Woordenlijst

Woordenlijst g

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

Gaffer

Chef belichter

Gaffer glass

Monocle met ND glas waarmee in de richting van lichtbronnen kan worden gekeken zonder direct oogletsel.

Gaffergrip

Bevestigingsklem voor lampen, ook alligator

Gafferklem

Grote metalen knijper

Gaffertape

Breed en sterk 'geweven' plakband, dat zich mooi laat scheuren, ook 'gaffatape'

Gain

Voorversterking van een signaal

Galg

vero. Ophangrek voor trims (verschnitt), ook trimbin

Galmplaat

vero. Akoestisch, elektronisch galminstrument

Galvanometer

Door een versterker gestuurde, kantelbare spiegel, die een lichtstraal reflecteert en deze via een driehoekig masker op het filmmateriaal projecteert teneinde het geluidsnegatief te schrijven in een geluidscamera

Gamma

1(Film) Quotiënt van verschil tussen maximum en minimum densiteit en het diafragmagetal;
2(video/computer) niet-lineaire vervormingsfactor tussen het opname- en weergavecontrast

Gamut

Bereik: het gebied waarbinnen de spanning van een (video)signaal zich mag bevinden volgens de afspraken. Signalen buiten dit bereik veroorzaken vaak vervorming en overspraak

Gang

Koppeling van signaal in bron- en montagemonitor (NLE) of van faders (audio)

Gate

Beeldvenster van een camera, > apertuurplaat

Gatecheck

Controle van het beeldvenster op ongerechtigheden, commando dat meestal gegeven wordt na de laatste take; > ook hair in gate, gras en schaamhaar

Gateway

Soft- of hardware-oplossing om twee ongelijke communicatieprotocollen met elkaar te laten communiceren of om een computernetwerk met de buitenwereld te laten communiceren

GBO

Gross Box Office, bruto omzet (van een uitgebrachte film)

GBR

Als RGB-signaal, maar andersom opgeschreven om de mechanische volgorde van de SMPTE-standaardconnectoren aan te geven

Geared head

Zware statiefkop met vertragende tandwielen (een panwiel en een tiltwiel), ook worrallhead

Gebalanceerd

Kabelverbindingen voor audiosignalen -ook gebruikt voor computersystemen- zijn gebalanceerd, waardoor externe invloeden van buiten de kabel en verliezen door kabellengte worden genivelleerd, > symmetrisch

Gebruiksmoment

Sponsormoment, waarop een product zichtbaar in beeld gebruikt wordt

Gedekt

Uitdrukking uit de sensitometrie, waarmee de juiste belichting wordt aangeduid: 'een goed gedekt negatief'

Gekaderd wit

vero. 35mm niet-ontwikkeld positieffilm, dat met behulp van een projector is belicht, gebruikt als aanloopmateriaal, zodat film wel 'in kader' kan worden ingelegd.

Gekaderd zwart

35mm zwartfilm met (witte) kaderlijnen, duurder dan gekaderd wit

Geluidsgordijnen

Dikke, geluidsdempende gordijnen. Maar als je bij een verhuurbedrijf grote lange gordijnen wilt huren, moet je vragen om poten, een term afkomstig uit de toneelwereld

Geluidsmontage

Montage van de verschillende geluidssporen bij het beeld

Geluidsnegatief

Optische versie van de (magnetische of digitale) eindmixage, die bij het printen van de theaterkopieën naast het beeld terechtkomt, en het digitale geluid tussen en buiten de perforatie; ('geluidsnegatief schrijven')

Geluidsschrijver

Apparaat waarmee m.b.v. een galvanometer of een laser een optisch geluidsspoor op filmmateriaal (meestal Agfa ST8) wordt geschreven

Gelijkleggen

Synchroon leggen van het beeld met het separaat opgenomen geluid, ook opsyncen

Gelijkleglas

(video) > Inhaallas, tracking edit, match-frame-edit

Gemengd licht

Uitlichting met lichtbronnen van verschillende kleurtemperatuur

Gemiddeld grijs

Tint grijs met een reflectiewaarde van 18%, > grijskaart

General noise

Omgevingsgeluid, algemeen geluid, atmo

Generatie

Stap in video- of audio-overschrijving of filmkopiëren, met kwaliteitsverlies. In digitale media is hiervan geen sprake meer. Een digitale kopie is en heet daarom een kloon

Generiek

(Vlaams) Titelsequentie

Genesis

Digitale filmcamera van Panavision

Genie

8-bits 3-D effectenkaart van Pinnacle

Genlock

Synchroniseren van camera's etc. m.b.v. een sync-generator

Geometric processing

Wijze van werken met grafische programma's, waarbij op de monitor de x-, y- en z-as-coördinaten van een object worden beschreven

Geräusch

Synchrone geluidseffecten bij beeld opgenomen in een studio, ook bruitage (Fr) en foley (Eng); het betreft 'handelingseffekten', zoals lichaamsbewegingen, voetstappen, een gevecht, etc.

Gereflecteerd licht

Hoeveelheid licht die door een object wordt weerkaatst, i.t.t. opvallend licht

Geruchtenmachine

Rubriek met nieuws uit de wandelgangen in de Filmkrant

Geräuschmacher

Maker van Geräusch, ook foley-artist. [Een van de bekendste is Mel Kutbey uit Munchen]

Geschoten beer

Techniek van het tweemaal insnijden van een point-of-view teneinde ergens extra aandacht op te richten (etymologie?, weet iemand waar dit begrip vandaan komt?)

Gestoken

Haarscherp

Gestolen shot

1Shot dat is opgenomen zonder dat de perso(o)n(en) in beeld dat weten;
2shot dat in de montage gebruikt wordt, dat nimmer bedoeld was als te gebruiken materiaal (b.v. uit een uitloop of een afgebroken take)

Getrokken shot

Perspectivisch shot, shot met iets of iemand in de voorgrond, b.v. overshouldershot

Getuigeklank

Vlaams voor guidetrack

Gevaert

Belgische fabrikant van pellicule, in de jaren '80 van de vorige eeuw gefuseerd met het Duitse Agfa

Gevoeligheid

Mate waarin filmmateriaal reageert op (be)licht(ing)

GIF

Graphic Interchange Format, standaard grafisch objectformaat dat door bijna alle applicaties wordt herkend

GIGO

Garbage In-Garbage Out, term die door technici wordt gebruikt omdat onjuiste input ook tot onjuiste output leidt

Gimbal-head

Statiefkop met onder-hangende stabilisator, waarmee camerabewegingen om de optische as mogelijk zijn

Giraffe

1Hoge microfoonhengel op statief;
2merknaam crane

Gladde kant

Dragerzijde

Glasfilm

Film zonder emulsie, blanke drager, ook blankfilm

Glasplakband

Helder plakband voor plakpers, ook guillotinetape, niet wetend dat dit materiaal decennia later zou verlijmen en verdrogen...

Glassshot

vero. Opname via beschilderde glasplaat [Bij afb.: opname uit 'Ben Hur' waarin alle gekleurde delen langs deze weg werden opgenomen]

Glow

Vervagen van rand van een object tijdens compositing, zodat het lijkt alsof het gloeit

Gobo

Plaat om licht of geluid tegen te houden; > ook goboklem

Goboklem

Klem om vlaggen of platen aan een statief te bevestigen; in de praktijk wordt de goboklem vaak afgekort tot 'gobo'

Gofer

Manusje van alles (van: 'Go for')

Golden Globe

Filmprijs uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association

Golden take

De beste take waarin gezongen wordt en gebruikt wordt voor de playback

Go-motion

Animatietechniek waarbij het voorwerp tijdens de belichting in de bewegingsrichting wordt verplaatst, teneinde een realistische bewegingsonscherpte te verkrijgen

Goose chase

Tijdrovende opdracht, verstrekt aan iemand die bezig, dan wel uit de buurt (van de set) gehouden dient te worden

GoPro

Helmcamera, gebruikt door parachutisten, skydivers, hanggliders en soortgelijke waaghalzen

Gouden Beeld

Televisieprijs, uitgereikt in diverse categorieën door de Stichting Nederlands Academy Awards tot in 2006, opgevolgd door de Beeld en Geluid Awards

Gouden Beer

Filmprijs op het festival van Berlijn

Gouden Kalf

Filmprijs op het Nederlands Film Festival te Utrecht

Gouden Leeuw

Filmprijs op het festival van Venetië

Gouden Loeki

Jaarlijkse publieksprijs voor de beste commercial

Gouden Pegbar

Filmprijs op het Holland Animatie Filmfestival (HAFF)

GPI

vero. General Purpose Interface, waarmee een edit controller of beeldmenger een (start-)signaal aan een extern apparaat kan geven

GPU

Graphics Processing Unit, hardwarekaart in computers die grafische taken overneemt

Grad

Camerafilter of digitaal masker (in postproduction) met dekkingsverloop (al of niet gekleurd), afkorting van graduatefilter. Er zijn grads met hard edge en soft edge.

Grading

Kleurcorrectie in het lab of telecine van film, video of data; > ook hazelen

Gradiënt

Gelijkmatig verlopende (kleur)dekking, grad

Grain

Korrel (van een filmemulsie)

Grannies Hear

Afluisteren op tv-kwaliteit in geluidsstudio, > Auratone

Graphic

Vormgegeven beeld of logo

Gras

Haarvormig vuil boven in de gate (in projectie dus onder in beeld), > ook hair in gate en schaamhaar

Grass-Valley

Merknaam van o.m. beeldmengers, ook EDL-formaat (GVG)

Green screen

Keytechniek als blue screen, maar dan met groen als snijkleur

Grensvlakmicrofoon

Boundary layer, platte, omni (nier-)gevoelige microfoon gemonteerd op een plaatje, b.v. PZM van Crown en de BLM-serie van Schoeps. Dit type microfoon wordt vaak gebruikt voor b.v. vergaderingen

Grid

1Lichtvloer in studio;
2rooster op belichtingsmeter voor het meten van gereflecteerd licht;
3ruitjespatroon om dekking van monitoren te controleren;
4ruitjespatroon in b.v. een NLE waarop Safe Action, Safe Title, etc. staan aangegeven

Grime

Gelaats- en lichaamsverandering

Grint, grind

Effect in een documentaire of reportage, waarbij -na een vlotte montagesequence- we opeens terechtkomen in een interview met een moeilijk formulerende deskundige, alsof we opeens met de auto in een bak met grint terechtkomen. [Uitdrukking toegedicht aan Hans Fels]. 

Grip

1Camerabevestiging;
2camerabevestiger, railslegger en dollyduwer

Grondruis

Basisruis van de video- of geluidsband

Grondsluier

(Wel degelijk gewenste) lage basisdekking van een filmemulsie

Ground glass

Matglas waarop een beeld zichtbaar kan worden gemaakt

Group delay

Frequentie-afhankelijke vertragingstijden in analoge apparatuur, die leiden tot signaaldegradatie

Grijper

Mechaniek voor filmtransport (in camera's en projectoren)

Grijskaart

Kaart met een lichtreflectie van 18%, ook gemiddeld grijs. Sommige fabrikanten adviseren 12% grijs.

Grijswig

Strookje film met 21 gelijkmatige stappen tussen de minimale en maximale dekking (densiteit), dat o.a. wordt gebruikt om de ontwikkelmachine af te regelen

GTBB

Gevoelig tegenspel buiten beeld

GUI

Graphical user interface, meestal muisgestuurde bediening van computers, zoals drukknoppen, pijlen, sliders, iconen, etc.

Guidetrack

Onder slechte akoestische omstandigheden opgenomen syncgeluid, t.b.v. montage en dubbing, dus niet bedoeld voor gebruik in eindmix

Guillotinepers

Droge pers, filmplakpers die werkt m.b.v. glasplakband, > Catozzo

Guillotinesluiter

Sluitertype in Beaulieu camera's, die verticaal op-en-neer beweegt, zodat de bovenzijde van het beeld minder sterk wordt belicht. Handig bij exterieur shots omdat de lucht meestal minder lichtinval nodig heeft

Gymzaal, de

Koosnaam voor Pathé Tuschinski 1 in Amsterdam, vanwege de akoestische eigenschappen aldaar

Gyrohead

Cameraophanging, meestal voor op afstand bediende camera's

Gyrokop

Panoramakop waarbij onregelmatige camerabewegingen worden gedempt door een vliegwiel

Gyroskoop

Vliegwiel gemonteerd onder handheld-camera om ongewenste bewegingen te dempen (nadeel: veel lawaai), voorloper van de steadycam