Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst o

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
250W-spotje op of naast de camera om gelaatsrimpels te verzachten, afgeleid van a. Merl Oberon (foto), b. OB= over-blimp; ook wel ooglicht, basher of catchlight
Lensstelsel, een samenstelling van diverse lenzen in een vatting. In de praktijk wordt toch vaak de term 'lens' gebruikt, als men objectief bedoelt

De kunst om met een computerprogramma aparte onderdelen in het beeld te onderscheiden

Frequentieverdubbeling, sprong van zes hele noten
Ooglens, zoekerlens op camera
E-mail-nieuwsbrief met hoog in-crowd-gehalte van filmjournalst Oene Kummer
1Montage in lage resolutie op NLE, vroeger gebruikt voor VHS- of U-Matic-montage  
2Montagefase waarin de inhoudelijke beslissingen worden genomen
Niet richting microfoon gesproken tekst of tekst waarbij de microfoon niet op de spreker gericht is
Buiten beeld gesproken tekst, ook 'off', off-tekst of O.S.
Open Media Framework Interchange, bestandsuitwisselingsnorm (van Avid) voor NLE's en DAW's, inmiddels afgekort tot OMF
vero. Filmsoort, welke na ontwikkeling positief beeld geeft, reversalfilm; alleen bij smalfilmformaten
vero. Langs chemische weg veranderen van de kleur van zwart/wit-materiaal
1Rondgevoelige microfoon;
2lamp van 650 W
Verwisselen van de bekabeling van de ene naar de andere machine, > ook steekveld
Opnemen met een lagere snelheid dan de projectiesnelheid, ook undercranck
Licht van onderzijde op tructafel, ook doorlicht
Geluidslas verschoven t.o.v. beeldlas; bij video: audiosplit, J-cut of split edit
Al of niet vertaalde tekst onder in het beeld, ook voettitel. [Door het bezuinigen op goede geluidsmensen moeten steeds vaker Nederlandstalige programma's worden ondertiteld].
Mislukte zelf gebrande CD of DVD
Langdurige horizontale camerabeweging van niets naar niets
Scan van filmnegatief naar videoband met een vaste licht- en kleurcorrectie, i.t.t. best-light-scan
Enkel exemplaar van b.v. een CD of DVD, i.t.t. een exemplaar bedoeld voor verveelvoudiging na authoring
Acteur die meestal reeds in de eerste take datgene doet wat de regisseur van hem verlangt
Ontbrekende relatie tussen referentie kleurenhulpdraaggolf en kleurinformatie in het videosignaal
Informatie in de tijdcode over V, H of F ontbreekt of is onjuist
Montage op hoge beeldkwaliteit (hi-end, uncompressed), vaak via herladen van de gebruikte fragmenten uit de definitieve montage in hoge resolutie op dezelfde NLE-set
Visueel effekt, d.m.v. lensverdraaiing, waarbij alles onscherp wordt, > scherpteverlegging
Verwijderen van kabels en beschadigingen op filmmateriaal, d.m.v. lakken en/of polijsten
Omlaag brengen van de kleurverzadiging van een beeld
Klein lampje vlak naast of op de camera om de ogen een 'glimmertje' te geven, ook basher, catchlight of obie
Draadloos en bijna onzichtbaar oordopje wat wordt gebruikt voor cue's, muziekplayback of tegentekst bij acteur in zijn of haar oor (earwig)
vero. Degene die cells aan achterzijde inkleurt met dekverf
vero. Printen naar een groter filmformaat, het resultaat is een blow-up
Verhogen van acteurs, requisieten of apparatuur d.m.v. hokkertjes
Kabel met contrastekker voor lichtaansluitingen
Open gate draaien, filmen zonder masker in de camera, waarbij het volledige negatief dus belicht wordt. Dit ondanks de (mogelijke) bedoeling later de boven- en onderkant van het beeld alsnog af te dekken (dit kan handig zijn voor latere beeldbewerking)
De titels aan het begin van de film, main title sequence, koptitels
Lichtbron zonder lens
Band op kern of spoel, i.t.t. cassette
Non-descript beeldmateriaal dat overal bruikbaar is, multi-purpose-shots
Degene die film projecteert, projectionist
(Camera-)bediener
Helderheid van geluid vergroten d.m.v. filtering
Licht van bovenzijde op tructafel, i.t.t. doorlicht
Mate waarin details worden weergegeven, in aantal lijnen per mm, ook definitie of resolutie
1Verantwoordelijk voor de dagplanning van de shoot en het halen van die planning;
2(Vlaams) combinatie van locatiemanager en koffie-cateraar;
3(tv) floormanager
Deel van videocamera, waar de optische signalen in elektronische worden omgezet
Laatste inkortronde van een filmisch produkt; fijnsnijden, kaasschaven of indikken
Synchroon leggen van het beeld met het separaat opgenomen geluid; gebruikelijker is gelijkleggen
Optische trucage, verzamelnaam voor alle andere beeldovergangen dan een schnitt, titels, dubbeldrukken, enz.; tegenwoordig meestal langs digitale weg gegenereerd
Optimaliseren van de videokopstromen
Beeld of effect verkregen met licht en lenzen, i.t.t. digitaal
Speciale printer waarmee opticals gemaakt worden
Geluidlichtspoor naast filmbeeld, > geluidsnegatief
Onofficiële -maar helaas zeer gangbare- term voor openingstitels
(Van het Franse woord 'opturation', sluitertijd). Hinderlijke optische interferentie. Bij video is soms sprake van opturatie bij mensen in gestreepte jasjes of met andere regelmatige patronen die kunnen samenvallen met de beeldlijnen; > ook temporal aliasing
Hoeveelheid licht die op een object 'valt', i.t.t. gereflecteerd licht
vero. Geperforeerd opvulband voor mixbanden, ook 'blauw' (of wit) genoemd, tegenwoordig: filler (in NLE's)
Zwart-wit filmmateriaal ongevoelig voor rood licht, vgl. panchromatisch en blinde emulsie
Off-screen, buiten beeld gesproken tekst, ook 'off' of off-tekst
Naam voor de jaarlijkse filmprijzen, uitgereikt door de Academy of Motion Pictures and Sciences (AMPAS)
Meetinstrument met beeldbuis, waarop elektronische signaalvormen zichtbaar kunnen worden gemaakt
> Over-shoulder-shot
Outside The Box, het mixen van een film op een klassieke geautomatiseerde mengtafel; DAW's kunnen als meerkanaalsbronnen dienen, maar de daadwerkelijke mixage vindt daarbuiten plaats, vgl. ITB
Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten
1Korte beschrijving van het filmverhaal, een enkele zin per scène, met de inhoud, de personages, wanneer en waar de handeling plaatsvindt. Een gehele outline bestaat uit 50-100 zinnen, waarbij niet perse alle scènes dienen te worden beschreven;
2letteromtrek of rand (border) om voorwerp
Buiten de scherpte vallend, oftewel: onscherp
Niet gebruikte takes, ook overs of NK's
Ongebruikt materiaal; takes waaruit geen enkel gedeelte is gebruikt
Camera op hogere dan de normale snelheid (24 of 25 b/s) laten lopen, met als resultaat een slow motion shot
1Opnieuw opnemen, reshoot;
2opnemen met hogere snelheid dan projectiesnelheid, overcrank(ing)
Dat deel op een productiebegroting dat is bedoeld ter dekking van de kosten van het productiekantoor
Resterende beeld of geluid van een in de montage gebruikt shot dat handig kan zijn voor VFX resp. setnoise, vgl. handle
Te hard opgenomen signaal, waardoor vervorming (clipping) optreedt, ook oversturing
vero. Vierkant merkteken in rechterbovenhoek van filmbeeld, sein om volgende akte te projecteren, ook cue dot of cigarette burns
Het overgaan van de projectie van de ene filmakte naar de volgende met behulp van twee projectoren; > ook overnametekens
Niet gebruikte takes, ook outs, outtakes of NK's
Monitorbeeld zo vergroot dat slechts het gedeelte binnen het safety-kader wordt weergegeven (standaardinstelling), i.t.t. underscan
Een signaal overzetten op een andere band, m.n. (in de 2e helft van de 20e eeuw) het * van Nagra-tapes (¼"-tapes) naar perfotape ('Is 't geluid al overgeschreven?)
(O.S.S.) Opname van speler over de schouder van de tegenspeler
Ongewenste signaaloverdracht van naast elkaar liggende (geluids)sporen, of van aders in een kabel
Soort overshouldershot, maar dan langs iemands heup, bekend uit de westerns van Sergio Leone
Beeldovergang waarbij het ene shot geleidelijk in het andere overgaat, ook dissolve, vgl. crossfade (bij geluid)
Trucagecamera- en optische printermerk
Genormeerd beeldvenster van een Oxberry camera (komt ook voor in andere cameramerken), ook voor wetgate-printers (afbeelding)

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook