Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst t

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gedeelte van animationstand waarop de tekening, cell of object gelegd wordt
Meter, die de loopsnelheid van de camera aangeeft
Telecine Analysis Film, testfilm van Kodak om per materiaalsoort de telecine in te regelen
Korte vervolgcommercial binnen zelfde reclameblok
Begin van rol voor
Eind van rol voor
1Poging tot het maken van een shot;
2schakelmoment (video)
(VS/commercials) Acteur, actrice of model
Kleine microfoon in een mengtafel, waarmee de mixer of regisseur tot de acteur (of foley artist) in de opnameruimte kan spreken
Lichte sprocket in projector op de as van het maltezer kruis
Gelijke belichting van links en rechts
Band

(Mechanische gedeelte van) taperecorder

Videomontage-assistent voor bandwissels, titels, e.d., meestal teepop
vero. Magnetisch registratiesysteem (met vaste of roterende kop) dat gebruikt wordt als backupsysteem, of voor het opslaan van grote hoeveelheden data. Trage verwerkingssnelheid
1Online monteren met behulp van tenminste één weergave- naar een opnamemachine;
2kleurcorrigeren van een masterband als bron en met een CCM als eindbestemming; ook tape-2-tape
Fabrikant professionele geluidsapparatuur

Time Code In Picture, tijdcode zichtbaar in beeld, ook wel BITC, > burn-in

Tascam Digital Interface, verbindingssysteem voor meersporen digitale audio over een 25-pins connector
1Prikkelende aankondiging van komend programma;
2lang tevoren uitgebrachte promotiespot voor een speelfilm (teaser-trailer), vgl. trailer
Telecine Exposure Calibration, testfilm van Kodak om via Keylink een belichtingsstandaard te creëren
Kleursysteem, m.b.v. drie separate zwart-wit deeluittrekken voor R, G en B, populair in jaren '50, > ook panseparaat

Videomontage-assistent voor bandwissels, titels, e.d., afkorting van tape-operator

Twee (identieke) signalen, die elkaar verzwakken, ook 'uit fase'
Shot van tegenspeler, ook contrashot, reverse angle

Animatiefilm gemaakt door de verschillende frames met de hand te tekenen. Vroeger met potlood, pastelkrijt of verf op cells. Tegenwoordig veelal door direct digitaal te teken via bijv syntiq tablet

vero. Ruisonderdrukkingsysteem van Telefunken
Filmaftaster, zet filmbeeld om in een videobeeld, ook scanner

Nieuwste apparatuur van Kodak -na TAF en TEC- compleet met Look-up-tables voor alle Kodak-materialen om de telecine optimaal in te regelen

Naam voor in opdracht van en speciaal voor televisie gemaakte lange speelfilms met een beperkt budget
Spoel voor het opnemen van telefoongesprekken
Filmen van een videobeeld. [Archiveringsmethode uit de jaren voor de registratie van video op magneetband]
Tekstinformatiesysteem dat met TV-uitzendingen kan worden meegestuurd in de niet-zichtbare bovenste lijnen van het videobeeld

Te lage beeldfrequentie om bewegingen correct te reproduceren. Dit verschijnsel veroorzaakt bijvoorbeeld het optische bedrog van de achteruit-draaiende wielspaken. Dit verschijnsel wordt bij film opturatie of wagonwheel-effect genoemd

Interpolatie over opeenvolgende beelden, bijvoorbeeld toegepast bij normvertaling NTSC>PAL, 60>50 Hz
Voorlopige muziektrack in de montagefase, afkorting van 'temporary track'
Afsluiter op een serie SCSI-schijven of op een doorgelust videosignaal
Mate waarin de bezoekersaantallen afnemen, dit aangezien de meeste films hun piek halen in de eerste twee weken van uitbreng
Verzameling van alle shots waarover titels zijn geplaatst, maar dan zonder die titels, > delivery items
[Meestal geschreven als het Eng./Fr. texture]. Structuur van een oppervlak. In teken-, foto- en animatiesoftware zijn veelal plug-ins beschikbaar met 'textures'. Veel gebruikt bij modeling van 3D-computer animatiefiguren
Thin Film Transistor Liquid crystal display. Een beeldscherm waarvan elk pixel is opgebouwd uit een rood, groen en blauw zogenaamd subpixel. Per kleur kan via de transistor de lichtdoorlatendheid worden geregeld, zodat het pixel via RGB en Y = 0,3R + 0,6 G + 0,1 B alle tinten kan aannemen, mits van achter aangelicht door een lamp of LED’s
Total Harmonic Distorsion, som van vervorming van alle boventonen
Print gecorrigeerd voor projectie met xenonlicht, ook release-print of xenonkopie
Eindmix die qua volumeverhoudingen (dynamiek) bedoeld en geschikt is voor weergave in het theater, i.t.t. tv-mix; vgl. popcornlevel
Techniek binnen HDTV waarbij horizontaal niet de volledige horizontale resolutie wordt opgenomen/opgeslagen (bijv 1440x1080), i.t.t. full raster > anamorphic, squeeze
Letterlijk: drempel. Een bepaald signaalniveau waarboven of waaronder een bepaald proces in werking treedt
Langdurig werken aan een groot project zonder een backup te maken
Kwaliteitskeurmerk voor beeld- en geluidsweergave in theaters (en thuisbioscoop), ontwikkeld in 1983 door George Lucas en zijn geluidsman Tomlinson Holman
Handige plastic kabelbindertjes om spaghetti in machinekamer te voorkomen
Tag Image File Format, grafisch uitwisselingsformaat
IFFR-prijs
Verticale lensbeweging, Chinese pan
(TBC) Apparaat dat tijdfouten in videosignalen corrigeert
Opzettelijk opvallende tijdsprong binnen een shot of scène
1Tijdinkorting, het visueel versnellen van een beweging d.m.v. een extreem lage opnamesnelheid, (minder dan 1 b/s);
2tijdsprong
Grafische weergave van een montage in een NLE of DAW
(TOD) Het gebruik van tijdcode aan de hand van een klok, die aan het geregistreerde materiaal steeds de tijd van de dag geeft; ook free run, i.t.t. record run, waarbij wordt opgenomen op videobanden met ononderbroken tijdcode, waarbij de uuraanduiding (vaak)gelijk is aan het bandnummer

Het sterk vertragen of bevriezen van alle handeling rondom een personage (of de camera), waardoor deze alles zorgvuldig kan bekijken. Dit wordt meestal door een grote hoeveelheid camera's tegelijk opgenomen. http://vimeo.com/7251840

Techniek om een bepaald geluid langer of korter te maken, zonder de toonhoogte aan te tasten, teneinde dit synchroon te krijgen
Oude (zwart-wit) films van voor 1930 werden vaak getint door ze in een chemisch bad te dopen, waardoor het hele beeld -vooral de lichtere partijen- een zelfde kleurtint kreeg, vgl. toning; > ook sepia
350Amp booglamp, groter is er niet
Beeldovergang, waarbij persoon in beeld tegen eenzelfde achtergrond plotseling verdwijnt
1Rol van de hoofdpersoon, waar de film naar vernoemd is (Abel, Abeltje, enz.);
2vero. rol van zwart papier met credits, om roltitel mee te maken
Karaktergenerator in NLE's
> Telecine, afkorting die verwarring met de gangbare afkorting voor timecode moet vermijden
Time-of-day code
Oude (zwart-wit) films van voor 1930 werden vaak getint door ze in een chemisch bad te dopen, waardoor het hele beeld -voornamelijk de donkere partijen- een zelfde kleurtint kreeg, vgl. tinting; > ook sepia
vero. 10 of 12V microfoonvoedingsspanning
Merknaam softwarepakket voor (2D) inkleuring en compositing
Merknaam softwarepakket voor (2D) inkleuring en compositing
Van boven af gedraaid shot
Transistor
Lowellamp van 800W
Ruim shot
Snoer
1Aanbrengen van (witte) folie (trace) voor lichtbron;
2overtrekken van ruwe animatie voor de definitieve
Rails
1Weergaveregelaar, waarmee de koppen exact over de videosporen lopen;
2rijshot over rails, rijder;
3automatisch volgen van een gekozen patroon in het beeld tijdens compositing
Inhaal- of gelijkleglas, het opnemen van een vorige las waarna een effect kan volgen (video)
Voorproefje van binnenkort te vertonen film. (Vroeger zaten trailers aan het eind van de voorstelling, vandaar de naam)
Twee maskers gelegd aan weerszijden van een kabel ten einde deze via compositing weg te werken
Omzetter, zoals bijvoorbeeld een omzetter van RGBS-component naar YUV-component of van IEEE1394 (FireWire) digitaal naar SDI
Het omzetten of omvormen van een signaal of bestand; bijvoorbeeld het omzetten van beeldmateriaal van een camera-codec (zoals R3D) naar een montage-codec (zoals ProRes of DNxHD)
Amplitudeschrift voor optisch geluid, ook variable area
Registratiesysteem waarbij de videosporen loodrecht op de band komen (Quad)
Vervorming van het beeld als de projector te ver (meestal te hoog) uit de loodrechte as op het doek staat
vero. Bewegend masker voor optische invultechniek
1Rijshot vanuit auto  
2Rijder, tracking shot, (bewegend) dollyshot
Eerstvolgende schrijffase na de outline, die voor een gewone speelfilm 15 tot 30 pagina's beslaat. In een treatment worden de dramatische opzet, het thema en het plot duidelijk gemaakt
Amerikaanse studiofunctionaris, die de hele dag pockets leest en daarvan een verslagje maakt voor de bonzen. Van enkele treatments wordt een synopsis gemaakt om te kunnen bepalen of ze er een dure scenarist op gaan zetten
Onjuiste afstelling van filmcamera of -projector, waardoor film ook tijdens transport wordt belicht, > vlinder
Achteruit-rijder of uitrijder
Synchronisatiesignaal (gebruikt bij sommige vormen van HD) dat bestaat uit achtereenvolgens een negatieve en een positieve puls aan het begin van elke lijn van elk van de kleur(verschil)signalen (Y, Pb, Pr of R, G, B)
> Galg
Fijnsnijden, opstrakken, korter snijden, kaasschaven
vero. Weggesneden gedeeltes van een take, ook verschnitt
Statief (met drie poten), [op foto het 4 meter hoge statief dat Henk Penninga liet maken voor zijn film 'Doarp']
Hulpstuk om een lamp lager te laten hangen dan met het eigen statief mogelijk is
Complete installatie voor het opnemen van getekende of cut out animatiefilm, ook animationstand, rostrum
Werkelijke lichtdoorlating van een lens, ook T-diafragma. De t-stop is de f-stop minus het licht dat het glas van de lens tegenhoudt
vero. Audioplug met schroefsluiting, grote * en kleine *
Langste crane (Egripment), waarop nog een cameraman mee naar boven kan
Eenvoudige éénpotige audioplug, ook cinch
Neumann studiomicrofoon KM 86
Digitaal video-effect waarbij het beeld om zijn horizontale as draait (vgl. spin en flip)
Letterlijk: wolfraam, kunstlicht van 3200 K, opgewekt d.m.v. een wolfraam gloeidraad
Solide vloerkruis, vgl. C-stand
Shot om continuïteit te veinzen
Film met laag beeldcontrast, t.b.v. tv
Eindmix die qua volumeverhoudingen (dynamiek) bedoeld en geschikt is voor weergave op tv, i.t.t. theatermix
Commercial bestaande uit twee delen -gescheiden door een andere commercial-, waarbij het tweede deel, reminder genoemd, een samenvatting is van het eerste deel. Ook tag-on
Een vorm van elektromagnetische afscherming in kabels waarbij de aders in de kabel om elkaar heen gedraaid zijn. Zo wordt overspraak in de adres voorkomen. Toegepast in telefonie en netwerkkabels
Shot van twee mensen, ook fifty-fifty
Afkorting voor zendermicofoon
(TC) Elektronische beeldtelling, systeem waarbij aan elk videobeeld een eigen digitale code wordt toegekend, waarin technische informatie ligt opgeslagen, alsmede de tijd in uren:minuten:seconden:beelden, zoals gestandaardiseerd door de SMPTE en de EBU; > ook LTC, VITC en drop-frame
Videoband met signaal (meestal zwart of colourbar) waarop via insert kan worden gemonteerd, voor-gesyncte band
Videoband opnemen met zwart (of colourbar) en tijdcode, ook 'zwarten'; > voor-gesyncte band
Clichématig invullen van rollen

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook