Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst e

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fabrikant van filmmateriaal
European Broadcast Union, organisatie van gebruikers die normen oplegt aan de industrie
Digitale projectie van beeld met resoluties kleiner dan 1K; i.t.t. D-Cinema. Dit systeem wordt om budgettaire redenen in Europa gepropageerd
16mm handcamera uit de jaren '70
Eastman Color Negative, filmopnamemateriaal (negatief), opgevolgd door Vision 2 en 3
1vero. Type computer-editingsysteem van Acquis;
2Europese Communicatie Sateliet
1In vele films en spotjes gebruikte figurant;
2figurant met tekst
Populair commercieel TV-drama dat net iets chiquer wil zijn dan soap, veelal met meerdere sets en meer B.O.'s
Filter in titelgeneratoren dat aliasing in de lettering verdoezelt
Nummers op de rand van film, randnummers, voetnummers> Keycode
Error detection and handling; herkennen en herstellen van fouten in seriële datastromen; error correction
1Las, schnitt, montagepunt (video);
2montagesysteem van Discreet
Populistisch Nederlands voor monteren, meestal ook fout gespeld als 'editten'
Computer die bij de (on-line-) montage helpt videorecorders te sturen, en die de beeldmenger, digitale effeten etc. bedient. Ook wel editor genoemd, naar de man of vrouw die 'm bedient
Overzicht van alle beeld- en/of geluidslassen, events (video), ook shotlist, EDL

Samensteller van de vertoningsgerede productie uit opgenomen materiaal, vgl. cutter

Eerste montageversie door de editor, meestal tijdens de draaiperiode vervaardigd, ook nulversie
Montagekamer met pretentie, marmer, leer en broodjes paling
Naar videoband of DVD schrijven van een gemonteerde sequentie in een digitaal montagesysteem (NLE), ook > playout, dumpen, uitspelen
Edit Decision List, door een NLE of videomontagesysteem gegenereerde editlist
vero. Electronic Film Conforming, afwerkingsprocédé voor diverse beelddragers, met het eindresultaat op videoband
(FX), losse geluiden van 'dingen', SFX
Electronic Field Production, t.v.-camera's op locatie
Enhanced Graphics Adapter. Verder ontwikkelde CGA voor displays met 16 kleuren (uit palet van 64) in een resolutie van 640 x 350 pixels
Nederlandse (Oscar winnende) fabrikant van dolly's en cranes
1Emulsion In, wijze van wikkeling met emulsie aan de binnenzijde;
2exposure index
Electronic Industries Association, de grootste organisatie van video- en audioapparatuur-fabrikanten die zich bezighoudt met standaardisering
Minibrute van 2x 4 parlights
'Eighty six' wordt geroepen als een prop van de set af mag, 'deze stoel is eighty six!'; 86 was het nummer van het 'prophok' van de BBC
In de Duitse taal nasynchroniseren
Ondersteboven gefilmde klap aan einde van de take, ook B.O.E., endslate of naklap
Resultaat van de eindmixage, waar alle voormixages worden samengevoegd
Het in de juiste verhouding samenvoegen van de gemonteerde geluiden
Piep aan eind in mixbanden of audiotracks ter controle van de sync bij mixage en projectie
Degene die meestal doet of hij/zij de hele uitzending heeft gemaakt, maar in de praktijk vaak het hele proces frustreert. Staat altijd groot op de aftiteling
Gebaar om aan te geven dat een take is afgekeurd, ook NG
Eenvoudig soort condensatormicrofoon
Persoon belast met de stroomaangelegenheden op de set, zoals het in de gaten houden van de maximale belasting, de generatoren en het vervangen van lampen. Assistent van de gaffer
(EV) Fabrikant van microfoons en andere geluidsapparatuur
Italiaans dolly-merk
Indirecte vertelstructuur
Wegsnijden van (onbelangrijke) gedeeltes van de handeling (m.n. verplaatsingen), zoals voor het eerst gebruikt in 'A bout de souffle' van J.L.Godard, hetgeen meestal een springer of jumpcut oplevert, een 'voelbare' las kortom
Multiplexen (tussenplaatsen) van audiosignalen in seriële digitale video-datastromen
Diepte (en scherpte) suggereren door schaduwranden
Een van de eerste NLE-systemen, ontworpen in de jaren '80 door De Jonge (van het gelijknamige lab) uit Kortrijk, waarbij het beeld nauwelijks groter was dan een postzegel. Inmiddels ter ziele. Als eerste monteerde Eddy Terstall zijn film Transit in 1990 op dit systeem
Effect-memory, methode om video-effecten in een geheugen op te slaan en later weer op te roepen
Jaarlijkse prijzen van de Academy of Television Arts & Sciences
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in nummervolgorde van de oorspronkelijke banden (source tapes) en daarbinnen in oplopende tijdcode, maar met alle beeldeffecten aan het eind van de EDL, vgl. A-, B-, C- en D- mode
Techniek uit de beginperiode van digitale opnames. Vergelijkbaar met Dolby ruisonderdrukkingssystemen bij analoge systemen; compenseert emphasis op een digitaal signaal de gebrekkige geluidskwaliteit van het oorspronkelijke opname-systeem; het wordt nog steeds gebruikt voor frequentiecorrectie bij analoge AV-registratie. De door analoge magnetische audioregistratie ontstane niet lineaire frequentiekarakteristiek (te veel hoog) compenseren door hoog-af-filter. Vaak gecombineerd: pre-emphasis correctie voor de opname, de-emphasis bij weergave
Gevoelige laag aangebracht op een drager
Identificatienummer van partij filmmateriaal met een zelfde gieting, > batch en keycode
Inkeping in film t.b.v. een schakeling, b.v. kleurcorrectie of projectorstart/overname
Chromakeyen, waarbij het keysignaal een composite videosignaal is
Proces van coderen, het aanbrengen van een codesysteem, ofwel het in een andere datavorm omzetten. Meestal wordt dit gedaan om een minder grote datastroom te verkrijgen. Zoals dat bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het internet of DVD-productie. Beeld en geluid worden gelimiteerd uiteraard ten koste van de kwaliteit. Er zijn veel verschillende zogenaamde 'codecs' bedacht voor datareductie (DV, MP3, MPEG4 etc.). Een internetfilmpje wordt meestal gecodeerd voor distributie, maar ook een 6-kanaals mix voor een film wordt uiteindelijk gecodeerd naar Dolby Digital en ook een film die op DVD gezet moet worden
1Type DVE van Quantel  
2DVD-authoringsoftware van Adobe
Systeem om het videosignaal te coderen, waarbij een sleutel of code nodig is om de originele data weer terug te vinden. Bij transmissie wordt dit gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen met toestemming naar bepaalde televisiekanalen gekeken kan worden; > ook: scrambling
Ondersteboven gefilmde klap in einde (maar meestal na beëindiging) van de take, ook B.O.E., naklap of  eindklap
Electronic News Gathering, het vergaren van nieuws met behulp van een videocamera
Verticaal uitklappen van barndoors (i.t.t.Chinees)
Verbeterd, opgewaardeerd of geoptimaliseerd.
116x9 Enhanced, anamorphic 16x9 programmamateriaal op b.v. een DVD;
2Enhanced CD, CD met zowel muziek als data
1Emulsion Out, wijze van wikkelen met de emulsiezijde naar buiten, i.t.t. E.I.;
2Evangelische Omroep
End of Tape, einde van de band, vgl. BOT
Electronic Press Kit, tapes, schijven en/of websites met stills, fragmenten uit een film, de trailer en interviews met cast en crew voor publiciteitsdoeleinden
Apparaat met volumeregelaars (al of niet als softwarepakket) voor diverse frequentiegebieden

Merknaam softwarepakket voor lijntests bij animatie (off. naam: Ernest le Linetest)

Worden fouten in de datastroom te groot om met de normale foutcorrectie te corrigeren, dan worden de data benaderd door het synthetiseren van voorafgaande en nakomende foutloze informatie, door uitmiddelen of (beter) door wiskundige benadering
Uitgebreid systeem waarmee in digitale datastromen fouten worden gedetecteerd en verbeterd. Er zijn veel EDH-systemen bedacht die alle gebaseerd zijn op het toevoegen van extra informatie
European Strategic Programme for Research and development in Information Technology; Europees researchprogramma voor toepassing van IT-applicaties
Overzicht-shot
Sterk dragermateriaal (polyester) voor films
Vlaams: kleurcorrigeren
Local Area Network (LAN) ontwikkeld door Xerox, DEC en Intel. Ook toegepast voor compressed audio/video, gebruik makend van 50 ohm coax met BNC-connectoren (10 base-2), of 4-draads met RJ-connectoren (telefoonplugjes breed) (10 base-T)
European Telecommunication Standard Institute
Samenwerking van Europese Hi-Tech-bedrijven
In 1989 door o.a. Ingmar Bergman opgericht instituut (aanvankelijk onder de naam European Cinema Society) ter belangenbehartiging van de Europese film
Jaarlijkse filmprijzen van de European Film Academy
Film leesbaar aan emulsiezijde
(video) Montagepunt op editlist
Waternevel om make-up op te frissen of om b.v. heel fijne druppels te creëren op een bierglas voor opnames van een biercommercial (toponiem)
vero. Tapestreamersysteem dat van 8 mm-cassettes gebruik maakt
Hoogfilter, verfrisser
Degene die alle creatieve en financiële elementen bij het maken van een film of tv-programma samenbrengt, hoofd van de productie. Eng. voor uitvoerend producent, al is de uitvoerend producent in NL meestal line producer
Dynamiekvergroter, i.t.t. compressor
Filmvertoner (eigenaar theater)
Het neerzetten van personages en situaties
(E.I.) Gevoeligheidswaarde van een filmemulsie, > ASA, ISO, DIN, ANSI
Formulier waarop alle animatielagen en hun specifieke timing worden genoteerd
NLE-term; wijze van verlengen van een shot tot een gegeven in- of uitpunt met een enkele toetsaanslag
Opgelengd shot, > B.U.
> Figuratie
 Opvolger van Holland Film Promotion, instituut om de Nederlandse film wereldwijd op de kaart te zetten 
Gelijkleggen op het oog, dus zonder andere hulpmiddelen als tijd- of Keycode
Speciale waveform op de oscilloscoop waarmee digitale videosignalen beoordeeld kunnen worden
Rubberen of schuimplastic ring op oculair
Verlengstuk van het oculair. Hierdoor hoeft de cameraman niet altijd zijn hoofd dicht bij de camera te hebben. Vooral handig bij vogel- en/of kikvorsperspectieven

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook