filmvertelling waarbij de kijker wendingen in het verhaal kan kiezen, als een soort videospelletje. Zal nooit wat worden

Intercine

Italiaans filmmontagetafelmerk

Intercutting

Monteren van shots van andere scène in de ene scène

Interface

Logische of fysieke verbinding tussen apparaten of met mensen: de Human Interface

Interferentie

Verschijnsel dat optreedt bij het samenvallen van twee identieke signalen, waardoor uitdoving of versterking kan ontstaan, vgl. fasing

Interframe coding/Intraframe coding

Codeersysteem dat gebruikmaakt van de veelal kleine verschillen tussen twee achtereenvolgende beelden. Hierbij speelt tijd een rol, vandaar temporal data reduction (i.t.t. spatial data reduction), waarbij slechts de verschillen tussen de beelden digitaal in de datastroom worden beschreven. Om in een dergelijke datastroom toch -tussentijds- toegang te hebben moet om bepaalde tijd wel de digitale info van een geheel beeld worden weergegeven, de z.g. intraframes (intrapictures, IP). Voorts worden predicted pictures gecodeerd op basis van bewegende pixelblokken (een bewegend beeldelement). Bi-directional pictures worden opgebouwd uit de informatie van voorgaande en nakomende intrapictures of predicted pictures

Interlacing

Bij video gebruikelijke techniek, waarbij in plaats van 25 keer per seconde een compleet beeld, 50 maal per seconde een field of raster of halfbeeld wordt geregistreerd, weggeschreven en weergegeven, i.t.t. progressive

Interleaving

Verdelen van een constante datastroom in kleine stukjes, die volgens een bepaald schema, voor de registratie, achter elkaar gezet worden. Bij een fout in de weergave, wordt deze in de tijd over kleine stukjes verdeeld, waarna de error-correctiesystemen in staat zijn deze fouten terug te rekenen tot juiste informatie

Interliasing

Verdubbeling van het aantal beeldlijnen in een computer gegenereerd beeld (??? GdH)

Interliniëren

Samenvoegen van twee rasters tot één compleet videobeeld (frame)

Interlock

vero. Elektronische koppeling tussen machines

Intermediate

Printmateriaal voor tussenstadia, zowel in negatief als positief of digitaal

Intermitterend

Beweging met vaste tussenruimten van stand, zoals in camera's en projectoren tijdens belichting/transport, > Malthezer kruis en pilot pin

Internegatief

Duplicaat negatiefkopie van omkeerorigineel of positiefkopie (op laaggevoelig, korrel-arm materiaal), ook IN

Interpolatie

Het door een min- of meer ingewikkelde berekening aan de hand van voor- en nakomende waarden van een signaal berekenen wat de tussen liggende waarden zijn. Speelde vroeger een belangrijke rol bij normvertaling (NTSC naar PAL of andersom), het compenseren van drop outs bij tapeweergave. Nu speelt het nog steeds een belangrijke rol bij D/A conversie. Bij deze conversie kunnen diverse artefacten optreden, zoals bij SD>HD-omzettingen, het getrapt weergeven van geometrische vormen, te grote signaalbandbreedte ten opzichte van de kanaalbandbreedte (datareductie), enz. Interpolatie heet (vaak) 'filtering' in het digitale domein

Interpostitief

Duplicaat positiefkopie van origineel negatief, waarvan een of meer intermediate negatieven getrokken worden, ook IP

Intranet

Lokaal, op internet lijkend, netwerk voor intern gebruik, > LAN

Inverse kinematic

Onderlinge relatie tussen botten in een digitaal skelet. Het bewegen van een bot (bone) heeft vooraf bepaalde invloed op een ander bot. Het optillen van een hand laat bijvoorbeeld de elleboog buigen

Invulsignaal

Beeld dat de plek inneemt van het schakelsignaal bij keyen

Inzuigen

> inladen

I/O

Input/output

IP

1Intermediate Positive, laaggevoelig (3 ASA) printmateriaal met oranje basis (> A.C.M.), dient als (safety)master;
2Information et Publicité, de reclameverkoopmaatschappij van RTL Nederland

IP-adres

Getal bestaande uit vier, met punten gescheiden delen, dat aan elke computer in het www een uniek nummer geeft, zoals 195.92.0.110. Bijbehorende domeinnaam is meestal makkelijker te onthouden

IR

Infrarood

IRC

Internet relay chat, mogelijkheid om direct te communiceren via internet

Iris

Minder gangbaar woord voor diafragma

ISDN

Integrated Services Digital Network, standaard voor integratie van diverse communicatievormen, zoals spraak, fax, data en audio via een gemeenschappelijk kanaal. De interface poort (BRI: Basic Rate Interface) bestaat uit twee B-kanalen (Bearer, drager) van ieder 64 Kilobits/s en een D-kanaal (Delta) voor controle en signalering van 16 Kilobits/s

ISO

1International Standard Organisation; nieuwe aanduiding van filmgevoeligheid ter vervanging van de oude waarden ASA en DIN;
2> Isolated camera

ISO-9660

Standaard CD-ROM formaat

Isochroon

Tijdsafhankelijke datauitwisseling, zoals het gelijktijdig uitzenden van geluid en beeld, omdat ze anders niet synchroon lopen

Isolated camera

Bij videorigistratie een camera integraal los opnemen (dus niet geschakeld) t.b.v. montage (vaak afgekort tot Iso)

Iso tracks

Op een multitrack-geluidsrecorder losse aparte tracks opnemen zonder mixdown

I.T.

1Internationales Tonband, Duitse benaming voor M&E-band;
2International Track, Eng. benaming voor M&E-band (hoewel Amerikanen weer spreken van M&E-track)

IT

> ICT

Italiaantje

1Snel even de posities van een shot doorlopen, checken of het shot zo filmbaar is;
2droge tekstrepetitie tussen acteurs

ITB

In The Box, afkorting voor het mixen van films in een DAW, zonder gebruik te maken van klassieke geautomatiseerde mengtafels, vgl OTB

Item

Reportage, kort audiovisueel (nieuws-) verslag, voorafgegaan en gevolgd door studiopresentatie, > ook instartje

ITU

International Telecommunication Union, VN-orgaan te Genève dat standaarden bepaalt voor telecommunicatie in de breedste zin des woords. De CCIR is hierin opgegaan. In video is vooral standaard ITU 601 voor digitale video bekend