Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst c

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurverschilsignalen
Conditional Access, toegang met condities (pincode/ creditcard/ password) zoals bij pay-tv of toegang tot netwerk
Het wijzigen van de weergeefkarakteristiek van een videoversterker zodanig dat verliezen in de hoge frequenties, die in lange coaxkabels ontstaan, worden genivelleerd

1Supersnel geheugen dat de processor gebruikt om tussenberekeningen op te slaan. Hierdoor kunnen computers sneller instructies afhandelen. Het is ook vaak bij de processor ingebouwd;
2nabelichting in het intermediate positief om b.v. een 1.85-kader in de projectieprint te krijgen

Houten blok om rails e.d. op te hogen
Dagelijkse productie-agenda t.b.v. medewerkers
Eenvoudige (korte) raildolly
Camera-recorder, videocamera met aangebouwde recorder

Zeer korte, maar opvallende rol, gespeeld door bekend acteur [=gastrol] of door regisseur zelf (b.v. Hitchcock in zijn films). Als Nederlandse vertaling suggereert 'Onze Taal': glimprol

Links vanuit de camera gezien, aanduiding in continuïteitsrapport voor loop- of kijkrichting van acteur

Ieder voorwerp dat een camera op zijn plaats houdt, zoals een statief of carmount
Rechts vanuit de camera gezien, aanduiding in continuïteitsrapport voor loop- of kijkrichting van acteur

Beeldbeweging die optreedt bij handheld-camerawerk; tegenwoordig zelfs kunstmatig aangebracht of versterkt in compositing

Stevig ± 18 mm breed linnenplakband gebruikt voor het afplakken van filmblikken
Camerajournalist, programmamaker zonder crew [afb. Ralph Mooijekind]
(XLR) 3-polige audioplug (of 4-polige voedingsplug) met kliksluiting
Japans objectief- en cameramerk, tegenwoordig ook fabrikant van fotocamera's waarmee gefilmd kan worden, > 5d en 7d
Digitale geluidsrecorder van camerafabrikant Aaton; registreert geluid op een harde schijf, in het BWF-formaat. De recorder registreert tot een maximum van 8 sporen en levert desgewenst voor de montage een mixdown van 2 sporen. Bij de geluidsnabewerking gaat men terug naar de originele 8 sporen
Camerabeweging van recht naar scheef, > ook Dutch angle
Afschermen van een CCD voor licht
Extra sluiter in trucagecamera
Aandrijfas van een recorder waarmee het bandtransport plaatsvindt
(Naam-)titel
vero. Verticaal geplaatste videocamera voor het opnemen van artwork en titels
Inladen, lett. (Eng.) vangen. Het binnenhalen (evt. omzetten van analoog in digitaal) van video- en/of audiosignalen in een digitaal montagesysteem (NLE), ten onrechte vaak digitaliseren genoemd
Niervormige gevoeligheidskarakteristiek van microfoon
Apparaat om camera mee op auto te bevestigen
Merknaam van een double-head kop. Zijn twee statief-koppen zijn omgekeerd op elkaar gemonteerd. Cartoni-shots worden veel gebruikt in videoclips waarbij het object met een zip het beeld inkomt, horizontaal draait en naar boven het beeld uitschiet. Elke gewenste 'hoek' is denkbaar behalve op zijn kop. (> ook up-side-down en hot head)
1Beeldwaterval: het overelkaar printen van verscheidene beeldjes op één beeld ter verkrijging van een wipe-effect;
2het aan elkaar schakelen van meerdere kleine digitale mengtafels of hard-disk recorders tot één grote
1Plastic doosje met daarin opwikkel-, afwikkelspoel en band;
2trommel met daarin op- en afwikkelrol film, die op de camerabody wordt geplaatst
Acteurs en actrices in een productie
Het samenstellen van de cast

Meubelstuk in de kamer van de producent, waarop de carrière van een actrice kan beginnen

Samensteller -i.s.w. met producent en regisseur- van de cast
Klein lampje vlak naast of op de camera om de ogen een 'glimmertje' te geven, ook basher, ooglicht of obie
Voedsel- en drankverzorging tijdens shooting
Dottore Leo Catozzo was de filmeditor van Fellini en uitvinder van de 'droge' filmplakpers (lassen met behulp van glasplakband): de Catozzo-pers of guillotinepers
1Constant angular velocity, uitleestechniek voor optische schijven, waarbij de ronddraaisnelheid van de schijf constant blijft, vgl. CLV;
2 vero. Component Analog Video, YUV
Kleurverschilsignaal voor blauw
Constant Bit Rate, i.t.t. variabele bit hoeveelheid, MPEG1
Charge Coupled Device, optische I.C.'s in gebruik bij videocamera's i.p.v. opneembuizen

vero. Comité Consultatif International de Radiodiffusion, commissie die zich bezighield met het vaststellen van normen in de audio- en videowereld maar nu is opgegaan in de ITU (International Telecommunication Union); de Europese SMPTE

Color Corrected Master, moederband met toegevoegde kleurcorrectie,ook Color Graded Master
1Combined Continuity and Spotting List; 
2Combined Continuity and Subtitle List, uitgebreid postproductiescript
Kastje achterop videocamera, waarmee een aantal regelfuncties naar elders kunnen worden gestuurd, zoals diafragma, kleurbalans, etc., ook backspace of rugzakje
Compact Disc, opslagmedium van data met een doorsnee van 119 mm, dat met laserlicht wordt uitgelezen
CD met muziek met een sampelfrequentie van 44.1 kHz
vero. Interactieve CD
Color Decision List, door de American Society of Cinematographers ontwikkeld uitwisselingsformaat voor basale color grading-informatie
CD met data
Heropneembare CD
vero. CD video op basis van MPEG1 met CBR
Franse filmprijs, uitgegeven door de Académie des Arts et Techniques du Cinema
Intelligente geluidstoverdoos, waarmee storende elementen uit b.v. het directe geluid vergaand kunnen worden weggefilterd. Oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht van geheime diensten, vgl. Coppola's 'The Conversation'
1vero. Transparant vel cellulose-acetaatfilm t.b.v. tekenfilm-animatie;
2beeldcompressiesysteem ontwikkeld door Sun microsystems
Apparaat om cells te perforeren
Parallelle interface
Driebenig, solide, inklapbaar grip-statief, ook C-stand
Geboorteplaats (gelegen onder de Frans-Zwitserse grens) van het www, hoewel de fysici er met hoge-energie-fysica bezig zijn
Control Function Memory, elektronische opslag van gegevens van een mix-effect-bank
vero. Video-norm voor 1", open reel, waarbij één raster op één videospoor wordt geregistreerd (BVH of VPR)
Character Generator, titelapparaat, ook title tool
Colour Graphics Adapter. Beeldscherm (display) standaard voor gekleurde tekst en graphics voor een resolutie van 640 x 480 pixels
Computer Generated Image, verzamelnaam voor alle geheel of gedeeltelijk in de computer vervaardigde 'opnamen'
Color Graded Master, kleurgecorrigeerde versie van play-out, minder gebruikelijk is CCM
Slatenummers als 111-1, 222-2, e.v., die aanleiding zijn voor enige feestelijkheid; > ook Schnapps-Klappe
> Shot-tegenshot
Overzicht van veranderingen tussen twee montageversies (kan worden gegenereerd door een Avid Filmcomposer)
Dollymerk
vero. Koppelsysteem waarbij b.v. een DAT-recorder synchroon meeloopt met een videorecorder; ww. chasen of elkaar volgen
Valsspelen, het wegliegen, verdoezelen van kleine dingen in b.v. continuïteit, hoek, hoogte, diepte, etc.
vero. Monteren van negatief in twee rollen,waardoor de natte las onzichtbaar wordt, ook A/B- montage (16mm), onzichtbare las
Controlekopie van een bepaald effect om dit te kunnen beoordelen
Toegevoegde informatie in datastromen om te controleren of er fouten in zitten en zo ja, deze te verbeteren
Verlichte aftelbalk in geluidsstudio t.b.v. dubbing, ook rups

De dame die is afgebeeld in de testkaart voor kleurkalibratie in een leader

vero. Vetpotlood, glaspotlood waarmee aantekeningen op film of perfotape gemaakt worden

Filmen zonder materiaal in de camera, veel gebruikte techniek, zoals bij het draaien van close-ups op figuranten die lang hebben moeten wachten, vgl. French take, Strawberry filter
Overdwars zetten van barndoors, i.t.t. Engels
Verticale lensbeweging, tilt
Afbladderen van emulsie van oude film, dat slechts digitaal is te restaureren
Elektronisch vervangen van een solide kleur uit een videosignaal door een ander videosignaal, soort elektronische achtergrondprojectie. Bij digitale chroma-key wordt gekeyed op een van de ruim 16 miljoen kleuren waardoor een veel beter resultaat behaald kan worden dan bij analoge chroma-key
Het beperken van het kleuroplossend vermogen in het videosignaal. Omdat ons gezichtsvermogen met een veel lagere resolutie voor kleuren dan voor helderheid toe kan, kan dit zonder problemen gebeuren. Analoog gebeurt dit door een beperking van de frequentie van de kleureninfo, digitaal wordt de kleureninfo met een lagere frequentie gesampled
1(C) Hoeveelheid kleur;
2kleursignaal
Vertelwijze van een verhaal in volgorde van de gebeurtenissen
Vlaams: outs, niet-gebruikte takes

vero. Merknaam elektronische karaktergenerator

Commission Internationale d'Eclairage, club die kleur en kleurmodellen heeft gestandaardiseerd
Start- en overnametekens aan het eind van een akte, ook cue dots
Beeldbestandsformaat waarin beeldinformatie wordt opgeslagen met een kleurdiepte van 10 bit logaritmisch per RGB. Cineon, ontwikkeld door Kodak, is een speciaal formaat voor opslag van filmbeelden in hoge resolutie en is de de-facto standaard voor Digital Intermediate (DI); > ook DPX
Eénpotige, twee-polige (niet bepaald professionele, maar veel te vaak toegepaste) audioplug, ook tulp
Zeer veel kleine kabeltjes op film, meestal aan begin en einde van akte, ook regen
Merknaam van Sony voor een apparatuurlijn bedoeld voor digitale cinematografie
Software om m.b.v. Aaton Root omrekeningen te maken met EDL's, pull- en montagelijsten en Oxberry Cinescan scripts. Logt ook keycodes
Software (plugin) die video eruit kan laten zien als film. Niet bruikbaar om video naar film over te zetten
1Bioscoop, filmtheater;
2filmkunst, de 7e kunst
Breedbeeldsysteem met anamorfe opname/projectie, (1:2,35), kortweg Scope, > ook Panavision
Bijbel voor cameramensen, handboek van A.S.C. met allerhande schema's en tabellen
Hulpprogramma voor filmtoepassingen bij Apple's Final Cut Studio
vero. Montagetafelmerk van Nederlandse makelij (Oldelft)
Computersysteem, ontwikkeld door Kodak, waarin filmmateriaal op hoge resolutie (2 of 4K) wordt ingeladen, gemonteerd, bewerkt, kleurgecorrigeerd en weer uitgeschoten naar filmnegatief. Dit systeem is in 1998 een zachte dood gestorven, maar de gebruikte technieken zijn grotendeels door de rest van de digitale filmindustrie overgenomen. Het bestaat dan ook nu nog als bestandsformaat voor hoog-kwalitatieve digitale beelden

Filmstudio aan de Duivendrechtse kade in Amsterdam, opgericht in 1933, compleet met lab, geluidstudio's, enz.

Lichtstatief voorzien van een elektromotortje voor de zwaarste categorie lampen
Invoertablet voor computer dat tegelijk scherm is. Ideaal voor digitaal getekende animatiefilm
Committed Information Rate, de gegarandeerde bandbreedte zoals die door bijvoorbeeld satelliet-exploitatiemaatschappijen voor SNG wordt afgesproken (ook via www, anders: geld terug!)
onscherpe afbeelding van een lichtbron in het beeld
Complex Instruction Set Computing, > RISC
Vastleggen van het nulpunt van een signaal
Persoon die klap bedient; functie die vaak wordt gecombineerd met loader (hyphen-functie)
Kaalkop, vleespet
Het regelen van overeenkomsten voor het gebruik van bestaand beeld- en geluidsmateriaal, vaak muziek
Rondloper van magneetband met 'clicks' t.b.v. het ritme bij filmmuziekopnamen; metronoom op tape; tegenwoordig digitaal gegenereerd

Einde van serie-aflevering dat de kijker doet uitzien naar het vervolg

1Muziekpromotiefilmpje;
2gedigitaliseerd film- of videofragment (NLE)
Niveau, waarboven (of waaronder) alle signalen worden afgesneden
Afsnijden van pieken van een signaal, ook clipping
DI-systeem van DVS
1De snelheid waarmee blokken info worden vastgelegd;
2een onderdeel van digitale apparatuur waarmee synchronisatiesignalen worden gegenereerd
Tijdfouten in een digitaal signaal
Reconstrueren van het clocksignaal uit een digitale datastroom
Amerikaans systeem voor optionele ondertiteling (voor doven en slechthorenden) bij televisie-uitzending en videodistributie
(C.U.) Beeldvullende detailopname
Het gebruik van niet lokaal geïnstalleerde software over een netwerkverbinding
Constant Lineair Velocity Media, de gehele DVD- en CD-familie, die met een constante snelheid worden uitgelezen. Om dit te bereiken moeten disks, als de aftastkop in het centrum is, sneller draaien (ca. 500 omw./min.) dan aan de buitenkant (ca. 200 omw./min.)
Computer Mediated Communications, dure term voor o.m. telefonisch vergaderen
vero. Cassette Montage Eenheid, NOB/Ciris-term voor videomontageset (term uit de tijd dat er ook nog open reel-sets waren)
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in nummervolgorde van de oorspronkelijke banden (source tapes) en daarbinnen in oplopende tijdcode, vgl. A-, B-, D- en E-mode
Complementary Metal Oxide Silicon, halfgeleidertechniek met gering stroomgebruik en compacte bouw voor laag-, midden- en hoogfrequente techniek zoals mobieltjes
Schroefdraadnorm voor lenzen van 16mm- en videocamera's
1vero. Merknaam computereditingsysteem;
2bijbehorend (veelgebruikt) EDL-formaat, zoals CMX 340 en CMX 3600
Op lenssegmenten aangebrachte laag magnesiumfluoride om inwendige reflecties tegen te gaan
Eénaderige videokabel met centrale geleider en metalen mantelgeleider met daartussen een di-electricum voor aanpassing van de impedantie
Coproductiefonds Binnenlandse Omroep
Extra bijdrage die mogelijk is indien NFF gelijkwaardig participeert en het gaat om documentaires met een budget hoger dan € 226.890 en speelfilms met een budget hoger dan € 907.560
Coder/decoder; apparaat of software waarmee signalen gecodeerd en gedecodeerd kunnen worden voor bijvoorbeeld datareductie of modulatie
Omzetter van Y,U en V naar het complete (composite) videosignaal
Weergeven van het signaal in een digitaal medium in binaire getallen
Licht waarvan elk foton dezelfde frequentie en fase heeft
Het in een NLE of compositing-systeem in elkaar vouwen van meerdere videolagen tot een enkel overzichtelijk effect in de tijdlijn van een NLE (waarop weer nieuwe effecten kunnen worden toegepast)
Dutje tijdens montage, naar de beroemde tv-filmrecensent Simon van Collem
1Lenstestapparaat;
2onderdeel in de Arri-Laser

Gestandariseerd testsignaal voor kleur in video; kleurenbalk

Bluescreen-techniek waarbij wordt gewerkt met mattes die uit kleurverschillen worden gegenereerd, zowel optisch als digitaal; > ultimatte
(Camera)filter om kleurverzadiging te vergroten
Kleurmeetkunde, de kennis van kleuren en wat er mee mogelijk is
Persoon die kleurcorrectie op video of data toepast, tijdens (of na) scanning of tape-to-tape-montage; (film): filterbepaler, color timer, grader
Apparaat om voor film kleur te bepalen in het lab
Hoeveelheid bits die ter beschikking staat voor het beschrijven van een beeld. Met één bit kan slechts zwart en wit worden aangegeven. Bij computerbeelden zijn vaak voor elk kanaal (R, G, B) 8 bits beschikbaar, dus 256 waarden per kanaal, dus in principe 16.777.216 kleuren
Lichtmerk, (vroeger bekend van lichtgewicht lichtset)
Wijze van videoregistratie, waarmee op cassettes toch een redelijk kleursignaal geregistreerd kan worden (U-Matic,BVU,VHS en Betamax)
Filter in een TV of videomonitor, dat uit een composite videosignaal een losse Y- en C-component destilleert
Filmmontagetafel, waarop met verschillende film- en perfotapeformaten kan worden gewerkt
Beeldbewerkingssoftware voor compositing

vero. Een vroeger veel voorkomend beeldeffect waarbij hoge lichten in een donkere achtergrond als vegen zichtbaar bleven, veroorzaakt door het sterke geheugen van opneembuizen in vroegere videocamera's, ook naijlen

Kort reclamefilmpje, ook spot(je)
Principe van het kadreren voor twee (of meer) beeldformaten tegelijkertijd, waarbij de bovenkant van het kader bij alle formaten gelijk is (en er uiteindelijk dus meer of minder informatie aan de onderzijde van het negatief wordt weggelaten)
Beeldbewerkingssoftware voor rotoscoping
Compressor/expander, systeem waarbij het geluidssignaal bij opname dynamisch gereduceerd wordt, en bij weergave dynamisch weer wordt 'uitgerekt', bijv. diverse ruisonderdrukkingssystemen van Dolby en DBX.
Uitwisselbaar; bijvoorbeeld het weergeven van een kleurentelevisiebeeld op een zwart-wit ontvanger of een analoge Betacam-SP-band die met een digitale Betacam videorecorder kan worden weergegeven. Upward compatibel: de 'oude' norm kan in de nieuwe (andersom niet). Downward compatibel: de 'nieuwe' norm kan in de oude (andersom meestal wel)
Merknaam (Acmade) montagesynchronizer, ook pic-sync
Houder aan lensbalg t.b.v. filters of maskers
Film samengesteld uit fragmenten van andere films
Productievoltooiingsverzekering; een guaranty-company die namens de financiers alle contracten controleert en vervolgens garandeert dat de productie wordt voltooid www.suite101.com/content/movie-completion-bonds-a137370
Combinatie van een compressor en een limiter
Aanduiding voor signaalverbinding bestaande uit losse delen (via aparte kabels), zoals Y,U,V, Y/C, RGBS
Videosysteem waarbij kleur- en helderheidssignalen op aparte sporen geregistreerd worden
1Volledig (kleur en helderheid samengevoegd) videosignaal, vgl. component;
2resultaat van een samenvoeging (compositing) van twee of meer beeldelementen
Filmkopie met beeld en geluid; gebruikelijker: married print
Gekozen kader en invulling van een shot
Het opstapelen en bewerken van meer beelden tot een nieuw geheel (chroma keying, titels toevoegen, etc.). Bij animatie is compositing het samenvoegen van diverse animatielagen ('layers')
Gedeelte van animationstand waarmee een tekening (of cell) horizontaal, verticaal of roterend kan worden bewogen
Videosignaal waar enige vorm van datareductie heeft plaatsgevonden om de bandbreedte te beperken
Verkleinen van de datastroom van audio- en/of videosignalen. Hierdoor kunnen op een economische wijze signalen worden verzonden of vastgelegd. Ook bij analoge videosignalen wordt compressie toegepast, omdat de bandbreedte van de kleurinformatie is beperkt. Compressie kan worden toegepast zonder al te veel merkbare kwaliteitsverliezen als rekening wordt gehouden met het menselijk gehoor en gezicht. Lossless compressie is een vorm die het geheel restaureren van het originele signaal mogelijk maakt. Bij lossy compression wordt kwaliteitsverlies op de koop toe genomen (vaak rekening houdend met het menselijk waarnemingssysteem)
Ongewenste beeldeffecten die door compressie ontstaan. De verschijnselen kunnen er uitzien als een onrust in het beeld (met name op contrastovergangen) of doordat in bewegende beeldelementen details ontbreken
1Dynamiekbeperker bij signalen (en data)  
2Encoding-applicatie voor beeld en geluid van Apple
Ietwat vreemde verzamelterm, waarbij meestal 3D-computeranimatie wordt bedoeld. Ook in traditionele animatie en bij cut out wordt tegenwoordig de computer gebruikt, hoewel strikt genomen van computeranimatie geen sprake is
Microfoon, waarvan een der condensatorplaten het membraan vormt
Lens tussen lichtbron en beeldvenster bij projectoren
1Groot rond softlight, ook skypan;
2conus van een luidspreker
Het resultaat van nasnijden/conformeren (ook regelen), bijvoorbeeld van het negatief op basis van een werkkopie,  maar ook het nasnijden van het gemonteerde geluid vanuit de originelen
Vergelijkende controle van het DI op accurate synchroniteit met de werkkopie
Editor, verantwoordelijk voor het (digitale) nasnijden van de werkkopie in hoge resolutie ten behoeve van het DI-proces
Scène, die verplicht voortvloeit uit de crisis en waarin de protagonist en antagonist eindelijk met elkaar worden geconfronteerd
Filmmateriaal dusdanig behandelen dat het bewaard blijft voor het nageslacht
Kopieën maken van de mediafiles van (delen van) shots (meestal) naar een andere schijf, al of niet met handles
Segment apparatuur gericht op consumenten, i.t.t. industrial en professional
Maken van een print waarbij beide films met de emulsiezijden tegen elkaar gedrukt worden
Bestandsformaat zoals Quicktime en Avi, waarin -al dan niet gecomprimeerd- beeld- en geluidsmateriaal kan worden opgeslagen en weergegeven, eventueel gebruik makend van een codec
Doorlopende kopieermachine, spleetprinter
Bewaken van de continuïteit tijdens de opnamen, > ook scriptgirl
1Het doorlopen van de handeling;
2het bewaken op de set van de eenheid in het spel der acteurs en andere voorwerpen in het beeld tijdens de verschillende camerainstellingen of bij scèneovergangen, meestal (in Nederland) gekoppeld aan script
Lijst met opnamegegevens t.b.v. de montage en de continuïteit, D.C.R.
Ongewenst beeldeffect dat er ongeveer als posterisatie uitziet. Digitale systemen laten contouring zien als er onvoldoende quantificatieniveaus worden toegepast of als er sprake is van onjuiste verwerking en afrondingsfouten; > ook truncation, dynamic rounding
Kunstmatige contrastverhoging op helderheidsovergangen (in videocamera's) om scherpte te suggereren; ook crispening
Shot van tegenspeler, ook tegenshot of reverse angle
Verhouding tussen hoogste en laagste licht
(CTL) Spoor op videoband, dat het de videorecorder mogelijk maakt de exacte ligging van videosporen terug te vinden; in feite elektronische perforatie
Zodanig afstellen van een videomonitor, dat een juiste kleurweergave ontstaat
1Voorzetlens (ook achterzetlens), die het brandpunt van het stelsel verandert;
2omzetter, zoals b.v. een A/D-converter, die analoge signalen omzet in een digitaal formaat
Objectiefmerk van hoge kwaliteit
Schaduwmasker, plaat waarin figuren zijn uitgesneden waarmee lichtpatronen kunnen worden gecreëerd; ook cukaloris, cucaloris of koekeloeris
Kleurruimte uitgedrukt in RGB, YUV, HSV, etc.
Meerekenaar in een computer; een bijgeplaatste processor speciaal voor het verhogen van de rekenkracht in parallelle processen (beeldopbouw bij effecten)
Samenwerking met andere producent(en), eventueel uit een ander land, bij een productie
Recht van verspreiding en/of vermenigvuldiging. Gesymboliseerd door het © -teken, voorzien van een jaartal -veelal- in Griekse cijfers en de naam van de rechthebbende
(commercials) Tekstschrijver van een reclamecampagne, werkzaam voor het reclamebureau
vero. Slechts bij de omroep in gebruik zijnde naam voor perfotape, afgeleid van Telefunken's Magnetocord
Chique, indirecte produkt-reclame in filmpje van 8 à 10 minuten, bedoeld voor intern gebruik en voor bedrijfsrelaties
1Faseverschil;
2naam van stichting (zij het met een K), gericht op het bieden van hulp op psychosociaal gebied, genoemd na dito uitzendingen
Apparaat om faseverschillen bij meerkanaalsgeluid (of stereo) te meten
Het opnemen van een scène vanuit verscheidene hoeken
1Ruim shot van gehele scène, ook mastershot; 2. tussenshot om continuïteit te suggereren, lapshot
1Centrale verwerkingseenheid in een computer; 
2computer
Kleurverschilsignaal bij component video voor rood
Dolly, waarvan alle wielen stuurbaar zijn
Shot met zijwaartse beweging van de camera
Dolly met lange (hydraulisch-)beweegbare arm

> Limited animation

Barstjes in de emulsie door uitdroging van oud filmmateriaal
Grote, veelal onverklaarbare vastloper van een computer
Las die ontstaat als men op een niet-monterende wijze in opname gaat op een videorecorder (via crash record)
Door middel van de opnameknop op de machine in opname gaan en daarmee de bestaande tijdcode op de band onderbrekend, ook wel 'hard recording'
Trucagecameramerk
Horizontaal lopende titelrol (meestal van rechts naar links)
Hi-end telecine / datacine
(commercials) De copywriter en de art director, samen verantwoordelijk voor vorm en inhoud van een reclamecampagne: 'de creatieven'
Titel van medewerker in de titelsequentie of aftiteling
Lijst van medewerkers aan productie
Voormalige Franse fabrikant van studioverlichting
Alle medewerkers 'achter de camera', de opnameploeg
vero. (Colour Reversal Intermediate), omkeertussenprint
Dolly van Elemack met telescoop-kolom, speciaal geschikt voor krappe locaties of sets
Belangrijkste beslissende gebeurtenis, die de hoofdpersoon overkomt, waardoor zijn lot en daarmee het verdere verloop van de film bepaald wordt; crisis leidt tot confrontatiescène
Kunstmatige contrastverhoging op helderheidsovergangen bij video- en digitale camera's, ook contourversterking
Verwijderen van gedeelten van de buitenzijden van het beeld
Voorbeeld van dit verschijnsel: het regenboogeffect in fijngestreepte jasjes van presentatoren, dat wordt veroorzaakt doordat de frequentie van het helderheidssignaal in de buurt van de frequentie van de kleurenhulpdraaggolf ligt
Het omzetten van de ene in de andere norm, voornamelijk gebruikt bij HDTV wanneer kruislings wordt omgezet tussen 1080i en 720p.
Om en om monteren van gelijktijdige gebeurtenissen, ook parallelmontage
Elektronische overspraak tussen een weergevend en een opnemend audiospoor (op videoband)
Vloeiende geluidsovergang, vgl. overvloeier of dissolve bij beeld
Voorbeeld van dit verschijnsel: het bewegen van de randen van gekleurde titels. Dit komt door interferentie met de frequentie van de kleurenhulpdraaggolf
Het geschikt maken van beeld en geluid voor toepassing in verschillende media, van mobieltje tot HDTV, maar ook drukwerk, internet, etc.
Signalen die elkaar over en weer beïnvloeden, bijvoorbeeld in aders van een kabel
Cathode Ray Tube, kathodestraal-buis, buis met een fosforlaag waarop een raster van lijnen wordt geschreven m.b.v. een elektronenstraal. Wordt toegepast in tv's, videomonitoren, flying spot scanners en filmschrijvers
Het zodanig donker maken van de donkerste elementen in een beeld dat alle detail verdwijnt in een egaal zwart
vero. Stuursignaal d.m.v. kwartskristal, ook X-tal-sync
Compact source iodide, oftewel afgesloten jodium-booglicht, vergelijkbaar met HMI, minder gebruikt wegens een teveel aan groen
Century-stand, een driebenig, solide, inklapbaar grip-statief
Color Temperature Blue, correctiefilter om van kunstlichtlampen de kleurtemperatuur kunstmatig te verhogen tot die van het daglicht (5500 K);  i.t.t. CTO
Compressed Time Division Multiplexed, tijdcompressie van de kleurverschilsignalen bij componentenregistratie
Controltrack, spoor op videoband, dat het de videorecorder mogelijk maakt de exacte ligging van videosporen terug te vinden
Color Temperature Orange, correctiefilter om de kleurtemperatuur van daglichtlampen (b.v. HMI's) omlaag te brengen naar die van kunstlicht; i.t.t. CTB
Schaduwmasker, plaat waarin figuren zijn uitgesneden waarmee lichtpatronen kunnen worden gecreëerd; ook cookie of koekeloeris
Arthousebioscoop met relatief veel zalen
DE curve is de sensitometrische karakteristiek van een beeldopnamemateriaal, waarin de 'voet' en de 'schouder' belangrijke delen zijn
1Las, harde beeldovergang;  
2montageversie (Eng.)
Reactieshot, noodsprong om storende beeldovergang te verdoezelen, ook tussenshot, stoppertje of lapshot
Lijst (van keycodes) van de beeldmontage t.b.v. het nasnijden of nascannen van het filmnegatief
Animatie door foto's en geschilderde objecten beeld voor beeld te manipuleren, al of niet digitaal
Montagetechnicus net wat ninder inhoudelijke aspiraties dan een editor; In Vlaanderen is dit onderscheid geringer en wordt ook de benaming 'monteur' gebruikt
Eng. voor werkkopie, de gemonteerde rushprints of montageversie van de gescande dailies
'Over naar' of 'We gaan naar', aanduiding in een scenario voor een overgang naar een volgende scène bepaald door de bedenker/scenarist. Vaak gebruikt als toevoeging wanneer de scenarist specifieke ideeën heeft over de montage
Composite Video Burst Sync, complete videosignaal
Financieringsconstructie met voortdurend wisselende spelregels, waarmee door rijke beleggers, als participanten in een commanditaire vennootschap, vrijwel risicoloos en met significant belastingvoordeel in filmproducties kon worden geïnvesteerd

Filmproductie, gefinancierd door middel van de CV-constructie

Pan over 360°
Cyaan, geel, magenta, zwart. Geen B voor 'black' omdat er anders verwarring zou ontstaan met blauw. De primaire pigmentkleuren (subtractief), ook gebruikt bij drukwerk etc.

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook