Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst s

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
> Super 16
> Super 35
Belgische BUMA/STEMRA

Super Audio CD, verbeterde versie van de CD, bevat 1000 keer meer informatie dan gewone CD en kan uit meer lagen bestaan; de hybride SACD is ook afspeelbaar op een gewone CD-speler. De bovenste laag kan 780 MB aan data bevatten, de onderste laag zo'n 4,7 GB. Tot 6 kanalen audio wordt op totaal andere wijze geregistreerd door middel van DSD (Direct Stream Digital). De samplingrate is daarbij 2,8 MHz (!)

Merknaam van statieven en statiefkoppen
Deel van het beeld dat op tv of bioscoopscherm zichtbaar is (90% van het opgenomen beeld)
Deel van het beeld waarbinnen titels geplaatst moeten worden (binnen 80% van het opgenomen beeld)
Film met drager van cellulose-triacetaat of polyester, > ook acetaat, nitraatfilm en estar
Interpositieve kopie van het geregelde negatief
Internationale filmverkoper
1Het periodiek meten van een analoog signaal voor digitale omzetting;
2het ter bewerking digitaal opslaan van een (kort) geluidsignaal;
3gebruik van een bestaand stuk muziek of geluidsfragment in een 'nieuw' stuk muziek
Frequentie waarmee een analoog signaal in een digitaal signaal wordt omgezet; > ook Fs
Omzetten van de sampelfrequentie van b.v. 44,1kHz naar 48kHz
Stroom, 220V, prik
Pakket uitgebreide beeldbewerkings-plugins
vero. Type semi-professionele video-opnamebuis
1(Kleur)verzadiging;
2mate van de magnetische verzadiging bij analoge opnames op magneetband

Achter elkaar plakken van camerarollen tot een labrol (en voorzien van een startmarkering) en deze -al of niet- reinigen voorafgaand aan het scannen

Voor tv geschikt gemaakte breedbeeldfilm, b.v. d.m.v. added panning
Overzetten van film naar video of data (ook van stilstaande beelden en animatietekeningen)
1Filmaftaster, zet filmbeeld om in videobeeld of data, ook telecine (voor videotoepassingen);
2roterende videokop;
3aftaster van vlakke afbeeldingen
21-polige audio+video-universeelplug (uitsluitend gangbaar in Europa)
Filmverhaal waarin de handelingen en de gesproken dialoog van de personages nauwkeurig en gedetailleerd zijn vastgelegd
1Scenarioschrijver;
2authoring-applicatie voor DVD's van Sonic
Zodanig grote hair in gate, dat de cameraman er zich voor moet schamen
Door wetenschapper Wember onderzocht verschijnsel dat informatie in beeld en informatie in geluid niet al te ver uiteen mogen lopen (divergeren), omdat anders de boodschap van (een van) beide verloren gaat (b.v. een commentaarstem onder een verzameling archiefmateriaal, waarbij de beelden te weinig relatie hebben met de inhoud van de tekst)
vero. Overgaan op een andere kleur licht -ter correctie van de kleur- tijdens het printen van film exact op de overgang van twee shots
Bij keyen het signaal waarbij met clippen wordt bepaald welk deel door het invulsignaal vervangen wordt
Populaire dynamische microfoons van Sennheiser (MD21 -afb- en 421)

Afstand voor en achter instelpunt waarbinnen de scherpte nog acceptabel is, > ook hyperfocale afstand

Verleggen van de scherpte in het beeld, waarmee ook de aandacht wordt verlegd, ook focus pull
vero. Plek waar foto's, tekeningen, e.d. op film worden opgenomen
1Lett. vertaling van 'shoot', veelgebruikt jargon voor opnemen met de camera, ook draaien;
2naar film schrijven van digitale beeldbestanden
Blog van filmcriticus Hans Beerekamp over filmers, acteurs, actrices, enz. die ons ontvielen, als vervolg op de verdwenen Skrien-rubriek The Big Sleep, > http://schimmenrijk.blogspot.com/
Low budget-champagneklap
Lensmerk
Las, overgang tussen twee shots (of twee geluidsfragmenten)
Merknaam microfoon
Schuin gesneden las in geluidsband [ter voorkoming van een plop]
Beeldverschuiving op het lasmoment bij video door grote F/H relatiefout of in 4V lockende machine
Afzonderlijk onderdeel van een scenario, dat zich afspeelt op één locatie; dramatische eenheid

Verzamelnaam voor anamorfotische breedbeeld(film)formaten, afkorting van CinemaScope (handelsmerk)

Gecomponeerde muziek voor een film
Coderen van een signaal om het waarnemen door onbevoegden te bemoeilijken
1Kras(je) op film;  
2kleurcorrectiesysteem van Assimilate
Provisorische mix op scratchtape t.b.v. projectie, nasynchronisatie of geluidsmontage
Eerder gebruikte geluids- of videoband, ook beuntape en Vlaams: rekuuptape

Bioscoopdoek

Opbrengst van een film, berekend per uitstaande kopie, > doekgemiddelde
Filmvertoning voor select gezelschap of testpubliek, vgl. R.A.S.
Beeld- acteertest van personen, gefilmde auditie, onderdeel van de casting
Uiteindelijke lengte van film of van een scène
vero. Kraspen, metalen 'potlood' om instructies t.b.v. negatiefmontage in de emulsie van de werkkopie te noteren
Rond (of halfrond) metalen gaas, te plaatsen in filterhouder van spots, om licht te reduceren. Ook verkrijgbaar met vormen: 'dots' (met gaatjes) en 'fingers' (staande rechthoekjes)
1Filmverhaal (het *), scenario;
2afkorting van scriptgirl of script supervisor (de *)
Verbeteraar (hopelijk) van scenario's
Dame belast met administratie van de shooting, in NL meestal gecombineerd met de bewaking van de continuïteit tijdens de opnamen (een functie die al lang niet meer specifiek aan dames is voorbehouden), ook script-continuïteitcontinuity, script of script supervisor
Persoon belast met de administratie van de shooting (zoals de DCR's, de uitlijning van het script, bijhouden van de geschoten metrage, de geschoten screentime, enz.); in NL meestal gecombineerd met bewaking van de continuïteit, meestal afgekort tot script(girl)

Systeem van Avid om scripts geautomatiseerd digitaal uit te lijnen, op basis van spraakherkenning

Verticaal doorlopen van b.v. titelrol of editlist
M.b.v. muis door een clip of sequence gaan, waarbij ook geluid (deels) hoorbaar is
vero. Spreek uit: skoezie. Small Computer Systems Interface. Standaard voor een parallelle interface voor algemene toepassingen om computers en randapparatuur met elkaar te verbinden. Helaas zijn er vele soorten SCSI-connectoren, twee versies bussen (wide/narrow). Opletten dus
Sony Dynamic Digital Sound, alweer historisch meerkanaals digitaal bioscoop-geluidssysteem, dat als meest opvallende kenmerk had dat het vijf luidsprekers achter het doek had staan: links, linksmidden, midden, rechtsmidden en rechts
Serial Digital Interface, ook SIF. Systeem waarbij videoapparatuur via een kabel met elkaar verbonden is. Naast de digitale videocomponenten kunnen ook tot acht audiokanalen en tijdcode op deze manier worden overgebracht ('embedded audio'). De Sony 10-bits SDI kan met een kabellengte van tweehonderd meter werken. Er bestaat ook een HD-versie: HD-SDI
vero. Bestandsformaat voor digitale audio
Standard Definition (Televisie), refereert aan de (drie) huidige basis-televisiestandaards (PAL, NTSC, Secam)
Dagvergoeding voor onkosten

Séquentiel Couleur à Mémoire, Franse wijze van tv-transmissie (ook in oostblok toegepast als NIR) op 25 b/s en 50 Hz lichtnetfrequentie, met ingebouwde kleurcorrectie, afgeleid van het NTSC-systeem; ook wel misprijzend Système Elégante Contre l'Amérique genoemd

Tweede filmploeg (meestal zonder eigen geluidsman), meestal ingezet bij dure scènes of shots
Beeldinformatie van een raster dat zich bevindt op meer videosporen (BCN)
sF, aanduiding voor de wijze waarop bepaalde HD-recorders elk progressief filmbeeld in twee delen opslaan (gelijkend op, maar niet gelijk aan het opdelen in fields)
vero. De te printen takes, of opnieuw te scannen takes; > uitschieten
vero. Interlocksysteem in geluidsstudio's, vgl. Rotosyn
Microfoonmerk [dit merk was met name in de jaren '80 zo populair, dat de fabrikant een prijs uitloofde aan diegene die kon aantonen dat er op een tv-avond géén Sennheiser-microfoon te zien was geweest]
Gevoeligheidsmeting van filmmateriaal
Bruin-paarsige kleur kenmerkend voor oude fotoopnamen
Film waarin personage(s) uit een eerdere film worden gebruikt; films met een II of III achter de titel
Groep van bij elkaar horende scènes
Series, afkorting voor een verzamelklap
1Serieel; 2. televisieserie met een over alle afleveringen doorlopende hoofdplot, vgl. series
Televisieserie met in elke aflevering een afgerond onderwerp en plot, vgl. serial
Motorstuursysteem, waarbij de verdraaiing van de motor stap voor stap geregeld wordt
Tijdsmaat voor orkestmusici
Plaats van opname, interieur of exterieur
Persoon belast met de aankleding van het decor
Fotograaf met een uitgebreidere taak dan de stillfotograaf, om naast stills ook foto's te maken van de set, werkfoto's
Al het geluid dat op de set door de geluidsman is opgenomen, zoals syncgeluid, sferen, effecten, wildlines en setnoise en dat wordt aangeleverd aan de montage
Met de hand intoetsen van een tijdcode als in- of uitpunt, i.t.t. mark in/out (video)
Geluid van de opnameplek zonder actie, ook roomtone
1Vrouwelijk crewlid dat het met iedereen schijnt te doen;
2persoon (m/v) die graag zo veel mogelijk sets bezoekt
1Expositieaspect dat later in het verhaal een gevolg heeft (de pay-off);
2camera-positie;
3verhoogd zwartniveau in sommige varianten van NTSC
> Blacklevel
> Segmented frame
vero. Sfeerband, mixband met sfeergeluid, ook atmoband
Special Function Cell, relais in een computer-editingsysteem waarmee bandrecorders, digitale effecten ingestart kunnen worden (video)
Sfeergeluid, ook wel atmo(otje)
Sound Effects, geluidseffecten,  meestal uit een archief afkomstig, soms opnieuw opgenomen; dus geen special effects, die worden afgekort als SPFX  
Instellen van de R, G en B niveaus, alsmede helderheid, verzadiging en contrast van een videosignaal bij live-registraties, vgl. kleurcorrectie
Afdekplaat onder aan een trucagecamera ter voorkoming van ongewenste lichtinval
1Beeldbewerkingssoftware voor compositing;
2materiaal van een onvaste cameraman, > Parkinsonfilm
Vormverandering m.b.v. een DVE (Mirage)

Figurant waarvan het gezicht niet in beeld komt. [Genoemd naar Shemp Howard, die 'onzichtbaar' figureerde in films van de Three Stooges]

Lens waarmee een (dynamisch) focusverschil binnen een kader is aan te brengen, ook swing shift
Filmopnameperiode, ook wel afgekort tot 'de shoot'
Verhouding tussen de uiteindelijke lengte van een film (screentime) en de hoeveelheid opgenomen materiaal
Laatste scenarioversie, aan de hand waarvan de opnames beginnen
Climax-scène in een western
Restjes (opname)materiaal, meestal opgebruikt voor inserts of andere korte shots
Mini-statief
Perforatieafstand van negatieffilm t.o.v. positieffilm. Hiertussen zit een minimaal verschil om het contact in de kromming tijdens de belichting optimaal te maken; > ook negatiefperforatie, Bell & Howell-perforatie
Beeldopname, gedraaide camerainstelling
Hyperniergevoelige microfoon, zoals MKH418 van Sennheiser. Martijn van Haalen werkt al 30 jaar met slechts deze microfoon...
Eenvoudige (maar doeltreffende) manier van découpage van een dialoogscène, waarbij van elk van de gesprekpartners een shot is gedraaid; minder gebruikelijk het Franse champ-contrechamp
Effect dat optreedt als zeer grote compressieverhoudingen gebruikt worden. Het beeld lijkt zich te bewegen achter een gefacetteerd stuk glas. Het detail binnen elk pixelblokje valt dan weg; ook wel douchegordijneffect
Audiovisuele vorm van (hoogtepunten uit) een curriculum vitae
Snel spoelen (bij video) met behoud van beeld
Super Impose, dubbeldruk van twee (of meer) beelden
Storende s-klanken (in het stemgeluid) die in het optisch geluid kunnen 'dichtslibben', > ook de-esser
Andere naam voor > SDI
Groot wit of zwart doek (ca. 6x6m) om het zonlicht tegen te houden of te filteren, butterfly
TV-drama met op zichzelf staand plot van 25-50 minuten (i.t.t. serie)
Opname van één persoon, vgl. two-shot
Type televisiekomedie, waarin een vast ensemble van personages in verschillende komisch bedoelde situaties terecht komt (goedkoop, want meestal slechts een enkele locatie)
Bandspanning op een recorder
Het om en om weglaten van beeldjes tijdens het printen,vgl. framecutting
Stichting Kijkonderzoek, verantwoordelijk voor de kijkcijfers
Samenwerkingsverband van Onafhankelijke Film- en TV-Producenten, inmiddels terziele

Aan lange zwenkarm of aan kabels hangende camera die op afstand wordt bediend

Groot rond softlight, ook cone
1Extra kabellengte;
2filmsla of bandsla
Komedievorm waarbij de humor voortkomt uit fysieke interacties, veelal gepaard met overdrijving van (uiteindelijk onschadelijk) geweld jegens personen. Vernoemd naar een apparaat dat clowns gebruiken: twee platen die hard tegen elkaar klappen als op iemands achterwerk wordt gemept
vero. Ongecorrigeerde kopie van werkkopie, t.b.v. mixage
Letterlijk een leitje.
1Deel van de klap waarop de informatie staat;
2informatieblok in de aanloop van een videomaster, met inhoudelijke en technische gegevens
Nummer van shot in draaivolgorde
Extern elektronisch sturen van meelopende apparatuur
Relatief onbekende film die een veel groter succes blijkt dan men had ingeschat
Scène waarin de sleutel tot de oplossing wordt aangedragen (Eng. Keyscene)
Verschuiven van een shot in de timeline, zonder aldaar de in- en uitpunten te wijzigen, a.h.w. er onderdoor trekken
Verdeelblok, stekkerdoos voor meer lichtnetstekkers, ook bret(je)
Slow motion

Vertraagde beweging, (bij film door opname met een hogere snelheid; bij video door herhaling van beelden, al of niet digitale invulling van de ontbrekende beelden)

Naar 24 fps vertraagd PAL-signaal
Ongewenste belichting van de emulsie, door lekkage in camera, cassette of wisselzak; > ook grondsluier
Een filmcamera (draaiend met 24 b/s) heeft een * van 1/50e seconde. Sommige camera's hebben een verstelbare vlinder waarmee een kortere * kan worden bereikt, met als gevolg een scherper beeld. Wel dient beseft te worden dat dit een schokkiger weergave oplevert door gebrek aan bewegingsonscherpte (motion blur)
8, 9½ en 16mm film, filmformaten voor consumentengebruik (hoewel 16mm in veel landen, w.o. NL, vroeger ook voor tv werd gebruikt)
6.25mm breed magneetband voor geluidopname, ook ¼"-tape
Wanhopige poging van een breedbeeldtelevisie om een van oorsprong 4:3 beeld met rekken, trekken en zoomen om te zetten naar een beeldvullend 16:9 plaatje, ook super zoom
Verticale strepen in videobeeld als afbuiging van hoge lichten

Hi-end compositing systeem

Society of Motion Picture & Television Engineers (uitgesproken als 'semptie'), Amerikaanse club die zich bezighoudt met het vastleggen van normen op film- en videogebied
SMPTE-tijdcode in gezamelijkheid met de EBU geschikt gemaakt voor PAL

Standaard klokleader voor films. Aftellend van 8 seconden (bij 24b/s) tot eerste beeld/geluid, met een syncmarkering op de 2, gevolgd door 47 beelden zwart. Er bestaat geen 25fps-versie van, omdat SMPTE van mening was dat dat te verwarrend zou zijn.

Tijdcode gestandaardiseerd door de SMPTE voor NTSC
Signaal/ruis verhouding
Toepassing voor een dolly om van een lager standpunt te kunnen draaien dan de laagste standaardstand

Het montagetempo opvoeren, binnen een montage. Vaak gebruikt als "Het moet nog iets snappier". Ook wel spiffy

Voorvertoning in een aantal bioscopen van films waarvan uitbreng wordt overwogen, gekoppeld aan een publieksonderzoek. Het publiek weet tevoren niet welke film het krijgt te zien
Gevoelig: een snelle lens (opening > f/ 1.5) en snelle film (> 250 ASA)
1Satellite News Gathering, satelliet up-link-systemen gebruikt door journaalploegen om snel verbinding te maken;
2projectfile voor Steinberg MIDI-songs; 3. Studio Nieuwe Gronden
Opnamesysteem voor modelanimatie (met macrolens)
Signaal dat gebruikt wordt om mee te keyen
Acteur/actrice bekend geworden door rol in een soap
Van oorsprong dagelijks overdag uitgezonden low-budget drama. Vanwege de doelgroep indertijd veelal gesponsord door zeepfabrikanten zoals Procter & Gamble. Tegenwoordig aanduiding voor goedkoop gemaakt, populair, dagelijks boeketreeksdrama
Flexibele blimp voor cassettes of de complete camera (soms verwarmd), om de geluidsoverlast te beperken, ook barney
Extreem korte overvloeier, korter dan 6 beelden
Stilzetten van videorecorders op de plaats die als inpunt moet dienen
Verzachte contouren
Merknaam softwarepakket voor 3D-computeranimatie
Keyen met vloeiende contouren
1Armatuur voor het indirect uitlichten van een set;
2licht dat via een reflector (plafond, muur, plaatje piep) wordt teruggekaatst
Wipe waarbij de randen van beide bronnen vloeiend in elkaar overgaan
Langharig omhulsel voor een zeppelin, bedoeld om geluidsopname bij harde wind mogelijk te maken. Ook bontje, windjammer of dode kat
Omkering of verschuiving van het kleurspectrum, ontstaat als film zwaar wordt overbelicht of bij chemische onbalans in de emulsie
Aanduiding op apparatuur zonder (belangrijke) bewegende onderdelen
Pre-fade-listening, afluisteren zonder dat fader open staat, van een binnenkomend signaal, ook PFL
Vlaams voor wildline (van het Franse 'son seul')
Japanse fabrikant van professionele en consumenten-elektronica
(van een item): Relevantie-niveau
Filmontwikkelbad; opletten voor het maandagochtendbad...
Film ontwikkelen, naar de oorspronkelijke wijze van film ontwikkelen met stukken film op een rek gespannen, die met de hand op en neer in het bad werden gedompeld
Codec in drie versies: Sorenson Video, Sorenson Video 3 en Sorenson Spark (H.263 of FLV1). Deze codecs zijn ook gebruikt in Apple's QuickTime en Sorenson Spark in Adobe Flash
Kort tekstcitaat
1Geluidsbeeld van een film; een coherente -het beeld aanvullende- mix van sferen, specifieke effecten en muziek, bedacht door een sounddesigner;
2special sound design is het maken van specifieke, niet bestaande geluiden (zoals voetstappen van een dinosaurus, ruimteschepen en -oorlogen)
Fabrikant van geluidsapparatuur voor opname op de set
Kort, maar herkenbaar stukje muziek en/of geluid als herkenningsmelodie voor een merk of merknaam, vgl. jingle
Nasynchronisatie-methode, waarbij de oorspronkelijke geluidsopname (guide track) als enige leidraad dient (dus waarbij het beeld niet wordt getoond), > voice-to-voice dubbing, papegaaien
Bediener van de knoppen van de recorder op de set, vgl. production sound mixer, boom operator
Overschrijven van eindmix op de videoband bij het (afgewerkte) beeld, ook wel layback
Merkwaardige benaming voor geluidsnabewerking
Volgorde waarin de edit-controller (bij tape-to-tape-montage) of EDL-software de brontapes verwerkt, in A-, B-, C-, D- of E-mode
Oorspronkelijke band (vanuit de camera of scanner)
1Superior Performance, aanduiding voor verbeterde versie bij enkele videosystemen (U-Matic SP, Betacam-SP, BVU-SP);
2Standard Play, i.t.t. long play (LP)
Hoog reflecterend (en dus isolerend) materiaal uit de ruimtevaart, gebruikt om licht te reflecteren of om camera te beschermen tegen zonlicht (-warmte)
Diffuus effectlicht
vero. Notatie op stuk zwartfilm in werkkopie om aan te geven dat de rushprint van het ter linker- en rechterzijde aanwezige shot is beschadigd, maar gewoon doorloopt, ook slug, extended scene of build up.
Kabelbende, vaak aan te treffen in machinekamers
Bereiken van bepaald effect in statische beelden, zoals crispening, nepscherpte, extra contour of juist filtering om het beeld zachter te maken
Sony Philips Digital Interface, ongebalanceerd verbindingssysteem voor digitale audio
(SPFX) Stuntwerk en trucages op de set (dus niet de digitale effecten aangebracht tijdens de postproductie, zoals cgi's)
Specificatie(s)
1Gevoeligheid van een emulsie, filmsnelheid in ASA of ISO;
2moment waarop weergave- en/of opnamemachines stabiel zijn, de servo's zijn gelockt en er voldoende pre-roll beschikbaar is;
3'speeds', snelle lenzen met grotere opening dan f/ 1.6, > ook superspeeds
Melding dat camera op juiste snelheid loopt, (Ned.: 'loopt!'), ook wel 'rolling!'
Reversmicrofoon, > Lavalier
Aparte grijper, die film tijdens belichting op zijn plaats houdt (alleen bij duurdere camera's), zodat een zeer goede beeldstand wordt verkregen, > pilot pin
Special Effects, stuntwerk en trucages op de set
Sync Pulse Generator, apparaat waarmee videorecorders, camera's, etc. kunnen synchroniseren, ook syncbak of syncfabriek
1 vero. Aanleggen van 'vers' overgeschreven perfobanden naast de reeds gemonteerde, teneinde deze laatste te vernieuwen;
2aanleggen van nieuw gescand of bewerkt beeldmateriaal in bestaande montage
Niet spiegelverkeerd

Links en rechts in beeld verwisseld, vgl. flop

> Snappy

Het onderdrukken van onbedoeld leklicht bij chroma-keying
1Statiefonderzetter om het statief op een gladde ondergrond voor uitglijden te behoeden, ook sterretje, kruis of spreader;
2verende microfoonophanging;
3DVE waarbij het beeld om de horizontale, verticale of optische as draait
Kabel van een multiconnector uitgesplitst naar vele losse pluggen
1 Hi-end telecine / datacine;
2Handzaam mixpaneel, veel gebruikt in montage
Doorlopende (dus niet per beeld belichtende) kopieermachine, ook continueprinter
Eng. voor plakpers
Audio- en videolas niet op dezelfde plaats, ook audiosplit of J-cut
Scherpstelling op punt tussen twee objecten, zodanig dat beide objecten een acceptabele scherpte krijgen; > ook scherptediepte
Opnemen met één microfoon verspreid over twee inputkanalen, maar met een verschillend niveau (om niet voor onaangename -lees: oversturing- verrassingen te komen staan)
Gescheiden beelden binnen één kader
Snoer met drie stekkers
Uitneembare projectiespoel, ook steekspoel
Nagesynchroniseerde tekst, die in het midden synchroon ligt
Moment in scène waarop een product wordt getoond, gebruikt of uitgelegd (afhankelijk van de overeenkomst met de sponsor)
Zonder intenties spelen van een scène t.b.v. de crew
1Lichtbron, die smalle lichtbundel produceert;
2kort reclamefilmpje, commercial
Met de hand wissen van een heel kort stukje geluidsband
Lichtmeter met telelens voor het meten van details, ook van lichtbronnen (b.v. televisiescherm, neonreclame)
Rond deel van het beeld d.m.v. wipepatroon helderder maken dan de rest
Het doornemen van opgenomen materiaal en het noteren van de tijdcodes van bruikbare gedeelten, ook loggen (Vlaams: 'toppen')
Statiefonderzetter om het statief op een gladde ondergrond voor uitglijden te behoeden, ook sterretje, spin of kruis
1Hinderlijke dan wel opvallende schnitt;
2hinderlijke, opvallende presentator, voornaam Jerry
Getand filmtransportwiel, b.v. tamboer in projector (afb.)
Lichtverzachter van vezelmateriaal in diverse gradaties verkrijgbaar
Schuimplastic dopje op microfoon ter voorkoming van storingen door wind, ook windkap of plopkap
1Onevenredig (breedte-hoogte) in elkaar drukken van beeld, zoals o.a. toegepast in anamorfotische breedbeeldformaten, waardoor een cirkel er als een ellips uitziet  
2Encoding-applicatie voor beeld- en geluidsfiles van Sorensen
Kleine explosieve lading
vero. Wijze van videomontage op een lege band, waarbij fragmenten achter elkaar worden geschreven (inclusief alle sync- en andere signalen), ook assemble (assy)

Correctie van ongewenste camerabewegingen. Dit kan gebeuren tijdens de opname of achteraf in de compositing m.b.v. trackers of beeldrestauratie m.b.v. motion estimation

Op elkaar stapelen (van -digitale- effecten) > compositing, multi-layering
Doos met vele microfoonaansluitingen, hub voor microfoons
Apparaat waarmee een videosignaal van het ene systeem naar het andere kan worden omgezet, b.v. PAL > Secam >  NTSC, ook normvertaler
Grote kartonnen (driedimensionele) filmreclame
Kort filmpje, waarin presentator op locatie de kijkers warm maakt voor zijn onderwerp, vgl. promootje, aankeiler
Filter, dat hoge lichten stervormig afbeeldt, ook (gewoon) sterfilter
Persoon die zich iets te duidelijk en iets te graag in het gezelschap van bekende mensen begeeft, ook wel celebrityfucker

Synchroonpunt op beeld en geluid aan het begin van de rol

Aanloopfilm met start- en tijdsmarkeringen, > SMPTE-leader
Bevestigingsdeel van de camera op het statief
Freeze (frame)
Merknaam statiefharnas om stabiel uit de hand te draaien, niet te verwarren met steadyshot
Beeldstabilisatiestand op camcorders, niet te verwarren met Steadicam
Uitneembare projectiespoel, ook splitspoel
Schakelbord met pluggen, patchpanel
Het (flatbed) montagetafelmerk
Vier-sporen-DAT-recorder van Stellavox
(Meerkanaals) premix. Vaak wordt de eindmix gedaan vanuit verschillende stems voor dialoog, effecten, atmo's en muziek (vgl. subgroepen in live-mix situaties). De stems worden ook gebruikt voor het maken van trailers, fragmenten voor publiciteit, e.d.
Stichting tot Exploitatie Mechanische Rechten der Auteurs, > BUMA-Stemra
Voice over (vaak negatieve connotatie)
Proces om filmbeelden met de hand in te kleuren, gebruikt tot in de jaren '30. De bekendste voorbeelden zijn de films van George Méliès
Het maken van een slowmotion door beeldjes in hun geheel te herhalen
Beeld-voor-beeld-kopieermachine, i.t.t. spleetprinter
Beugel om twee microfoons aan te bevestigen
Filter, dat hoge lichten stervormig afbeeldt, ook starfilter

Statiefonderzetter om het statief op een gladde ondergrond voor uitglijden te behoeden, ook spin, spreader of kruis

vero. Op het laatste moment gemaakte mixband met extra geluid
Klap-deel van het slateboard, dus twee met een scharnier aan elkaar bevestigde zwart-wit geblokte latjes, die worden gebruikt als syncmarkeerders
Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepproducties, tegenwoordig kortweg Mediafonds geheten
Foto van situatie, zoals die ook in de film voorkomt

Fotograaf van stills, vgl. setfotograaf. [De stillfotgraaf werkt met een een geblimpte camera, flitst nooit, stoort dus niet de filmopname]

Voorraad negatiefmateriaal
Muziek uit archief, ook library music
Archiefopname
1Met de camera rondneuzen;
2veelvuldig in- en uitzoomen door videohobbyisten;
3met de computer verwijderen van stof uit het beeld, ook 'dust busting'
Opname zonder geluid, ook mute of M.O.S.
Verschil tussen twee opeenvolgende diafragmagetallen,''n stoppie knijpen' is een stop meer (b.v. van f/ 5.6 naar 8)
Wit (positief) beeldje (extreem overbelicht) dat ontstaat doordat de camera stopt; 'van stop tot stop' is het complete shot; Eng. flash frame

Animatie- en trucagetechniek waarbij poppen, objecten of figuurtjes van allerlei materiaal (waarvan klei de bekendste is) beeld voor beeld worden gemanipuleerd en opgenomen, ook wel 'objectanimatie' of Vlaams 'volumeanimatie'; enigszins verdrongen door de computeranimatie

Reactieshot, noodsprong om lelijke beeldovergang te verdoezelen, ook lapshot of cutawayshot, b.v. noddy
Veelvuldig door Méliès gebruikte techniek om mensen in beeld te laten verschijnen of uit beeld te laten verdwijnen door een schnitt tussen twee takes vanuit hetzelfde gefixeerde camerastandpunt, vgl. Ti-ta-tovenaarschnitt
Middelen die worden aangeschaft voor een productie en daar volledig gebruikt worden, zoals batterijen, gaffertape, cameratape, DVD's etc.
Uitgetekend draaiboek, het stripverhaal
Scenario voorafgaande aan shooting script
Hoogfrequente verbinding tussen twee plaatsen m.b.v. torens of mobiele masten
Draaien alsof, teneinde (duur) filmmateriaal te besparen en geïnterviewde niet te schockeren, ook jen slinger, strawberryfilter, Chinees draaien, houten camera of French take
vero. Diagonale lijn getrokken op de werkkopie -meestal over een lengte van ongeveer 4 seconden- om iemand te cueën, b.v. bij nasynchronisaties
Real-time audio/video voor het web, dat zonder downloaden kan worden bekeken
Magnetisch randspoor op film. [Henk Otto uit Soest was de specialist op het gebied van stripen].
Digitaal video-effect door opeenvolging van freezes, zonder de daadwerkelijke weergavesnelheid van het beeld aan te passen; een shot met de frames A|B|C|D wordt dan bijvoorbeeld weergegeven als A|A|C|C
Schijnbare verandering van de bewegingsrichting veroorzaakt door wisselwerking (interferentie) tussen de camerasnelheid en de objectsnelheid, ook wagonwheel-effect, >vgl opturatie
Merknaam studiorecorders en mengtafels (audio)
Aankleding van decor
Persoon verantwoordelijk voor kleding
Kleurenhulpdraaggolf
Deel van een gedigitaliseerde audio/video-file (clip) in een Avid (veel gebruikt voor uitsplitsen)
Opname met de blikrichting van het betreffende personage, ook point of viewshot of kortweg POV
Kanaal voor lage tonen, > LFE, Subwoofer , 5.1
Hype uit de jaren '50 toen werd geloofd in dit wonder: een enkel beeldje van b.v. een colaflesje gemonteerd in een bestaande film, die het consumptiegedrag in de pauze positief zou beïnvloeden. Het is niet alleen nooit bewezen, maar zelfs verboden
Kleurvorming d.m.v. de kleuren cyaan, geel en magenta; i.t.t. additieve kleurmenging

Lage-tonen-luidspreker > LFE, 5.1

250W acculamp, xenon-daglichtspot
(commercials) Verzamelnaam voor vormgegeven tekst, logo's en graphics in beeld, afkorting van super impose
vero. 16mm filmopnameformaat, waarbij ook de ruimte voor het geluidsspoor wordt benut, aspect ratio 1:1,66 tot 1:1,85 (ook wel Ultra-16 genoemd)
135mm opnameformaat, waarbij ook de ruimte voor het geluidsspoor voor beeld wordt benut, zowel in 4- als in 3-perf;
2systeem waarbij gelijktijdig gekadreerd wordt voor televisie, widescreen, DVD en Scope filmrelease (met de ooglijn op 1/3 van het kader)
(S.I.)
1Dubbeldruk (film);
2twee videobronnen door elkaar heen; > ook super
Objectieven met grote maximumopening (< f/ 1.4), de cine primes van Zeiss
Wanhopige poging van een breedbeeldtelevisie om een van oorsprong 4:3-beeld met rekken, trekken en zoomen om te zetten naar een beeldvullend 16:9-plaatje, ook smart zoom
Onthulling van een niet aangekondigd plotelement, vgl. suspense

Ruimtelijk effectgeluid, lett. 'omgeven' door geluid. Bij de diverse Dolbyformaten komt dit geluid al of niet discreet uit de achterspeakers

Spanningsopwekkende informatievoorsprong bij de toeschouwer, waardoor (op zich triviale) scènes onder spanning komen te staan
Microfoonophanging
Klankduur (van b.v. galm)
Stereo Variable Area. Benaming voor een optisch geluidsspoor op de filmstrook, waarbij de amplitude wordt uitgedrukt door breedte van het spoor (i.t.t. door de dekking)
Super Video Compact Disc, disk met video in MPEG-2 formaat
Beeldscherm-/projectie-resolutie van 800x600 pixels
vero. Super VHS, VHS met verbeterde beeldkwaliteit
Signaalverbinding waarin de signalen voor helderheid (Y) en chrominantie (C) separaat worden vervoerd, ook Y/C
1Snelle move;
2testtoon die van heel hoog tot heel laag loopt
Klein geluidseffect dat aan een ander geluidseffect wordt toegevoegd, zoals een kleine kraakbeenkraak onder een vuistslag of een bass-drum onder een schop
Beste zitplaats in bioscoop (of studio), waar i.i.g. het meerkanaalsgeluid het beste tot zijn recht komt, ook wel hot spot
Het verschijnsel dat een een acteur (/m/v) een leven lang kan worden geassocieerd met één enkele overbekende rol, en derhalve nauwelijks meer iets anders te spelen krijgt; vernoemd naar Joop Doderer, die twintig jaar lang op televisie te zien was in de titelrol van de tv-serie Swiebertje, > ook typecasting
Objectief waarmee een (dynamisch) focusverschil binnen een kader is aan te brengen, of waarmee het focusvlak kan worden 'gekanteld', ook shift & tilt. [Het effect is -zeker als de opnamen ook nog eens versneld worden weergegeven- dat er sprake lijkt van macro-opnamen van een miniatuurbouwsel, van speelgoed].
Zeer snelle camerapan, ook zip-pan of flashpan
Draaibaar, b.v. swivel-arm voor monitor
Afkorting voor Betacam-SX

Beeldscherm-/projectie-resolutie van 1280x1024 pixels

Signaal tussen twee polen, los van aarde
Uitgebreidere versie van de Media Composer van Avid
Synchroon, het gelijklopen (van beeld en geluid)
Sync pulse generator, apparaat waarmee videorecorders, camera's, etc. kunnen synchroniseren, ook syncfabriek of SPG of BBG
vero. Gemonteerde perfobanden met syncgeluid
Apparaatje waarmee bij filmopnamen met een tv in beeld de balk buiten beeld kan worden gehouden, ook Atelen
> Syncbak
Meegedraaid synchroon geluid, ook direct geluid, i.t.t. wild geluid
Videokop voor de V-sync bij C-formatmachines
Het gelijk doen lopen (van beeld en geluid)
vero. Apparaat met sprockets op centrale as, t.b.v. het gelijkleggen of het naregelen
Het gelijklopen (van beeld en geluid), i.t.t. asynchroon
Beeldje aan begin en eind van een akte of een film dat correspondeert met een één-beeldspiep in de geluidsporen. De beginmarkering bevindt zich in principe op de '2' van de SMPTE-leader en de eindmarkering op een wit beeldje op 1 seconde na het laatste beeld
vero. Aanbrengen van overeenkomstig genummerde synctekens op beeld- en geluidmateriaal na het gelijkleggen, vgl. rubbernumbering
Gedurende gehele montage synchroon houden van videorecorders door een editingsysteem
Korte verklaring van het verhaal in twee à drie pagina's met als doel de lezer te interesseren voor het script. Het verhaal dient chronologisch te worden verteld. Het plot dient helder te zijn

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook