Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst p

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prints and advertising, verzamelnaam voor alles wat met distributie en marketing te maken heeft, zoals de kopieën (prints) van de film, de posters, advertenties, interviews en benaderen van recensenten van dag- en weekbladen, etc.

1Public Address, geluidsversterking voor publiek  
2Personal Assistant (van een regisseur of producent)

Shot in commercial van het product
Geluidverzwakker
Stapelbare kleine houten vlondertjes (van ongeveer 25 x 20cm) om iets op te kunnen zetten, vgl. appleboxes, hokkertjes en pancakes
3D-wipe: omslaan pagina
Zwitserse fabrikant van semi-professionele 16mm-camera's, het befaamde roggebroodje
Grafisch video-computer-tekensysteem van Quantel
Phase Alternation by Line, wijze van tv-transmissie op 25 b/s en 50 Hz lichtnetfrequentie, met ingebouwde kleurcorrectie, o.a. in Nederland, (ook 'Pay for Added Luxury'); vgl. NTSC en Secam
Het lijn-om-lijn omschakelen van het V-aandeel in de kleurinformatie van het videosignaal
Gouden Palm, hoofdprijs te behalen in Cannes
vero. Breedbeelduitzendingen vanaf een anamorfe 16:9 bron, die op 4:3-tv's wordt weergegeven in letterbox-formaat, maar die door breedbeeld-tv's (met een PALplus-decoder) automatisch beeldvullend wordt weergegeven. Dat beeldvullend maken gebeurt d.m.v. extra scherpte-informatie, die in de zwarte balken wordt meegezonden
Afkorting van 'panoramique', horizontaal rondgaande lensbeweging; Vlaams: pano
Fabrikant video-apparatuur. Heeft vooralsnog beslist niets met Panavision te maken

Bijnaam van een door Panavision voor digitale cinema geschikt gemaakte Sony HD-camera (HDW-F900) met Panavision-lenzen

Door de firma Panavision aangepast, > ook Panasony

1Fabrikant en verhuurder van camera's en objectieven;
2breedbeeldsystemen (met anamorfoot) op 35mm (1:2,35) en 70mm (1:2,2)

Stapelbare houten kistjes (variërend in hoogte van 5-50cm) om iets op te kunnen zetten, ook wel appleboxes, hokkertjes

Vlaams: titelkaart

Evenredige gevoeligheid voor alle kleuren van zwart-wit materiaal, vgl. orthochromatisch en blinde emulsie
Donker kijkglaasje ter beoordeling van de lichtverhoudingen in de set
Links/rechts verhouding in stereobeeld (klassiek 2x30º, modern 2x45º)
Regelknop (potentiometer, regelbare weerstand) waarmee geluidssignaal tussen links en rechts in het stereobeeld kan worden geplaatst, gepand
> Added panning
Kleurenfilm, uitgesplitst in drie aparte panchromatische zwart-wit-films met rood-, groen- en blauwinformatie, zoals het vroegere Technicolor. Tegenwoordig gebruikt om kleurenfilms voor het nageslacht te bewaren
Dollymerk
Aan de animationstand gekoppelde stift, waarmee een op papier getekend traject doorlopen kan worden
Voice-to-voice nasynchroniseren
Om en om monteren van gelijktijdige gebeurtenissen, ook cross-cutting
Film waarbij tijdens de opnamen of in de nabewerking bewust beweging is toegevoegd, ook wel zeeziektefilms genoemd, b.v. 'Breaking the Waves'; ook Parki-cam
Lamp met ingebouwde lens en reflector
Bewegend deeltje in diverse vormen, gebruikt in 3D-animatie en compositing
1Het omsteken van beeld- en geluidsverbindingen tussen apparaten op een steekveld;
2plaatsen van een bron met twee geluidssporen (A1 en A2 bijvoorbeeld) op twee andere sporen in een sequence (A7 en A8 bijvoorbeeld)
Steekveld, schakelbord met snoeren, ook jackfield
Eufemisme voor Cut!, in gebruik bij sommige EO-regisseurs
Visueel en auditief geweld, bij voorkeur in hoog tempo
Wipe-patroon
Begrenzer van wipe-patroon-afmetingen
All-in-bedrag (maar excl. BTW)
Hinderlijke, vaak willekeurige en door de maker zelden bedoelde onderbreking van een filmvoorstelling door een exploitant, vanuit de misplaatste gedachte dat zijn bezoekers honger of dorst hebben. Gelukkig op steeds meer plaatsen door steeds meer exploitanten afgeschaft
Afwerking van een set-up
Betaal-TV; een gecodeerd (scrambled) signaal wordt verzonden, dat met een speciaal kastje (decoder) tot een 'kijkbaar' signaal kan worden teruggebracht
Puls Code Modulatie, digitale geluidvastlegging
Portable tijdcode DAT-recorder van Fostex
Portable digitale tijdcode 6-kanaals DVD-RAM- of (optioneel) harddisk recorder van Fostex
Lampje dat aangeeft dat niveaus overschreden worden
Geluidsmeter die de pieken in het geluid acuraat aangeeft, i.t.t. VU-meter, > piekmeter
Problem Exists Between Keyboard And Chair, aanduiding voor een door de gebruiker veroorzaakt computerprobleem, > PICNIC
Dollytype van Chapman
Regel met pegs om het animatiepapier of cells te fixeren
Duits voor geluidsniveau, level
Pennen door middel waarvan elke opeenvolgende (geperforeerde) cell of animatiepapier op dezelfde plaats wordt gehouden, > ook pegbar
Van het Italiaanse 'pellicola', huid, Vlaams voor filmmateriaal
300 à 500W spot van LTM
Vlaams voor hengel of boom
Gaatjes in film of band t.b.v. het transport en de justering
Recorder voor perfotape
Daadwerkelijk uitvoeren van een videolas
Geperforeerde geluidsband in de maten 35mm, 17½mm (gehalveerd 35mm) en 16mm, waarbij 35mm perfotape zowel full-coated als gedeeltelijk gecoat (zone stripe) bestaat
Functie in NLE's waarmee het geluid ten opzichte van het beeld in 'perforaties' (1/4 frame) kan worden verschoven, dus per 1/100 seconde (zoals dat voorheen bij 35mm en 17,5mm perfotape ook kon)
Koptelefoon
Pre-fade-listening; afluisteren, zonder dat fader open staat, van het binnenkomende signaal als check voordat het over de master hoorbaar is; ook solo
Program-rail, > Rode rail
Virtueel in- of uitpunt overeenkomend met aangegeven shotlengte in de andere monitor (NLE)
48V microfoon-voedingsspanning, bijna standaard op elke mixer aanwezig. Sommige microfoons hebben een phantoom 12V voedingsspanning nodig of de inmiddels in onbruik geraakte toonader 12V spanning
Beeldbewerkingssoftware voor stilstaand beeld, van Adobe
1Draaitafel;
2take, startend op een later punt dan de eerste take, puutje
Extra draaidag(en) in de montagefase, meestal om inserts te draaien, vgl. reshoot
Problem In Chair Not In Computer, aanduiding voor een door de gebruiker veroorzaakt computerprobleem, > PEBKAC
Frans merk filmprinter en geluidsschrijver
Motorsynchronizer met kleine viewer, > Compeditor
(PL) Moment in de montage, waarop niet meer in het beeld mag worden gesneden, zodat de geluidnabewerking kan beginnen en het negatief kan worden geregeld. Aangezien deze regel veelal wordt overtreden, spreken Amerikanen niet van 'locked' maar van 'latched' (locked, but liable to be opened again)
Lijst per dag van gedraaide shots en takes met rol- en cassettenummers, en print/hold-aanwijzigingen; ook camerarapport
Geluidsmeter van maxima; niveaumeter (analoog of digitaal) die ten opzichte van de in onbruik geraakte VU-meter een snellere stijgtijd heeft; een piek-, (peak-) of PPM-meter geeft korte harde pulsen probleemloos weer, in tegenstelling tot een VU-meter
vero. Gelijkschakelen van niveaus tijdens mixage d.m.v. voor- en nabandluistering; 'piemelen alvorens in te prikken'
11000Hz toon van één beeldje in startleader, 2-pop;
2piepschuim plaat t.b.v. lichtreflectie;
3testtoon
Manier om (bijvoorbeeld) een 4:3-beeld binnen een 16:9-kader weer te geven, waarbij links en rechts een gedeelte van het 16:9-kader zwart wordt gelaten, en het 4:3-beeld dus ongewijzigd en in zijn geheel wordt weergegeven (dus zonder added panning); horizontale variant van letterbox
vero. Stuursignaal t.b.v. synchroonloop van camera met smalltaperecorder, ook 'piloottoon'
Proeffragment of proefaflevering van serie
Justeringsmechanisme in duurdere filmcamera's (Mitchell) en optische banken t.b.v. nauwgezette beeldstand, ook spergrijper
Rubber aandrukrol in recorder die de band tegen de capstan drukt
1Shot/tegenshot draaien;
2geluid opbouwen door van ene naar het andere spoor over te schrijven, met toevoeging van een nieuw geluid, ook bouncen
Testsignaal, opgebouwd uit alle frequenties in gelijke sterkte
Op de set uitgedeeld gekleurd inlegvel met (ten opzichte van het shootingscript) gewijzigde scène(s), ook wel blauwtje (afhankelijk van de papierkleur)
1Picture-in-picture, beeldeffect, waarbij een shot optisch binnen een ander shot wordt geplaatst (geheel of gedeeltelijk);
2synchronisatiepiep in de SMPTE-leader, ook 2-pop of piep

1Toonhoogte(verandering);  
2kleine snelheidsverandering bij tape of plaat;
3afstand tussen perforatiegaatjes, b.v. short pitch;
4maat en vorm van de perforatiegaatjes, > Bell & Howell-perforatie en Kodak-Standaard-perforatie;
5Pitchen: poging een filmidee te verkopen binnen een verzamelde groep potentiële kopers en producenten

Draaibare (flexibele) camera-zoeker
Beeld-bit, afkorting van 'picture-element'
Techniek waarbij een plasma- of LCD-scherm in zijn eigen resolutie wordt aangestuurd, zonder dat er vergroting of verkleining in de monitor zelf plaatsvindt (en iedere pixel van de bron dus door een enkele pixel van het scherm wordt weergegeven)
1Stop-motion-techniek met live-action-beelden. B.v. met acteurs die beeldje voor beeldje worden opgenomen na een verplaatsing (of houdingsverandering) zoals gebruikt in 'Neighbours' van Norman McLaren, ook populair bij Monty Python http://www.youtube.com/watch?v=Wh4DstK2w_Q;
2verminderen van de resolutie zodat blokvorming in het beeld ontstaat, b.v. gebruikt om mensen onherkenbaar te maken
Piepschuim (polystireen) plaat t.b.v. lichtreflectie

Linnen plakband van filmblikken (cameratape), dat, nadat het tot een bolletje is gerold, uit baldadigheid tegen het plafond van de donkere kamer geworpen is en dat dus na verloop van tijd onverwacht in iemand anders nek terecht komt

vero. Zelfklevend smalltape met 1000 Hz toon, waarvan een stukje (6mm) werd afgeknipt en op de emulsie van een mixband werd geplakt ter hoogte van de 2 van de startleader
Beelduitsnede waarbij persoon vanaf de knieën tot en met het hoofd wordt afgebeeld, ook halftotaal of mediumshot
Gehele scène gefilmd in één longshot
Uiterst platte (beeld)monitor, op basis van de elektrische ontlading van in het scherm aanwezig gas
1Shot waarvan een deel als invulling moet dienen in een ander shot bij CGI-bewerking;
2galmplaat-effect
Het gefaseerd uitbrengen van een film in verschillende regio's (i.t.t. een gelijktijdige nationale of internationale uitbreng); was tot de film Jaws de meeste gebruikelijke manier van uitbrengen van speelfilms
Nederlandse organisatie die zich inspant voor een oplossing van de luidheidsproblematiek, > loudness war
Prijs, analoog aan dergelijke prijzen in de muziekindustrie, voor een Nederlandse film die meer dan 400.000 bezoekers heeft getrokken
Shot met povere mise-en-scène en weinig perspectief
(Pb)
1Opname van beeld aan de hand van het tevoren opgenomen geluid;
2weergave van zojuist opgenomen (video)beeld of geluid, terugkijken resp. terugluisteren
Terugspelen van een sequentie naar (video)band, DVD of andere drager vanuit een digitaal montagesysteem, > ook digital cut, print to video, dumpen
Schuimplastic dopje op microfoon ter voorkoming van storingen door wind, ook windkap of spuugbol. Actualiteitenprogramma's laten de plopkapjes graag bedrukken met hun logo.
Bandwisapparaat, dat in één keer een magneetband wist, ook bulkeraser
1Verwijderen van een signaal op een magneetband, m.b.v. een plopkast of bulkeraser;
2'dichtslaan' van een microfoon door een te grote hoeveelheid aangeblazen lucht, b.v. bij de letter P
1Feitelijke weergave van de ontwikkeling van een verhaal of constructie van een mysterie;
2oplossing van een mysterie
Stekker of contrastekker
Software die functionaliteit aan bestaande programma's toevoegt. Montage- en compositingsystemen en DAW's kunnen op dergelijk wijze met allerhande effecten worden uitgebreid
vero. Type professionele video-opnamebuis
Automatische gelijklegsoftware van Singular Software
1Programme Number, programmeerbaar (en dus uitleesbaar) nummer op DATjes, meestal echter ID genoemd;
2Pensioenfonds Nederlandse Omroep, tegenwoordig Pensioenfonds PNO Media geheten

Uitzenden voor een gebruiker VOD, i.t.t. narrow casting (voor speciale doelgroep, NVOD) en broadcasting (voor algemeen gebruik)

Draaibaar camerafilter of lichtfilter dat bepaalde reflecties wegneemt of versterkt, daarmee de verzadiging versterkend resp. verzwakkend
Uitschuifbare lichtbevestigingspaal tussen twee wanden
1Lichte herziening van een script
2een licht herzien script
Staaf met rechtopstaande lange pinnen om een polystireenplaat (piep) op te bevestigen
Poetsen van de dragerzijde van een film ter ontkabeling
1Het kortstondig versterken van vooral de hardere geluiden, bijwerking van een (slecht afgestelde) audio-expander; 
2het met zichtbare moeite opwekken van echte tranen door een acteur
Het niveau van door het publiek geproduceerde bijgeluiden; bij het mixen van geluiden onder het * bestaat het risico dat die geluiden bij de vertoning in de bioscoop verdwijnen
Fabrikant van tassen m.n. voor film- en geluidsapparatuur
(Uitgesproken als 'poost'). Veel gebruikte afkorting voor postproductie: 'Dat doen we wel in de post', waarmee dan meestal digitale beeldbewerking wordt bedoeld
Techniek waarbij het geluid (op basis van b.v. een EDL vanuit de montage) opnieuw wordt ingeladen vanaf de originele geluidsbanden of -files
Vorm van solarisatie, omkering of verschuiving van het kleurspectrum, veelal gevolg van datareductie
Alle werkzaamheden na de shooting, ook nabewerking of afwerking
Script naar de definitief gemonteerde versie, ook releasescript of postshootingscript
Productieleider, belast met de coördinatie van de postproductie
Tijd na een las die een recorder nog doorloopt om te zien hoe een insert eindigt (video)
> Geluidsgordijnen
Draaibare volumeregelaar, voluit potentiometer
Point of view, opname met de blikrichting van het betreffende personage, ook subjectief shot
1Pre-production Meeting, kennismakingsbijeenkomst voor crew;
2Piek Program Meter, piekmeter (peakmeter) met LEDs of gasbuis
Afkorting van practicabel, houten verhoging
Op locatie aanwezig kunstlicht

Beïnvloeding van magnetische registratiekarakteristiek voor de opname, daarbij hoge frequenties versterkend om tapeverliezen tegen te gaan

vero. Voormix; eerste fase van de eindmix waarbij in ieder geval de (automatische) faders al de goede kant uitgaan. Daarna volgt de 'fine-tuning' bij de eindmix
Systeem waarbij de videorecorder tegelijk kan weergeven en opnemen. Het weergegeven signaal wordt -bewerkt of gemengd met een nieuw signaal- direct weer op dezelfde tape gezet
Aanlooptijd van recorder of weergavemachine om 'in sync' te komen, te locken
Lett. aanwezigheid. Frequentiegebied (audio) waarin de menselijke stem zich bevindt (800-6000 Hz); het geven van wat extra 'presence' in de mix betekent dat de hoogste frequenties binnen dit gebied worden versterkt
Middenfrequentie-filter, > presence
(PST) Bron die op een beeldmenger als volgende actual gekozen kan worden
1Voorkijkje/voorvertoning van een voltooid produkt;
2vooraf bekijken van een videolas, zonder 'm daadwerkelijk te maken
Program, actual signaal
Filmgedeelte vóór de koptitel
Stroom, sap
vero. In opname gaan tijdens de mixage
Objectief met vaste brandpuntsafstand, ook vaste lens, i.t.t. zoomlens
Verkleiningskopie, van 70(65) naar 35mm of van 35 naar 16mm
Afdrukken. Film: het maken van filmkopieën met behulp van een optische of een contactprinter
Gecorrigeerde eindmix waarvan geluidsnegatief wordt geschreven
Het uitspelen van een sequentie naar videoband vanuit een NLE, > ook digital cut, playout, dump
Bij gebruik van meerdere DVE-signalen het signaal op de voorgrond
Virtuele mengtafel voor ProTools systemen van Digidesign. De mechanische faderbewegingen vertalen zich rechtstreeks in de software. De gehele eindmix en editing bevinden zich uiteindelijk in één complete sessie; geheel herroepbaar
Productiebaas, ook producer, algeheel eindverantwoordelijke; rapporteert aan financiers, subsidieverstrekkers en eventueel coproducenten.
Hoofd productie, in NL meestal producent
Montageversie van producent, i.t.t. directors cut
Salaris van de producent
Bord met strippen, waarop de breakdown-gegevens, t.b.v. productieplanning
> Production sound
Productie-chauffeur, ook gofer of runner
Persoon belast met de voorbereiding en de organisatie van de opnamen en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de set en voor aan de opnameperiode gerelateerde kosten; rapporteert aan de uitvoerend producent
Ontwerper/verantwoordelijke van/voor alles wat in beeld komt, > art director
Op de set opgenomen geluid, zoals direct geluid, wildlines, setnoise en atmo
Chef geluid op de set
Verzamelnaam in begroting voor alle losse kleine spullen zoals gaffertape, wasknijpers, schrijfmaterialen, dulling spray, etc.
Zichtbare productiewaarde van een shot
Soortnaam voor apparatuur voor hi-end professionele toepassingen (in productie en uitzending), vgl. industrial
Spot met strakke lichtbundel, ook wel gewoon 'toneelspot' of volgspot
(PRG) Actual signaal
Bewegend beeld dat in zijn geheel, als compleet beeld -dus niet als video in twee fields- wordt geregistreerd, weggeschreven en weergegeven, i.t.t. interlaced. Film is progressive, net als sommige vormen van HDTV
De mate waarin een acteur volume geeft aan een dialoog(zin).  Een geluidsman, zowel op de set als in de ADR, kan aan een acteur vragen om een zin minder of (meestal) meer projectie te geven, bedoelende dat de zin moet worden uitgesproken alsof de gesprekspartner fysiek verder weg staat 
Camerafilter dat het beeld verzacht, leverbaar in 'black' en 'white', waarbij het witte filter de hoge lichten met een lichte mist (vgl. halo) omgeeft
Voorproefje van een actualiteitenrubriek, ook aankeiler
Tekstprojectie in optische as van camera, zodat de presentator zijn tekst niet uit het hoofd hoeft te leren, ook autocue
Amerikaans voor requisieten, afkorting van properties
Compressiestandaard voor video van Apple
Hoofdpersoon
Populair geluidsmontage en -mixagesysteem (DAW) van Avid (voorheen onder de merknaam DigiDesign)
Verschijnsel dat een microfoon meer lage tonen registreert van een nabije geluidsbron dan van diezelfde bron verder weg
Progressive Segmented Frame, wijze van opslaan en weergeven van progressive beeldmateriaal waarbij elk volledig beeld in twee segmenten wordt opgedeeld, vergelijkbaar met interlacing
Preset, bron die op een beeldmenger als eerstvolgende actual gekozen kan worden
Pick-up, take, startend op een later punt dan de eerste take, puutje
Verzamelnaam voor de omroepverenigingen, de zendgemachtigden en hun collectieve samenwerkingsorganisaties; tegenhanger van de commerciële omroep
Technisch proces waarmee een bron en een bestemming met verschillende framerate op elkaar worden aangepast. Om film met een snelheid van 24 b/s naar PAL video (50 fields/sec) te zetten, wordt een pulldown toegepast, waarbij elk 24e field (of elk 12e beeld) herhaald wordt. Voor een overzetting van 24 b/s naar NTSC wordt ofwel een 3:2 of een 3:2:2:3 pulldown toegepast
Scherpteverlegging
Verzamellijst van alle gebruikte shots (in volgorde van de labrollen)
650W spot van Ianiro
Intermitterende lichtbron (in projectoren)
Klein stukje microfoon in beeld
Startmarkering in een labrol, bedoeld voor tijdcodesynchronisatie
1vero. Het inprikken in een mixband, in opname gaan  
2Het tegelijkertijd opnemen van een geluidsbron en het weergeven van reeds gemonteerd beeld en geluid in NLE-systemen
Laatste doeltreffende tekstregel
1kW spot
Optische (film) of elektronische (video) trucage waarbij het ene beeld door het volgende beeld horizontaal wordt weggedrukt
D.m.v. wijziging van het ontwikkelprocédé verhogen van de film-gevoeligheid, ook forceren of koken
Take, startend op een later punt dan de eerste take, afko van pick-up (P.U.)
Systeem van eenvoudige videocamera en een computer waarmee een poppenanimator het resultaat direct kan bekijken in lage resolutie, ook wel lijntester genoemd, vgl. video-assist
Lange en smalle bioscoopzaal
Neumann microfoon KM 84
Pressure Zone Mike, platte, éénzijdiggevoelige microfoon van Crown, ook grensvlakmicrofoon, ook boundary layer

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook