Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst g

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chef belichter
Monocle met ND glas waarmee in de richting van lichtbronnen kan worden gekeken zonder direct oogletsel.
Bevestigingsklem voor lampen, ook alligator
Grote metalen knijper
Breed en sterk 'geweven' plakband, dat zich mooi laat scheuren, ook 'gaffatape'
Voorversterking van een signaal
vero. Ophangrek voor trims (verschnitt), ook trimbin
vero. Akoestisch, elektronisch galminstrument
Door een versterker gestuurde, kantelbare spiegel, die een lichtstraal reflecteert en deze via een driehoekig masker op het filmmateriaal projecteert teneinde het geluidsnegatief te schrijven in een geluidscamera
1(Film) Quotiënt van verschil tussen maximum en minimum densiteit en het diafragmagetal;
2(video/computer) niet-lineaire vervormingsfactor tussen het opname- en weergavecontrast
Bereik: het gebied waarbinnen de spanning van een (video)signaal zich mag bevinden volgens de afspraken. Signalen buiten dit bereik veroorzaken vaak vervorming en overspraak
Koppeling van signaal in bron- en montagemonitor (NLE) of van faders (audio)
Beeldvenster van een camera, > apertuurplaat
Controle van het beeldvenster op ongerechtigheden, commando dat meestal gegeven wordt na de laatste take; > ook hair in gate, gras en schaamhaar
Soft- of hardware-oplossing om twee ongelijke communicatieprotocollen met elkaar te laten communiceren of om een computernetwerk met de buitenwereld te laten communiceren
Gross Box Office, bruto omzet (van een uitgebrachte film)
Als RGB-signaal, maar andersom opgeschreven om de mechanische volgorde van de SMPTE-standaardconnectoren aan te geven
Zware statiefkop met vertragende tandwielen (een panwiel en een tiltwiel), ook worrallhead
Kabelverbindingen voor audiosignalen -ook gebruikt voor computersystemen- zijn gebalanceerd, waardoor externe invloeden van buiten de kabel en verliezen door kabellengte worden genivelleerd, > symmetrisch
Sponsormoment, waarop een product zichtbaar in beeld gebruikt wordt
Uitdrukking uit de sensitometrie, waarmee de juiste belichting wordt aangeduid: 'een goed gedekt negatief'
vero. 35mm niet-ontwikkeld positieffilm, dat met behulp van een projector is belicht, gebruikt als aanloopmateriaal, zodat film wel 'in kader' kan worden ingelegd.
35mm zwartfilm met (witte) kaderlijnen, duurder dan gekaderd wit
Dikke, geluidsdempende gordijnen. Maar als je bij een verhuurbedrijf grote lange gordijnen wilt huren, moet je vragen om poten, een term afkomstig uit de toneelwereld
Montage van de verschillende geluidssporen bij het beeld
Optische versie van de (magnetische of digitale) eindmixage, die bij het printen van de theaterkopieën naast het beeld terechtkomt, en het digitale geluid tussen en buiten de perforatie; ('geluidsnegatief schrijven')
Apparaat waarmee m.b.v. een galvanometer of een laser een optisch geluidsspoor op filmmateriaal (meestal Agfa ST8) wordt geschreven
Synchroon leggen van het beeld met het separaat opgenomen geluid, ook opsyncen
(video) > Inhaallas, tracking edit, match-frame-edit
Uitlichting met lichtbronnen van verschillende kleurtemperatuur
Tint grijs met een reflectiewaarde van 18%, > grijskaart
Omgevingsgeluid, algemeen geluid, atmo
Stap in video- of audio-overschrijving of filmkopiëren, met kwaliteitsverlies. In digitale media is hiervan geen sprake meer. Een digitale kopie is en heet daarom een kloon
(Vlaams) Titelsequentie
Digitale filmcamera van Panavision
8-bits 3-D effectenkaart van Pinnacle
Synchroniseren van camera's etc. m.b.v. een sync-generator
Wijze van werken met grafische programma's, waarbij op de monitor de x-, y- en z-as-coördinaten van een object worden beschreven

Synchrone geluidseffecten bij beeld opgenomen in een studio, ook bruitage (Fr) en foley (Eng); het betreft 'handelingseffekten', zoals lichaamsbewegingen, voetstappen, een gevecht, etc.

Hoeveelheid licht die door een object wordt weerkaatst, i.t.t. opvallend licht
Rubriek met nieuws uit de wandelgangen in de Filmkrant
Maker van Geräusch, ook foley-artist. [Een van de bekendste is Mel Kutbey uit Munchen]
Techniek van het tweemaal insnijden van een point-of-view teneinde ergens extra aandacht op te richten (etymologie?, weet iemand waar dit begrip vandaan komt?)
Haarscherp
1Shot dat is opgenomen zonder dat de perso(o)n(en) in beeld dat weten;
2shot dat in de montage gebruikt wordt, dat nimmer bedoeld was als te gebruiken materiaal (b.v. uit een uitloop of een afgebroken take)
Perspectivisch shot, shot met iets of iemand in de voorgrond, b.v. overshouldershot
Vlaams voor guidetrack
Belgische fabrikant van pellicule, in de jaren '80 van de vorige eeuw gefuseerd met het Duitse Agfa
Mate waarin filmmateriaal reageert op (be)licht(ing)
Graphic Interchange Format, standaard grafisch objectformaat dat door bijna alle applicaties wordt herkend
Garbage In-Garbage Out, term die door technici wordt gebruikt omdat onjuiste input ook tot onjuiste output leidt
Statiefkop met onder-hangende stabilisator, waarmee camerabewegingen om de optische as mogelijk zijn
1Hoge microfoonhengel op statief;
2merknaam crane
Film zonder emulsie, blanke drager, ook blankfilm
Helder plakband voor plakpers, ook guillotinetape, niet wetend dat dit materiaal decennia later zou verlijmen en verdrogen...
vero. Opname via beschilderde glasplaat [Bij afb.: opname uit 'Ben Hur' waarin alle gekleurde delen langs deze weg werden opgenomen]
Vervagen van rand van een object tijdens compositing, zodat het lijkt alsof het gloeit
Plaat om licht of geluid tegen te houden; > ook goboklem
Klem om vlaggen of platen aan een statief te bevestigen; in de praktijk wordt de goboklem vaak afgekort tot 'gobo'
Manusje van alles (van: 'Go for')
Filmprijs uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association
De beste take waarin gezongen wordt en gebruikt wordt voor de playback
Animatietechniek waarbij het voorwerp tijdens de belichting in de bewegingsrichting wordt verplaatst, teneinde een realistische bewegingsonscherpte te verkrijgen
Tijdrovende opdracht, verstrekt aan iemand die bezig, dan wel uit de buurt (van de set) gehouden dient te worden
Helmcamera, gebruikt door parachutisten, skydivers, hanggliders en soortgelijke waaghalzen
Televisieprijs, uitgereikt in diverse categorieën door de Stichting Nederlands Academy Awards tot in 2006, opgevolgd door de Beeld en Geluid Awards
Filmprijs op het festival van Berlijn
Prijs, analoog aan dergelijke prijzen in de muziekindustrie, voor elke Nederlandse film die meer dan 100.000 bezoekers trekt, vgl. Platina Film http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_films_met_een_Gouden_Film
Filmprijs op het Nederlands Film Festival te Utrecht
Filmprijs op het festival van Venetië
Jaarlijkse publieksprijs voor de beste commercial
Filmprijs op het Holland Animatie Filmfestival (HAFF)
vero. General Purpose Interface, waarmee een edit controller of beeldmenger een (start-)signaal aan een extern apparaat kan geven
Graphics Processing Unit, hardwarekaart in computers die grafische taken overneemt
Camerafilter of digitaal masker (in postproduction) met dekkingsverloop (al of niet gekleurd), afkorting van graduatefilter. Er zijn grads met hard edge en soft edge.
Kleurcorrectie in het lab of telecine van film, video of data; > ook hazelen
Gelijkmatig verlopende (kleur)dekking, grad
Korrel (van een filmemulsie)
Afluisteren op tv-kwaliteit in geluidsstudio, > Auratone
Vormgegeven beeld of logo
Haarvormig vuil boven in de gate (in projectie dus onder in beeld), > ook hair in gate en schaamhaar
Merknaam van o.m. beeldmengers, ook EDL-formaat (GVG)
Keytechniek als blue screen, maar dan met groen als snijkleur
Boundary layer, platte, omni (nier-)gevoelige microfoon gemonteerd op een plaatje, b.v. PZM van Crown en de BLM-serie van Schoeps. Dit type microfoon wordt vaak gebruikt voor b.v. vergaderingen
1Lichtvloer in studio;
2rooster op belichtingsmeter voor het meten van gereflecteerd licht;
3ruitjespatroon om dekking van monitoren te controleren;
4ruitjespatroon in b.v. een NLE waarop Safe Action, Safe Title, etc. staan aangegeven
Gelaats- en lichaamsverandering
Effect in een documentaire of reportage, waarbij -na een vlotte montagesequence- we opeens terechtkomen in een interview met een moeilijk formulerende deskundige, alsof we opeens met de auto in een bak met grint terechtkomen. [Uitdrukking toegedicht aan Hans Fels]. 
1Camerabevestiging;
2camerabevestiger, railslegger en dollyduwer
Basisruis van de video- of geluidsband
(Wel degelijk gewenste) lage basisdekking van een filmemulsie
Matglas waarop een beeld zichtbaar kan worden gemaakt
Frequentie-afhankelijke vertragingstijden in analoge apparatuur, die leiden tot signaaldegradatie
Mechaniek voor filmtransport (in camera's en projectoren)
Kaart met een lichtreflectie van 18%, ook gemiddeld grijs. Sommige fabrikanten adviseren 12% grijs.
Strookje film met 21 gelijkmatige stappen tussen de minimale en maximale dekking (densiteit), dat o.a. wordt gebruikt om de ontwikkelmachine af te regelen
Gevoelig tegenspel buiten beeld
Graphical user interface, meestal muisgestuurde bediening van computers, zoals drukknoppen, pijlen, sliders, iconen, etc.
Onder slechte akoestische omstandigheden opgenomen syncgeluid, t.b.v. montage en dubbing, dus niet bedoeld voor gebruik in eindmix
Droge pers, filmplakpers die werkt m.b.v. glasplakband, > Catozzo

Sluitertype in Beaulieu camera's, die verticaal op-en-neer beweegt, zodat de bovenzijde van het beeld minder sterk wordt belicht. Handig bij exterieur shots omdat de lucht meestal minder lichtinval nodig heeft

Koosnaam voor Pathé Tuschinski 1 in Amsterdam, vanwege de akoestische eigenschappen aldaar
Cameraophanging, meestal voor op afstand bediende camera's
Panoramakop waarbij onregelmatige camerabewegingen worden gedempt door een vliegwiel
Vliegwiel gemonteerd onder handheld-camera om ongewenste bewegingen te dempen (nadeel: veel lawaai), voorloper van de steadycam

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook