Woordenlijst

Woordenlijst e

# A B C D E
F G H I J K
L M N O P Q
R S T U V W
X IJ Z

Eastman Kodak

Fabrikant van filmmateriaal

EBU

European Broadcast Union, organisatie van gebruikers die normen oplegt aan de industrie

E-Cinema(-projectie)

Digitale projectie van beeld met resoluties kleiner dan 1K; i.t.t. D-Cinema. Dit systeem wordt om budgettaire redenen in Europa gepropageerd

Eclair Populaire

16mm handcamera uit de jaren '70

ECN

Eastman Color Negative, filmopnamemateriaal (negatief), opgevolgd door Vision 2 en 3

ECS

1vero. Type computer-editingsysteem van Acquis;
2Europese Communicatie Sateliet

Edelfigurant

1In vele films en spotjes gebruikte figurant;
2figurant met tekst

Edelsoap

Populair commercieel TV-drama dat net iets chiquer wil zijn dan soap, veelal met meerdere sets en meer B.O.'s

Edgefilter

Filter in titelgeneratoren dat aliasing in de lettering verdoezelt

Edgenumbering

Nummers op de rand van film, randnummers, voetnummers> Keycode

EDH

Error detection and handling; herkennen en herstellen van fouten in seriële datastromen; error correction

Edit

1Las, schnitt, montagepunt (video);
2montagesysteem van Discreet

Editen

Populistisch Nederlands voor monteren, meestal ook fout gespeld als 'editten'

Edit(ing) controller

Computer die bij de (on-line-) montage helpt videorecorders te sturen, en die de beeldmenger, digitale effeten etc. bedient. Ook wel editor genoemd, naar de man of vrouw die 'm bedient

Editlist

Overzicht van alle beeld- en/of geluidslassen, events (video), ook shotlist, EDL

Editor

Samensteller van de vertoningsgerede productie uit opgenomen materiaal, vgl. cutter

Editors cut

Eerste montageversie door de editor, meestal tijdens de draaiperiode vervaardigd, ook nulversie

Editsuite

Montagekamer met pretentie, marmer, leer en broodjes paling

Edit to tape

Naar videoband of DVD schrijven van een gemonteerde sequentie in een digitaal montagesysteem (NLE), ook > playout, dumpen, uitspelen

EDL

Edit Decision List, door een NLE of videomontagesysteem gegenereerde editlist

EFC

vero. Electronic Film Conforming, afwerkingsprocédé voor diverse beelddragers, met het eindresultaat op videoband

Effecten

(FX), losse geluiden van 'dingen', SFX

EFP

Electronic Field Production, t.v.-camera's op locatie

EGA

Enhanced Graphics Adapter. Verder ontwikkelde CGA voor displays met 16 kleuren (uit palet van 64) in een resolutie van 640 x 350 pixels

Egripment

Nederlandse (Oscar winnende) fabrikant van dolly's en cranes

E.I.

1Emulsion In, wijze van wikkeling met emulsie aan de binnenzijde;
2exposure index

EIA

Electronic Industries Association, de grootste organisatie van video- en audioapparatuur-fabrikanten die zich bezighoudt met standaardisering

Eightlight

Minibrute van 2x 4 parlights

Eighty six

'Eighty six' wordt geroepen als een prop van de set af mag, 'deze stoel is eighty six!'; 86 was het nummer van het 'prophok' van de BBC

Eindeutschen

In de Duitse taal nasynchroniseren

Eindklap

Ondersteboven gefilmde klap aan einde van de take, ook B.O.E., endslate of naklap

Eindmix

Resultaat van de eindmixage, waar alle voormixages worden samengevoegd

Eindmixage

Het in de juiste verhouding samenvoegen van de gemonteerde geluiden

Eindpiep

Piep aan eind in mixbanden of audiotracks ter controle van de sync bij mixage en projectie

Eindredacteur (tv)

Degene die meestal doet of hij/zij de hele uitzending heeft gemaakt, maar in de praktijk vaak het hele proces frustreert. Staat altijd groot op de aftiteling

Elbow two

Gebaar om aan te geven dat een take is afgekeurd, ook NG

Electret

Eenvoudig soort condensatormicrofoon

Electrician

Persoon belast met de stroomaangelegenheden op de set, zoals het in de gaten houden van de maximale belasting, de generatoren en het vervangen van lampen. Assistent van de gaffer

Electrovoice

(EV) Fabrikant van microfoons en andere geluidsapparatuur

Elemack

Italiaans dolly-merk

Ellips

Indirecte vertelstructuur

Ellips-las

Wegsnijden van (onbelangrijke) gedeeltes van de handeling (m.n. verplaatsingen), zoals voor het eerst gebruikt in 'A bout de souffle' van J.L.Godard, hetgeen meestal een springer of jumpcut oplevert, een 'voelbare' las kortom

Embedded audio

Multiplexen (tussenplaatsen) van audiosignalen in seriële digitale video-datastromen

Embossing

Diepte (en scherpte) suggereren door schaduwranden

EMC2

Een van de eerste NLE-systemen, ontworpen in de jaren '80 door De Jonge (van het gelijknamige lab) uit Kortrijk, waarbij het beeld nauwelijks groter was dan een postzegel. Inmiddels ter ziele. Als eerste monteerde Eddy Terstall zijn film Transit in 1990 op dit systeem

E-mem

Effect-memory, methode om video-effecten in een geheugen op te slaan en later weer op te roepen

Emmy (award)

Jaarlijkse prijzen van de Academy of Television Arts & Sciences

E-mode

Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in nummervolgorde van de oorspronkelijke banden (source tapes) en daarbinnen in oplopende tijdcode, maar met alle beeldeffecten aan het eind van de EDL, vgl. A-, B-, C- en D- mode

Emphasis

Techniek uit de beginperiode van digitale opnames. Vergelijkbaar met Dolby ruisonderdrukkingssystemen bij analoge systemen; compenseert emphasis op een digitaal signaal de gebrekkige geluidskwaliteit van het oorspronkelijke opname-systeem; het wordt nog steeds gebruikt voor frequentiecorrectie bij analoge AV-registratie. De door analoge magnetische audioregistratie ontstane niet lineaire frequentiekarakteristiek (te veel hoog) compenseren door hoog-af-filter. Vaak gecombineerd: pre-emphasis correctie voor de opname, de-emphasis bij weergave

Emulsie

Gevoelige laag aangebracht op een drager

Emulsienummer

Identificatienummer van partij filmmateriaal met een zelfde gieting, > batch en keycode

Encoche

Inkeping in film t.b.v. een schakeling, b.v. kleurcorrectie of projectorstart/overname

Encoded chromakey

Chromakeyen, waarbij het keysignaal een composite videosignaal is

Encoding

Proces van coderen, het aanbrengen van een codesysteem, ofwel het in een andere datavorm omzetten. Meestal wordt dit gedaan om een minder grote datastroom te verkrijgen. Zoals dat bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het internet of DVD-productie. Beeld en geluid worden gelimiteerd uiteraard ten koste van de kwaliteit. Er zijn veel verschillende zogenaamde 'codecs' bedacht voor datareductie (DV, MP3, MPEG4 etc.). Een internetfilmpje wordt meestal gecodeerd voor distributie, maar ook een 6-kanaals mix voor een film wordt uiteindelijk gecodeerd naar Dolby Digital en ook een film die op DVD gezet moet worden

Encore

1Type DVE van Quantel  
2DVD-authoringsoftware van Adobe

Encryption

Systeem om het videosignaal te coderen, waarbij een sleutel of code nodig is om de originele data weer terug te vinden. Bij transmissie wordt dit gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen met toestemming naar bepaalde televisiekanalen gekeken kan worden; > ook: scrambling

Endslate

Ondersteboven gefilmde klap in einde (maar meestal na beëindiging) van de take, ook B.O.E., naklap of  eindklap

ENG

Electronic News Gathering, het vergaren van nieuws met behulp van een videocamera

Engels zetten

Verticaal uitklappen van barndoors (i.t.t.Chinees)

Enhanced

Verbeterd, opgewaardeerd of geoptimaliseerd.
116x9 Enhanced, anamorphic 16x9 programmamateriaal op b.v. een DVD;
2Enhanced CD, CD met zowel muziek als data

E.O.

1Emulsion Out, wijze van wikkelen met de emulsiezijde naar buiten, i.t.t. E.I.;
2Evangelische Omroep

EOT

End of Tape, einde van de band, vgl. BOT

EPK

Electronic Press Kit, tapes, schijven en/of websites met stills, fragmenten uit een film, de trailer en interviews met cast en crew voor publiciteitsdoeleinden

Equaliser

Apparaat met volumeregelaars (al of niet als softwarepakket) voor diverse frequentiegebieden

Erasehead

Wiskop

Ernest de Linetest

Merknaam softwarepakket voor lijntests bij animatie (off. naam: Ernest le Linetest)

Error concealment

Worden fouten in de datastroom te groot om met de normale foutcorrectie te corrigeren, dan worden de data benaderd door het synthetiseren van voorafgaande en nakomende foutloze informatie, door uitmiddelen of (beter) door wiskundige benadering

Error correction

Uitgebreid systeem waarmee in digitale datastromen fouten worden gedetecteerd en verbeterd. Er zijn veel EDH-systemen bedacht die alle gebaseerd zijn op het toevoegen van extra informatie

Esprit

European Strategic Programme for Research and development in Information Technology; Europees researchprogramma voor toepassing van IT-applicaties

Establishingshot

Overzicht-shot

Estar

Sterk dragermateriaal (polyester) voor films

Etalonneren

Vlaams: kleurcorrigeren

Ethernet

Local Area Network (LAN) ontwikkeld door Xerox, DEC en Intel. Ook toegepast voor compressed audio/video, gebruik makend van 50 ohm coax met BNC-connectoren (10 base-2), of 4-draads met RJ-connectoren (telefoonplugjes breed) (10 base-T)

ETSI

European Telecommunication Standard Institute

Eureka

Samenwerking van Europese Hi-Tech-bedrijven

European Film Academy

In 1989 door o.a. Ingmar Bergman opgericht instituut (aanvankelijk onder de naam European Cinema Society) ter belangenbehartiging van de Europese film

European Film Awards

Jaarlijkse filmprijzen van de European Film Academy

Europese norm

Film leesbaar aan emulsiezijde

Event

(video) Montagepunt op editlist

Evian

Waternevel om make-up op te frissen of om b.v. heel fijne druppels te creëren op een bierglas voor opnames van een biercommercial (toponiem)

Exabyte tape

vero. Tapestreamersysteem dat van 8 mm-cassettes gebruik maakt

Exciter

Hoogfilter, verfrisser

Executive producer

Degene die alle creatieve en financiële elementen bij het maken van een film of tv-programma samenbrengt, hoofd van de productie. Eng. voor uitvoerend producent, al is de uitvoerend producent in NL meestal line producer

Expander

Dynamiekvergroter, i.t.t. compressor

Exploitant

Filmvertoner (eigenaar theater)

Exposed

Belicht

Expositie

Het neerzetten van personages en situaties

Exposure index

(E.I.) Gevoeligheidswaarde van een filmemulsie, > ASA, ISO, DIN, ANSI

Exposure sheet

Formulier waarop alle animatielagen en hun specifieke timing worden genoteerd

Extend

NLE-term; wijze van verlengen van een shot tot een gegeven in- of uitpunt met een enkele toetsaanslag

Extended scene

Opgelengd shot, > B.U.

Extra's

> Figuratie

Eye Film Institute Netherlands

 Opvolger van Holland Film Promotion, instituut om de Nederlandse film wereldwijd op de kaart te zetten 

Eyematchen

Gelijkleggen op het oog, dus zonder andere hulpmiddelen als tijd- of Keycode

Eye pattern

Speciale waveform op de oscilloscoop waarmee digitale videosignalen beoordeeld kunnen worden

Eyepiece

Rubberen of schuimplastic ring op oculair

Eyepiece extention

Verlengstuk van het oculair. Hierdoor hoeft de cameraman niet altijd zijn hoofd dicht bij de camera te hebben. Vooral handig bij vogel- en/of kikvorsperspectieven