Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst r

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bestandsformaat van Red
Verhaal dat dient als omlijsting van een of meer andere vertellingen
(Vlaams) synchroon
Om en om snijden van twee shots van één of twee beeldjes

Verzamelkastje voor ontvangers van twee of vier zendermicrofoons

1Alle filters, faders, etc. van een geluidskanaal op een mengtafel;
2rij bronnen op een beeldmenger (PST-, PGM-, Rode rail)
Rail op statieven waarover een camera soepel kan bewegen op instelbare hoogte
Eigenlijk Speed Ramping, het geleidelijk veranderen van de opname-/weergavesnelheid van een shot; zowel in de camera als in de postproductie mogelijk
Extra toegevoegde apparaten
Letter- en/of cijfercombinatie op de rand van film ook wel voetnummers, t.b.v. naregelen, > ook keycode
vero. Heen en weer gaan met rock & rollapparatuur tijdens mixage (perforecorders en projector)
Merknaam van flying-spot-filmaftasters, tegenwoordig Cintel
Recruited Audience Screening, testvertoning voor en onderzoek onder daartoe uitgenodigd publiek van leken,vgl. viewing
Half videobeeld (312,5 even of oneven lijnen in PAL), ook field
Op en neer springen van horizontale lijnen in beeld door de frequentie van het raster
Omzetten van een sampelfrequentie in een andere, eigenlijk sample rate conversion. De standaard in de film- en tv-wereld is 48 kHz, terwijl muziek-CD's een sampelfrequentie hebben van 44,1 kHz.
Verhouding. Gebruikt voor licht/tegenlicht, breedte-hoogte of opgenomen materiaal versus lengte van de uiteindelijke film, etc
Met de hand monteren van audio- of videotapes
Vlaams voor regisseur
Tv-registratiesoort veelal gekenmerkt door gebrek aan spectaculaire gebeurtenissen, meestal binnen een dag opgenomen in een arena waarin spektakel wel kon worden verwacht
Zonder renderen, direct en zonder vertraging weer te geven beeld- en geluidseffecten in een NLE of DAW
Mate waarin de surroundkanalen worden benut
Locatiebezoek met de technische crew, ook wel  'technical recce'
Zonder filtering of bijgeschakelde randapparatuur (geluid) en ingeregeld volgens de calibratietoon, b.v. * overschrijven, of * opnemen
Opnemen op videobanden met ononderbroken tijdcode, waarbij de uuraanduiding gelijk is aan het bandnummer (sterk aanbevolen wordt om weer op 1 uur te beginnen bij tape 21 en dus niet op tape 24), i.t.t. time of day tijdcode of free run
Schema waarin staat volgens welke verdeelsleutel op welk moment, welke financier zijn geld terug krijgt
Fabrikant van (relatief) goedkope digitale filmcamera's, gebaseerd op het principe van de 'raw'-fotografie. Met behulp van een zeer snelle processor ('mysterium') kan een zeer hoge beeldkwalitiet worden verkregen, die 35mm film benadert; > Red-One
800W open licht van Ianiro
Eerste digitale camera van RED, later aangepast met de Mysterium-chip (MX), te volgen door de RED-Epic en RED-Scarlet
Insteekkaart van Red die een versnelde verwerking van R3D files mogelijk maakt
Hermontage (commercials)
1Projectierol film (max.590m 35mm=20 min.), Eng. voor akte;
2haspel voor videoband
Inregelsignaal
Scherm dat licht weerkaatst
Vlinder in camera, aan voorzijde spiegelend, onder 45º, die licht weerkaatst naar zoeker
vero. Monteren van het negatief of omkeerorigineel aan de hand van de werkkopie m.b.v. synchronizer, ook nasnijden. [Tegenwoordig wordt het negatief op 2K of 3K gescand en vanuit een timeline m.b.v. een filmschrijver naar een intermediate negatief overgezet, inclusief alle opticals, titels en CGI's]
Zeer veel kleine kabeltjes op film, meestal aan einde van akte, ook cinch marks
Video-opname
Bekijken van een videolas voordat hij daadwerkelijk wordt gemaakt
Vlaams voor eerder gebruikte videoband, scratchtape

Uitbreng (van een film)

Theaterkopie
> Postproductionscript
Inleggen van nieuwe rol film in de camera
Opnieuw produceren van een (succes-)film
Maken van een nieuwe geluidstrack voor heruitbreng van een film (in bioscoop of op DVD), vaak om de kwaliteit van de geluidstrack aan de modernere standaard aan te passen en in een nieuw, gangbaar formaat (Dolby Digital, DTS) uit te kunnen brengen
Tweede deel van een tweelingspot, samenvatting van het eerste deel

1Door een NLE, DAW, compositing- of (3D-)animatieprogramma doorrekenen van effecten ofwel die niet real-time door het apparaat zijn af te spelen, ofwel ter voorkoming van problemen in de datastroom;
2het omzetten van een digitaal bewegend-beeldbestand van het ene formaat in het andere

Netwerk van computers, dat parallel een rendering uitvoert

Benodigde tijd voor het renderen

Herstellen van beschadigde film
Honorarium n.a.v. een herhalingsvertoning
Digitaal video-effect waarbij één beeld binnen hetzelfde beeld herhaald wordt

Audiovisueel (nieuws-) verslag, item

(Grotere) voorwerpen ter aankleding van het decor, vgl. props
Degene die de inhoudelijke en praktische supervisie over de eindmix heeft
1Opnieuw opnemen, overdraaien;
2extra draaidag of -periode
Oplossend vermogen van beeld, ook definitie. Bij digitaal beeld is de * uitgedrukt het aantal pixels per inch (dpi, dots per inch)
Akoestisch verschijnsel waarbij voorwerpen (of wanden) in een ruimte in trilling worden gebracht door specifieke frequenties (uit een luidspreker) die gelijk zijn aan de 'eigen' frequentie van die voorwerpen
Apparaat t.b.v. flashing
Hernieuwde poging tot het maken van een shot (nadat eerst andere shots zijn gedraaid)
Geluidsssignaal dat van de opnemende machine terugkomt voor afluistering (bij mixage of opname)
Nagalm
vero. Omkeerfilm, filmsoort, welke na ontwikkeling positief beeld geeft; alleen bij smalfilmformaten. [N.B. 35mm omkeer alleen gebruikt voor diafilms]
Shot van tegenspeler; gebruikelijker contrashot of tegenshot. [Op de set worden eerst alle shots gedraaid naar de ene kant, dan moet het licht worden omgebouwd, de camera verplaatst om de reverse angles te draaien]
vero. Achterstevoren printen
Smalltaperecordermerk
Magneetkopje in analoge video- en audiorecorders (verouderd dus) waarmee kon worden gecontroleerd of er daadwerkelijk signaal op de band was vastgelegd. Voor video kon hiermee niet het signaal in naband worden gecontroleerd, maar kon slechts worden vastgesteld of de kopstromen invloed hadden gehad op de tape
Uitgang op videoweergave-apparatuur waarover het signaal radiofrequent mee wordt verzonden (op gelijke wijze als een radio- of televisiezender)
Coaxiale videoverbindingskabel met een impedantie van 75 ohm
1Rood, groen en blauw, de drie additieve grondkleuren;
2benaming voor componenten-systeemverbindingen, zoals RGBS, RGsB (sync on green), RGBHV
Richtmicrofoon van Sennheiser (816), afgebeeld in windkap
Persoon die alles op de set wat maar opgehangen moet worden ophangt, zoals lampen, kabels, etc.
Effectlicht, achterlicht; meestal: rimmetje, ook kicker
Populaire overvloeier in de jaren '40 met golfjes en harpklanken om flash-back te introduceren
Houten kistje om acteurs, de cameraman of voorwerpen op te zetten, ook applebox, hokker
Rotterdams Media Fonds
Film waarin de hoofdpersonages zowel fysiek als mentaal op weg zijn en daarbij met zichzelf worden geconfronteerd en de plaats van bestemming bij voorkeur gelouterd bereiken
Bioscoopvertoning met de lengte van twee voorstellingen, met films langer dan twee uur
Film die begint met een ouverture (met gesloten gordijnen) en halverwege een pauze heeft met uit- en inloopmuziek, b.v. West Side Story
vero. Mogelijkheid om tijdens geluidsmixage met de projector en alle perforecorders gekoppeld voor- en achteruit te gaan
Onmisbaar attribuut bij premières
PGM-rail, actualrail, rail in tv-studio waaruit bronnen actual worden gekozen
Populaire benaming voor de Paillard-16mm camera
Camerabeweging om optische as
Bewegende titel, van onder naar boven, > titelrol
Read Only Memory, enkelzijdige informatieoverdracht naar gebruiker
1Piepend geluid of beeld van kleurenregen als gevolg van het doorlussen van uitgang aan ingang of andersom;
2als bij zaalversterking het door de microfoon opgevangen geluid middels versterking nogmaals bij de microfoon aankomt en aldus keer op keer wordt versterkt en daardoor een hoog piepend geluid ontstaat; een van de bekendste geluidsclichés in films is het rondzingen op het moment dat iemand de microfoon grijpt voor een toespraakje
Camerastatief waarmee recht omhoog en omlaag kan worden gedraaid
1Kleur synoniem met 'opname'; over * gaan: direct opnemen, zonder uit te proberen;
2'Rood rood kleuren' of  'Rode rozen rood kleuren', iets, wat op zich al duidelijk is, benadrukken
Apparaat waarmee akoestiek kan worden gesuggereerd
Geluid in een ruimte zonder actie, setnoise
vero. Tructafel met enkelbeeldcamera t.b.v. titels en graphics
Animatietechniek om live-action te combineren met cell-animatie of anders gezegd het deels overtrekken van live-action materiaal m.b.v. een lichtbak of een computer, ook 'kinaxen'
vero. Interlocksysteem in geluidsstudio's, vgl. Selsyn
Informeel geoniem voor
1RMF;
2IFFR
Eerste montage volgens draaiboek, ook first cut
In de bioscoop draaien
Multiconnector, apparaat waarmee veeladerige signalen kunnen worden geschakeld. Soort rotonde met stoplichten.
Volgorde waarin apparatuur op elkaar is aangesloten (w.w. routen)
Record/playbackhead, magneetkop voor opname en weergave
Seriële controlestandaard, waarbij met 9-pins D-connector (DB9) video- en audioapparatuur op afstand (remote) bediend kunnen worden
Read the Fucking Manual, advies aan onwetende collega's; in het bijzijn van gedistingeerden eufemistisch omschreven als Read the Fine Manual
Opvolger van Holland Media Group
(commercials) Producer, werkzaam in opdracht van bureau, als tussenpersoon tussen reclamebureau en filmproductiemaatschappij
Merk audiopiekmeter, zeer populair
(elastieken) Met behulp van een GUI 'tekenen' van geluidsniveau's of fades in een NLE of DAW
Shots waarmee een film op lengte kan worden gemaakt, vgl. open shots of multi-purpose-shots
vero. Mechanisch aanbrengen van identieke nummers op gelijkgelegd filmmateriaal en bijbehorende perfotape, meestal syncnummering
Kastje achterop videocamera, waarmee een aantal regelfunkties naar elders kunnen worden gestuurd, zoals diafragma, kleurbalans, etc., ook backspace of C.C.U.
Ondergrond van licht storend karakter veroorzaakt door de aard van de drager of door een apparaat in het circuit (b.v. een microfoon of een foute bekabeling)
Aanbrengen van papiertjes in rol beeld of geluid om te kopiëren fragment te markeren, ook afruiteren
Door Walter Murch in 'In the blink of an eye' beschreven zestal regels waaraan een goede las zou moeten voldoen, in aflopende volgorde van belangrijkheid: emotie, verhaal, ritme, blikrichting, aandachtspunt, continuïteit
Productie-chauffeur, ook gofer of productie-indiaan
Steeds terugkerende grap
Uitloop van film uit de camera
Aantal benodigde beeldjes voordat een filmcamera op snelheid is
Verlichte aftelbalk in geluidsstudio, ook chilby
vero. Eerste print van opgenomen filmmateriaal, waarmee wordt gemonteerd, ook dailies
Ongemonteerd materiaal
Rechts van camera, aanduiding in continuïteitsrapport (D.C.R.) dat acteur rechts (voor de kijker) langs de camera kijkt
Merk microfoonbeschermkap (tegen windstoring)

Opname met rijdende camera, ook tracking

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook