Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst i

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merknaam Italiaans licht
Integrated Circuit, geminiaturiseerd samenstel van logische componenten, die steeds kleiner worden
1Symbooltje of figuurtje op het computerscherm, dat een programma of bestand symboliseert;
2digitale, deels virtuele, mixagetafel van DigiDesign, functionerend in combinatie met ProTools
Information Communication Technology, vroeger IT. Beschrijving van het tijdperk waarin we leven met betrekking tot informatieuitwisseling. Onder ICT vallen www, film, televisie, geluid, drukkerijen, graphics, animatie, telefonie, teleconferencing, etc. In feite dus alles waarbij informatie wordt vastgelegd en beschikbaar is. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling, maar metamedia moet een mondiaal beheerssysteem gaan worden voor het beheer van alle informatie
1Bewegend logo (van bijv. een omroep)  
2indexbeschrijving op een videotape, >slate

International Documentary Filmfestival Amsterdam, jaarlijks (eind november gehouden) documentairefestival

(I.B.) Tekstbord dat naast camera staat t.b.v. weinig-tekstvaste acteurs, (ook idiot cards)
In de pause-, pre-rec- of stopstand van een harddisk recorder een conversie maken naar een gewenst 2e formaat
Idle Copy wordt gebruikt bij geluidsrecorders met een harddisk. Na de opname staat de recorder in pre-rec-pause of stop, op dat moment wordt de take (en verder alles wat nog niet weggeschreven is) gekopieerd naar een andere drager, dat kan een 2e harddisk, flashcard of DVD-RAM zijn, zodat er een extra kopie is van het geluid op een andere drager
vero. Identificatie, programmeerbaar (en dus uitleesbaar) nummer op DATjes, ook wel PNO
International Engineering Consortium, instantie die normen stelt en standaarden vastlegt voor technologieën, vgl. ISO, ITU
(aai trippel ie) Institute of Electrical and Electronics Engineers, Amerikaans instituut dat zich bezighoudt met standaardisatie en ontwikkeling van systemen voor data-overdracht. Onderdeel van ANSI en ISO
FireWire; de 1394e norm die werd vastgelegd door IEEE voor data, kabel en connectoren; ook I-Link. Het betreft de beschrijving van een vorm van datauitwisseling, die is overgenomen door vele fabrikanten (Apple, IBM, MS, Sony) waardoor apparatuur beter onderling communiceert. De gebruikelijke snelheden zijn 100, 200 en 400 Megabit per seconde. In de toekomst zal ook 1 Gigabit/s mogelijk zijn. IEEE-1394 vervangt min of meer de SCSI en Apple Desktop Bus (ADB) standaard
International Film Festival Rotterdam, dat jaarlijks eind januari plaatsvindt
Videocameramerk
IEEE1394, FireWire
70mm grootbeeld-systeem, waarvan het 65mm-negatief horizontaal door de camera loopt en over een afstand van 15 perforaties wordt belicht (71.09 x 52.63mm)
International Movie Database, Amerikaanse internetsite met titels, cast en crew, adres: www.imdb.com, vgl. www.nmdb.nl
Wisselstroomweerstand of akoestische weerstand, uitgedrukt in ohm
Klein haarplukje onder onderlip, ook vliegje
Videosysteem van Sony, gebaseerd op MPEG2
Intermediate Negative, laaggevoelig (3 ASA) printmateriaal met oranje basis (> A.C.M.), waarvan de theaterkopieën (releaseprints) worden getrokken; ook dupenegatief
Animator die de fases tussen key-frames animeert. Bij veel animatietechnieken wordt hiervoor inmiddels ook de computer gebruikt
Inkorten van een filmisch produkt, zonder 'in het vlees te snijden', ook opstrakken of kaasschaven
Bijvoegelijke aanduiding voor apparatuur bedoeld voor de industriële markt (bedrijfsfilms, lower budget opdrachtfilms, vgl. professional)
Hi-end composting systeem
Commercieel informatief filmpje
Opnemen van een vorige las om een derde machine mee te starten, een titel in te keyen of een digitaal effect in te brengen, ook tracking edit, gelijkleglas of match-frame-edit
vero. Trekken van contouren met inkt op een cell. Tegenwoordig gebeurt dit op papier. Via scanning vindt de verdere verwerking in de computer plaats
vero. 0,25kW fresnelspotje van Cremer (opgevolgd door de Mizar van Ianero)
Binnenhalen van beeld en geluid in een digitaal montagesysteem (NLE of DAW), ook laden, digitaliseren of capturen

1Elektronisch ingevuld hoekje in videobeeld;
2kartonnetje of boekje met inhoudsopgave bij videoband of schijf(je)

In de cassette plaatsen van filmmateriaal, wat op locatie in een wisselzak moet gebeuren
Tijdens de mixage na een korte aanloop opnieuw in opname gaan, ook punch-in
Ingevoerd signaal, ingang
1Op elkaar afstemmen van diverse apparatuur d.m.v. geijkte (genormeerde) signalen zoals colorbars en calibrationtones, vgl. doorfluiten;
2instellen van de geluidsterkte in een mixagestudio m.b.v. pink en white noise signalen, ook 'uitruisen'
1Later gedraaid detail-tussenshot;
2monteren op een gezwarte of tijdcodeband
1Snijden van een wijd shot naar een closer shot vanuit hetzelfde camerastandpunt, ook Amerikaanse las;
2binnen een scène naar close-up gaan, vgl. uitsnijden
Voorlezen en opnemen van de commentaartekst
Kort filmpje, van tape of disk, dat tijdens een praatprogramma op het juiste moment kan worden ingestart; vgl. item
Camerastandpunt en lenskeuze (brandpunt), ook gebruikt als synoniem voor shot, hoewel vanuit een zelfde instelling in principe meer shots te draaien zijn
Van Dale: ambtenaar belast met het beheer van huishoudelijke aangelegenheden; iemand uit de filmwereld die bij het Filmfonds is aangesteld voor het persoonlijk ontwikkelen, initiëren en begeleiden van de treatment- en scenariofase(s) van speelfilms, zowel kunstzinnige (kunstzinnige intendant) als commerciële (commerciële intendant) films
Optisch geluid met variërende zwarting, variable density. Geheel vervangen door het transversaalschrift (rechts)
Filmvertelling waarbij de kijker wendingen in het verhaal kan kiezen, als een soort videospelletje. Zal nooit wat worden
Italiaans filmmontagetafelmerk
Monteren van shots van andere scène in de ene scène
Logische of fysieke verbinding tussen apparaten of met mensen: de Human Interface
Verschijnsel dat optreedt bij het samenvallen van twee identieke signalen, waardoor uitdoving of versterking kan ontstaan, vgl. fasing
Codeersysteem dat gebruikmaakt van de veelal kleine verschillen tussen twee achtereenvolgende beelden. Hierbij speelt tijd een rol, vandaar temporal data reduction (i.t.t. spatial data reduction), waarbij slechts de verschillen tussen de beelden digitaal in de datastroom worden beschreven. Om in een dergelijke datastroom toch -tussentijds- toegang te hebben moet om bepaalde tijd wel de digitale info van een geheel beeld worden weergegeven, de z.g. intraframes (intrapictures, IP). Voorts worden predicted pictures gecodeerd op basis van bewegende pixelblokken (een bewegend beeldelement). Bi-directional pictures worden opgebouwd uit de informatie van voorgaande en nakomende intrapictures of predicted pictures
Bij video gebruikelijke techniek, waarbij in plaats van 25 keer per seconde een compleet beeld, 50 maal per seconde een field of raster of halfbeeld wordt geregistreerd, weggeschreven en weergegeven, i.t.t. progressive
Verdelen van een constante datastroom in kleine stukjes, die volgens een bepaald schema, voor de registratie, achter elkaar gezet worden. Bij een fout in de weergave, wordt deze in de tijd over kleine stukjes verdeeld, waarna de error-correctiesystemen in staat zijn deze fouten terug te rekenen tot juiste informatie
Verdubbeling van het aantal beeldlijnen in een computer gegenereerd beeld (??? GdH)
Samenvoegen van twee rasters tot één compleet videobeeld (frame)
vero. Elektronische koppeling tussen machines
Printmateriaal voor tussenstadia, zowel in negatief als positief of digitaal
Beweging met vaste tussenruimten van stand, zoals in camera's en projectoren tijdens belichting/transport, > Malthezer kruis en pilot pin
Duplicaat negatiefkopie van omkeerorigineel of positiefkopie (op laaggevoelig, korrel-arm materiaal), ook IN
Het door een min- of meer ingewikkelde berekening aan de hand van voor- en nakomende waarden van een signaal berekenen wat de tussen liggende waarden zijn. Speelde vroeger een belangrijke rol bij normvertaling (NTSC naar PAL of andersom), het compenseren van drop outs bij tapeweergave. Nu speelt het nog steeds een belangrijke rol bij D/A conversie. Bij deze conversie kunnen diverse artefacten optreden, zoals bij SD>HD-omzettingen, het getrapt weergeven van geometrische vormen, te grote signaalbandbreedte ten opzichte van de kanaalbandbreedte (datareductie), enz. Interpolatie heet (vaak) 'filtering' in het digitale domein
Duplicaat positiefkopie van origineel negatief, waarvan een of meer intermediate negatieven getrokken worden, ook IP
Lokaal, op internet lijkend, netwerk voor intern gebruik, > LAN
Onderlinge relatie tussen botten in een digitaal skelet. Het bewegen van een bot (bone) heeft vooraf bepaalde invloed op een ander bot. Het optillen van een hand laat bijvoorbeeld de elleboog buigen
Beeld dat de plek inneemt van het schakelsignaal bij keyen
> inladen
1Intermediate Positive, laaggevoelig (3 ASA) printmateriaal met oranje basis (> A.C.M.), dient als (safety)master;
2Information et Publicité, de reclameverkoopmaatschappij van RTL Nederland
Getal bestaande uit vier, met punten gescheiden delen, dat aan elke computer in het www een uniek nummer geeft, zoals 195.92.0.110. Bijbehorende domeinnaam is meestal makkelijker te onthouden
Infrarood
Internet relay chat, mogelijkheid om direct te communiceren via internet
Minder gangbaar woord voor diafragma
Integrated Services Digital Network, standaard voor integratie van diverse communicatievormen, zoals spraak, fax, data en audio via een gemeenschappelijk kanaal. De interface poort (BRI: Basic Rate Interface) bestaat uit twee B-kanalen (Bearer, drager) van ieder 64 Kilobits/s en een D-kanaal (Delta) voor controle en signalering van 16 Kilobits/s
1International Standard Organisation; nieuwe aanduiding van filmgevoeligheid ter vervanging van de oude waarden ASA en DIN;
2> Isolated camera
Standaard CD-ROM formaat
Tijdsafhankelijke datauitwisseling, zoals het gelijktijdig uitzenden van geluid en beeld, omdat ze anders niet synchroon lopen
Bij videorigistratie een camera integraal los opnemen (dus niet geschakeld) t.b.v. montage (vaak afgekort tot Iso)
Op een multitrack-geluidsrecorder losse aparte tracks opnemen zonder mixdown
1Internationales Tonband, Duitse benaming voor M&E-band;
2International Track, Eng. benaming voor M&E-band (hoewel Amerikanen weer spreken van M&E-track)
1Snel even de posities van een shot doorlopen, checken of het shot zo filmbaar is;
2droge tekstrepetitie tussen acteurs
In The Box, afkorting voor het mixen van films in een DAW, zonder gebruik te maken van klassieke geautomatiseerde mengtafels, vgl OTB
Reportage, kort audiovisueel (nieuws-) verslag, voorafgegaan en gevolgd door studiopresentatie, > ook instartje
International Telecommunication Union, VN-orgaan te Genève dat standaarden bepaalt voor telecommunicatie in de breedste zin des woords. De CCIR is hierin opgegaan. In video is vooral standaard ITU 601 voor digitale video bekend

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook