Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst m

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type computereditingsysteem van BTS
Video-editor met weinig inhoudelijke aspiraties, maar met hoge 'aanslagsnelheid'
Grote goboklem
Magnetic tape, verzamelterm voor verschillende soorten magneetband (al dan niet met perforaties)
Stang bestaande uit verschillende scharnierende delen met klemmen om lampen makkelijk in een gewenste stand te draaien
Softwarepakket van Red Giant voor het maken van een filmlook
Korte periode direct na zonsondergang met prachtig warm licht, [foto: Nuno Milheiro] ook de periode vlak voor zonsopgang

Bijna uitgestorven drager voor beeld en/of geluid; langzamerhand verdrongen door hard-disk-systemen en flashcards. De belangrijkste nadelen van magneetband waren de gevoeligheid voor externe magnetische velden en de (relatief) hoge zoek/spoeltijd, > Access-tijd

Openingstitels van een film, koptitels
Software voor het (her)organiseren en bewerken van BWF-geluidsbestanden van Aaton

Documentaire over een filmproductie als extraatje op DVD of voor YouTube, ook featurette

Transportmechanisme in filmprojector, waarmee een continue rotatie wordt omgezet in een intermitterende beweging; de mooiste mechanische uitvinding in de filmindustrie

1Stekker, i.t.t. vrouwtje;
2boekhouder
(Zichtbaar dan wel voelbaar) lopen tot de stip
> Uitgelijnd script

Bevel aan (of uitroep door) de clapper(-loader) om de klap dicht te slaan, ook wel 'Mark it!'; bij meerdere camera's met eigen klap ook "A-marker" en "B-marker".

Het geven van een in- resp. uitpunt bij een lopende machine
Filmkopie met beeld en geluid, ook composite print

De laatste instelling of shot van een draaidag

De laatste instelling of shot van een draaidag

1Ingebouwd filter in kleurnegatiefmateriaal, A.C.M.;
2figuur in compendium (b.v.sleutelgat);
3zoals gebruikt bij matte-techniek

Eerste generatie van gemonteerde versie (analoog), tegenwoordig in gebruik als aanduiding voor de kleurgecorrigeerde band zonder titels en/of ondertitels, compleet met M&E-track

1Wegschrijven van de eindmix naar een moederband of disk (meestal een M.O.D.), waarvan vervolgens het geluidsnegatief kan worden gemaakt  
2(muziekproductie) het gereedmaken van de mix voor distributie (vaak wordt daar bij nog equalisatie en compressie toegepast)

Geluidseffectendoos, veelal voorzien van multiband compressor, equaliser en limiter, bedoeld om een mix voller te laten klinken of een speciale klankkleur te geven

Dupe-positief kopie van origineel negatief, voor het maken van een dupe-negatief, waarvan vervolgens de theaterkopieën worden getrokken

Ruim shot van hele scènelengte, ook covershot
1Moederband (audio);
2eerste generatie van het gemonteerde materiaal (analoge video)
Baarden-, snorren- en pruikenlijm
1Omzetter van RGB naar YUV;
2computergestuurd schakelsysteem tussen meerdere in- en uitgaande signalen;
3(de-)coderingssysteem waarmee verschillende geluidssporen worden verstopt of tevoorschijn getoverd, b.v. bij Dolby Surround en ProLogic. De gecodeerde stereotrack wordt dan aangeduid als LtRt en bevat de informatie (op basis van faseverschillen), die m.b.v. de matrix in een surroundsignaal omgezet kan worden. Het surroundeffekt is kunstmatig en niet te vergelijken met echt discrete tracks zoals bij Dolby Digital
Gecodeerd audiosignaal dat door middel van een matrix wordt gedecodeerd in (nep)surround met Links, Center, Rechts, Achter en evt. nog een subwooferkanaal (LFE). Al is het surroundeffekt niet optimaal, de verstaanbaarheid is verbeterd door aanwezigheid van een centerkanaal
Fabrikant van videohardware en GPU's
1Masker, plaatje in de matte box van de camera waardoor een deel van het filmmateriaal niet wordt belicht;
2rol met filmbeelden die er voor zorgen dat een deel van het filmmateriaal niet wordt belicht voor een optisch effect;
3keysignaal
Cassette voor op het compendium waarin maskers kunnen worden geschoven (of filters)
Print met balkjes
Schilderen van een ontbrekend gedeelte van het beeld dat d.m.v. matte-techniek aan het bestaande beeld wordt toegevoegd
vero. Optische invultechniek m.b.v. maskers en contramaskers
Tegendraadse regisseur, naar analogie van de Amerikaanse pionier Samuel A. Maverick
(Hitchcock) Voorwerp of plotelement dat de aandacht van de kijker trekt en/of de plot voortstuwt. Meestal iets waar elk van de personages op de een of andere manier mee bezig is. In wezen iets waar het hele verhaal omheen is gebouwd, maar dat zelf nauwelijks enige relevantie heeft
Muziek en effecten; mixage van alle geluiden behalve dialogen en commentaar, band waarmee buitenlandse versies kunnen worden gemaakt, > ook I.T.
Grote zwarte vlag (1.80x0.60m)
vero. Meng-Eenheid-Beeld, NOB-benaming voor videomontageset
> Mix-effect bank
Merk NLE-systeem
Digitaal montagesysteem (NLE) van Avid voor verwerking van 25 b/s-projecten. Een uitgebreidere versie is de Film Composer, die ook 24 b/s-projecten aan kan, maar de latere MC's hebben beide mogelijkheden
Informatie- en adviescentrum voor Europese fondsen
Bestanden bestaand uit gedigitaliseerd beeld- en/of geluidmateriaal

Wat vroeger een tapeoperator in het 'lineaire' tijdperk was > Teepop is tegenwoordig de media-manager

Handig programmaatje van de firma Random Video om Avid mediafiles en FCP-files van verschillende producties uit elkaar te halen (of te houden)

Camera-instelling tussen veraf en dichtbij, ook halftotaal
Geluidsregeltafel met filter- en andere schakelmogelijkheden
10-bit 3-D effectenkaart van Pinnacle

Alle informatie die in een deel van een mediafile staat meegeschreven, zoals tijdcode, userbits, slate-, scène- en takenummers, maar ook beeldformaat, beeldsnelheid, tot en met samplefrequenties en bitdieptes, etc. Door de koppeling van deze data aan een mediafile wordt al deze informatie meegenomen naar elders

Beeldspraak, troop, overdrachtelijke vertelwijze
Hulpprogramma van Avid voor het omzetten van diverse digitale bestandssystemen (DPX, R3D) naar Avid mediafiles; in feite een importmodule uit Avid DS, omgebouwd tot zelfstandige applicatie
Acteertechniek, waarbij de acteur zichzelf in een bepaalde stemming brengt via trucjes (volgens de Stanislavsky-methode), o.a. toegepast in 'One flew over the cuckoo's nest'.
Most Favored Nations, clausule bij het clearen van muziekrechten, die erop neer komt dat een partij een evenzohoge vergoeding ontvangt als de bestbetaalde andere partij
Elke beweging in beeld voorzien van synchrone muziek
Tikje op de microfoon (in beeld), t.b.v. het gelijkleggen van geluid bij beeld
Niet verzadigde kleuren met een dekking ongeveer gelijk aan gemiddeld grijs (18%)
Musical Instrument Digital Interface, gestandaardiseerd protocol waarmee elektronische muziekinstrumenten aan een pc kunnen worden gekoppeld
vero. Broadcast videoregistratie m.b.v. 1/2 inch-cassette
Microfoon
Weinig bescheiden onelegante reclameuiting d.m.v. kunststof blokje om interviewmicrofoon
Hi-end filmscanner /datascanner van ITK
vero. Daglichtlamp met een of meerdere parlights (van 650W), b.v. sixlight of eightlight
Klein formaat DVcam-cassettesysteem, 25 Mbit/s consumentennorm
Filmproductiemethode, waarbij cast en crew voor niks werken; vgl. low budget en no budget
Televisieserie met een (zeer) beperkt aantal afleveringen
Klein formaat jackplug, vnl. gebruikt voor koptelefoons
vero. DVE van Quantel, voor het maken van shapes
Conversiedoos, die HD-signalen omzet in signalen met de 'standaard-definitie', gebruikt bij HD-producties om ook zonder de dure apparatuur het beeld te kunnen beoordelen
Tegelijkertijd opnemen op twee harddisk-geluidsrecorders, zodat er direct een (safety-)kopie voorhanden is
Slecht gekozen acteur
Ordening en beweging van spelers in het beeld
vero. Merk (studio) filmcamera met spergrijper, met de beste beeldstand ooit en dit tot 120 b/s!
Filmcassette (1000 ft), gestandaardiseerd door Mitchell, nu nog veel gebruikt voor camera's van optische banken en filmschrijvers
Samenvoegen van de verschillende geluiden tot een eindmix op één band of file
vero. Gemonteerde perfotape
Voormix van een (meersporen)opnameband of -files naar een andere band of file
Gedeelte van beeldmenger waarmee effecten kunnen worden gemaakt (wipe, key, etc.)
1Mengtafel;
2persoon die de mixage maakt
vero. Geautomatiseerd systeem voor het maken van mixlijsten vanaf de montagetafel m.b.v. een p.c., ontwikkeld door Ewoud Hendriksen
vero. Overzichtslijst van de verschillende mixbanden t.b.v. de mixage. Eigenlijk de voorloper van de timeline

300-500 W spot van Ianiro

Type compressie voor digitale videobestanden, gebaseerd op JPEG

Speelfilm vermomd als documentaire, > fake-documentaire. In Nederland was 'Rudy Schokker huilt niet meer' (scenario Gerben Hellinga, regie Pieter Verhoeff) uit 1972 de eerste mockumentary.

1Minimal Object Distance, kortst instelbare afstand van een lens;
2Magnetic Optical Disk, opslagmedium voor data (b.v. voor Dolby Digital)
Vervaardigen van een te animeren model, b.v. een pop met een armatuur of in de computer (m.b.v. software)
Vastleggen van signalen op diverse manieren in een draaggolf (analoog) of code (digitaal)
(Modul unit) Schakeleenheid in een cassette in een mengtafel, ook broodje
Type hardware break-out-box voor NLE-systemen van Avid.
Uitgestelde schnitt naar een reactieshot, met daardoor een verhevigd effect
1TV zonder ontvanger;
2afluistersignaal;
3studioluidspreker
Magneetkop die voor nabandcontrole wordt gebruikt (video)
Enkelkleurig of zwart/wit
Enkelkleurig of zwart/wit
1Montageproces, het samenstellen van een film (of programma) uit de aangeleverde shots en geluiden;
2(VS, Frans uitgesproken) een serie shots die een tijdsverloop of een dramatische opbouw verbeeldt
vero. Apparaat voor het synchroon monteren van filmbeeld en perfotape
Visuele presentatie, meestal op basis van bestaande foto's, bedoeld als stijlimpressie bij het pitchen van een project

Effect waarbij een deel van het beeld fysiek gedurende een bepaalde tijd transformeert in een ander beeld, vormverandering; [afb. Joost Veerkamp]

Mit out sound, uitdrukking van Duitse regisseur (Erich von Stroheim) in Hollywood toen hij zonder geluid wilde draaien, ook stom of mute
Opdelen van het beeld in blokjes van één kleur en helderheid
Naderhand (digitaal) aangebrachte bewegingsonscherpte om schokkerige weergave te voorkomen
Elektronisch systeem waarmee een eenmaal gemaakte (of ingestelde) camerabeweging automatisch exact kan worden herhaald
Zoeken naar beweging in beeld door een computerprogramma of videohardware m.b.v. object recognition
Effect waarbij de weergavesnelheid van het beeld wordt gewijzigd; vgl. fit-to-fill
Voorspellen van een beweging in beeld m.b.v. motion detection door een computerprogramma of videohardware
Stabiliseren van bewegend beeld, b.v. om een inaccurate beeldstand op te lossen, of te veel bewegende handheld shots dan wel operatingfouten in camerabewegingen te corrigeren; > ook motion tracking
Proces waarmee objecten in beeld kunnen worden 'gevolgd' door compositing-systemen, teneinde een wijziging in die objecten slechts één keer te hoeven uitvoeren > http://andysapp.com/2008/08/motion-tracking-on-car-footage/
Grip- of lichtstatief met één verstelbare poot voor gebruik op ongelijke ondergrond
Met een DVE verkregen beeldbeweging
Filmcameramerk met video-beeldzoeker (35mm)
Computergestuurd syncnummersysteem, net te laat ontwikkeld door Nils Jastram; > ook Acmade en rubbernumbering
Filmbudgetteringssoftwarepakket (31 letters!), inmiddels ook scenario- en productieplanningstoepassingen (30)
Gefilmd of via de computer in tijdlijn gezet storyboard waarbij elk shot getimed is
Merknaam filmmontage-apparaat in verticale opstelling, gebruikelijk in Angelsaksische landen, i.t.t. de z.g. flatbeds

Merk statiefkop met tandwielen, geared head, worrallhead

MPEG Audio Layer-3; door het Fraunhofer Instituut bedachte compressie voor een audiobestand dat ca. 1/10e (of minder) deel van de oorspronkelijke data bevat. Bij deze datareductie is de codering mede bepaald door de frequentieperceptie van het menselijk oor. Bij alleen verlagen van de sampelfrequentie en bitresolutie wordt een veel slechter resultaat bereikt.

Moving Picture Experts Group. Werkgroep van ISO en IEC belast met het ontwikkelen van standaarden van gecodeerde weergave van digitaal beeld en geluid. Draagt sinds 1988 zorg voor standaardisering van compressietechnieken voor bewegende beelden (i.t.t. JPEG); MPEG bevat ook specificaties voor het audiosignaal.

Microfoontechniek voor stereo; slim bedachte microfoontechniek waarbij het linkerkanaal het M(id)-signaal draagt en het rechter het S(ide)-signaal. Na optelling via een matrix onstaat een signaal waarvan het stereo-effekt beïnvloedbaar is tijdens de postproductie. Omdat het Mid-signaal afkomstig is van een richtmicrofoon kan deze op lokatie gewoon als hengelmicrofoon gebruikt worden. Het Side-kanaal (zijwaarts opgenomen met een 8-vormig kapsel) levert de diepte in het stereobeeld
Manual User Interface, bedieningspaneel voor een software-applicatie, denk aan toetsenborden, jog/shuttle-knoppen, en vooral ook de ballenbak
Dynamische geluidsprocessor die op verschillende frequentiegebieden verschillende dynamiekbeperkingen toepast
1Situatie waarin met meer camera's tegelijk wordt gefilmd;
2montagetechniek voor het monteren van materiaal dat met meer camera's tegelijk is opgenomen
Opbouwen van het beeld met meerdere beeldlagen; > compositing
Met meer camera's tegelijk opnemen (onder verschillende hoeken), meestal afgekort tot multicam
1Bioscoop met een groot aantal zalen; 
2het combineren van meerdere analoge of digitale signalen (beeld, geluid) in één enkel signaal
Non-descript beeldmateriaal dat overal bruikbaar is, ook open shots
Edit waarbij meer dan één bron betrokken is (video)
Meersporen recorder met 4, 8, 16, 18, 24 of 48 sporen, op band of schijf
Korte terugkeer in het shot met reactie op de camera (zoals in de 'Muppetshow' van Jim Henderson en Frank Oz)
Buma/Stemra-formulier waarop moet worden ingevuld hoeveel van welk muziekstuk van welke componist en van welke uitvoerende muzikanten is gebruikt in een film of tv-programma
Zonder geluid gedraaid shot, ook M.O.S. of stom
Uitgever van stockmuziek, inmiddels verzamelnaam voor nietszeggende achtergrond- en stemmingsmuziek, ook behang of liftmuziek
Magnet Werke Albrecht, de Mercedes onder de perforecorders

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook