Home Woordenlijst Over fwb Contact

Woordenlijst b

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Klein 1kW-spotje; light baby (750W); weak baby (500W)

Laag statief, ook short legs
Belangrijkste computerverbinding in een netwerk, zoals tussen montagecomputers en de uitzendserver

Achterste scherptevlak van een lens

Iemand die achtergronden schildert voor getekende animatiefilms

Deel van beeldmenger, waarmee kleuren kunnen worden gecreëerd
Laag aan de buitenzijde van de drager (bij negatieffilm) om lichtreflecties in de drager te voorkomen, > ook anti-halolaag
Tegenlicht
Kastje achterop videocamera, waarmee een aantal regelfunkties naar elders kunnen worden gestuurd, zoals diafragma, kleurbalans, etc., ook rugzakje of C.C.U.
Getal waarmee wordt aangeduid via hoeveel acteurs/actrices een willekeurige acteur in verband kan worden gebracht met Kevin Bacon. Gebaseerd op het idee dat Kevin Bacon in zoveel verschillende films heeft gespeeld dat elke acteur òf ooit zelf in een film met Kevin Bacon heeft gespeeld, of in een film heeft gespeeld met een andere acteur die met hem heeft gespeeld. Voorbeeld: Koen Wauters heeft een Bacon-nummer van drie. Hij speelde in 'Intensive Care' (1992) met George Kennedy, die in 'Airport 1975' (1974) speelde met Erik Estrada, die tegenover Kevin Bacon stond in 'We Married Margo' (2000). Voor nummers van andere acteurs: http://oracleofbacon.org/
De diverse bakken (met oplossingen) van een ontwikkelmachine, zoals ontwikkelbad, stopbad en fixeerbad
Geluidwerend scherm
Magneetstrip aan perforatiezijde (=overzijde van stripe-spoor) van 16mm film om gelijkmatig opwikkelen te bevorderen
Meestal zwarte banden boven en onder in het scherm, teneinde een grotere aspect ratio te verkrijgen (> letterbox), of links en rechts, om een 4:3 beeld te vertonen op een breedbeeldtelevisie (> pillarbox)
Bedieningspaneel voor kleurcorrectie-apparatuur/-software, met drie of meer balvormige knoppen
Balanced/unbalanced. Een transformator die wordt gebruikt om van een gebalanceerd kabelsysteem (bijvoorbeeld twisted pair) over te gaan op een niet-gebalanceerd systeem (bijvoorbeeld coax), > ook gebalanceerd
Eenvoudige éénpolige stekker
1(analoog) Afstand tussen laagste en hoogste frequenties in een signaal, vaak opgegeven in octaven;
2(digitaal) de bitrate; het aantal bits per seconde van de datastroom
Aanpassen van de digitale databandbreedte zodat deze via een transmissiekanaal met een beperkte bandbreedte kan worden verzonden via een data reductiesysteem (b.v. MPEG); Eng. bandwidth reduction
Randen tussen glooiende kleurovergangen in digitale plaatjes als er niet genoeg bits worden gebruikt om kleur over het gamma te verdelen
Dynamische microfoon met dunne band i.p.v. membraan
1Geheugenopslag;
2instelling die primair niet geïnteresseerd is in de filmindustrie, indertijd m.u.v. Slavenburg > Credit Lyonnais
Extra grote afbeelding van een beeld uit een film voor publiciteitsdoeleinden
Merknaam van o.m. monitoren (video) en digitale projectoren
Piekmeter met LEDs
Lichtafschermende kleppen aan lichtbron, ook wel bouwdoos of flippers
Flexibele blimp voor cassettes of de complete camera (soms verwarmd), ook soft blimp
Testsignaal bij kleurentelevisie, kleurenbalk, afkorting van colourbar

1Kleurenbalk en inregeltoon;
2het gedeelte op een videoband dat kleurenbalk en inregeltoon bevat

Zonder compressie en/of codering verzenden van digitale signalen, zonder draaggolf
Kleurcorrectiesysteem van FilmLight
Klein lampje vlak naast of op de camera om de ogen een 'glimmertje' te geven, ook ooglicht, catchlight of obie

1Partij filmmateriaal met hetzelfde emulsienummer of partij videobanden;

2op basis van tijdcode (opnieuw) inladen van beeld- en/of geluidmateriaal. Zie batch digitize

Commando in montagesystemen om gelogde clips of sequenties te (her-)digitaliseren, ook batch capture

Het geautomatiseerd (her-)importeren van files in een Avid NLE, vgl. batch digitize
Eenheid van transmissiesnelheid van binaire signalen via telefoonlijnen. 1 baud = 1 bit (spanningswisseling) per seconde. Bij modems worden speciale modulatietechnieken toegepast om tegelijkertijd meerdere databits te versturen. Hierdoor neemt de transmissiesnelheid in bits per seconde toe bij een gelijkblijvend aantal bauds (baudrate)
Verlengstuk voor licht- of camerastatief
Black Burst Generator, generator van synchronisatiesignalen voor camera's, recorders, beeldmengers en videoboards, ook SPG
Bulletin Board System, een discussiekader waarbinnen mensen met dezelfde interesse communiceren

Boris Continuum Complete, beeldeffectensuite van BorisFX

vero. Type B-format-videorecorder van Bosch
Blu-Ray Disc, digitaal opslagmedium, ziet er uit als een CD of DVD, maar kan veel meer informatie bevatten (tot 50GB); i.t.t. CD of DVD, die beide met een rode laser worden uitgelezen, worden deze schijven afgetast met een violetkleurig laserlicht

Populistische term voor een video- of dataprojector. De Engelsen spreken trouwens ook over projector.

Prisma of half-doorlaatbare spiegel om lichtbundel te splitsen. Gebruikt achter lenssystemen t.b.v. een video-assist
Franse fabrikant van semi-professionele 16mm camera's
Letterlijk 'kutlicht', laag invullicht t.b.v. benen onder tafel in een longshot
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, hoeder van Neerlands audiovisueel erfgoed te Hilversum
Televisievakprijs uitgereikt door Beeld en Geluid voor tv-programma's, concepten, acteurs en tv-persoonlijkheden, alsmede een oeuvreprijs
Effectenapparaat bij videomontage
vero. Oude naam voor Laserdisc
Weghalen van beelddefecten zoals stof, krassen, kabels en flicker; > ook Diamant
Mate van stabiliteit van de film in de camera of projector, die o.m. kan worden beïnvloed door de zuiverheid van de perforatie en de lusgrootte
Breedte-hoogte-verhouding van het kader, aspect ratio
Berlijnse filmprijs in de uitvoeringen goud, zilver, brons of glas

Nietszeggende achtergrondmuziek, ook muzak

Lamp op de camera
Gebied van onder- tot overbelichting van een filmmateriaal, waarbinnen nog een acceptabel beeld ontstaat
Negatiefperforatievorm met rechte boven- en onderzijde, maar afgeronde zijkanten, i.t.t. positiefperforatie: Kodak Standaard Perforatie, > short pitch
Productiekosten voor crew, materialen en de minder belangrijke acteurs; i.t.t. Above-the-line-costs
Leren heupriem met accu's voor een reportage-cameraman, ook accubelt
>Sampelen (in het geval van digitaal geluid)
Bit Error Rate, het aantal foute bits in een digitale datastroom per seconde; maat voor kwaliteit van digitaal signaal. De foute bits kunnen opgemerkt en herleid worden volgens een foutenbeschermingsprotocol
"We draaien met bestaand licht", er wordt geen extra kunstlicht gebruikt; in Angelsaksische landen heeft men het over 'ambient light' of 'available light'
Eerste assistent van gaffer
Scanning van filmmateriaal naar videoband met de best mogelijke licht- en kleurcorrectie en met behoud van detail in de hoge en de lage lichten
1Betasoftware. Software die nog op betrouwbaarheid moet worden getest. De fabrikant zet betasoftware in bij bekende klanten, de zogenaamde betasites, die vertrouwd kunnen raken met nieuwe mogelijkheden en die tekortkomingen terugmelden;
2afkorting van Betacam of Betacam-SP, soms zelfs van DigiBeta, tapesoorten van Sony
vero. Professioneel camerarecordersysteem met Betamaxcassettes, componentenregistratie van Sony

Verbeterde uitvoering van Betacam. Half inch-tape in cassette met mogelijkheid van FM-geluid (analoog beeld en geluid)

Digitale versie van Betacam SP, gebaseerd op MPEG-2 compressiesysteem (10:1). Van origine hybride registratiesysteem, dat naast tape-loopwerk ook een harddiskrecorder kan bevatten. Herkenbaar aan gele cassettes
Het laten testen van voorlopige softwareversies door geselecteerde eindgebruikers
Testversie van software
Eerder gebruikte beeld- of geluidsband, ook scratchtape, [Vlaams: rekuuptape]
Onscherpte die ontstaat door de beweging van een object tijdens de belichting. Aangezien de 'normale' belichtingstijd van een filmcamera 1/50 seconde bedraagt is er vaak sprake van bewegingsonscherpte. Toch heeft dit verschijnsel geen negatief effect tijdens de weergave, sterker: een kortere belichtingstijd geeft een grotere scherpte en daarmee een schokkerige bewegingsweergave

Microfoon- en koptelefoonmerk

Door de grote studio's in een Double Bill uitgebrachte genre-film. Hoewel -vaak gedacht- niet per se low budget of kwalitatief minderwaardig!
1. vero. Videonorm voor 1", open reel; één raster wordt op meerdere videosporen geregistreerd (BCN);
2drie-dimensionale akoestische informatie opgenomen met drie cardioid-microfoons ( X, Y, Z) en een rondom-microfoon (W); een Soundfield © term;  http://www.soundfield.com/soundfield/soundfield.php
Hoogfrequente bijstroom in de opnamekop, t.b.v. de voormagnetisatie van een band
Mono of stereo optisch geluidsspoor op film, dat er uitziet als een verzameling sinussen

Het gedeelte met credits op een filmposter of op het einde van een trailer

Letterlijk: filmmand.
1Map met clips of montages in een NLE van Avid;
2in filmmontagekamers de mand met rekje (met koploze spijkertjes of knijpers) waaraan stukken film konden worden opgehangen, ook galg of trimbin
Op internationale fimmakers gericht ontwikkelingsinstituut voor filmprojecten in Amsterdam
Film die het leven van een bekend persoon toont
Theater waar op een groot scherm indrukwekkende en meeslepende films in hun volle glorie aan een groot publiek worden vertoond

Voorloper van de NFC, toen officieel Nederlandse Bioscoop Bond

Het tegelijk transporteren van onbelichte en belichte film in een (trucage)camera, waarbij de belichte film als matte dient
Eén digitale eenheid, die twee waarden kan representeren: aan of uit, zwart of wit, l of 0. Twee bits kunnen vier waardenvertegenwoordigen, drie bits acht waarden, volgens: aantal waarden = 2 aantal bits. Bij beelden wordt met acht bits bijvoorbeeld (28) 256 verschillende grijswaarden aangegeven; > ook byte
Burnt In Time Code, tijdcode zichtbaar in beeld, ook wel TCIP, ten behoeve van spotten, vertalen of geluidsafwerking
Het aantal bits dat in het digitale domein wordt gebruikt voor het beschrijven (coderen) van een analoog signaal. In de praktijk betekent dit dat hoe meer bits er kunnen worden genoteerd, hoe nauwkeuriger de optekening van het een signaal (vgl. een hogere beeldresolutie). Zo volstaat voor telefoongesprekken een bitdiepte van 4 bits, maar voor een hoog kwalitatief geluidssignaal is zijn 16 bits of meer nodig. Ditzelfde gaat op voor beeld. Voor grotere bitdieptes is ook een grotere rekenkracht van de computer vereist
Absolute graphics, waarbij elk pixel beschreven wordt met een bepaalde kleurwaarde (i.t.t. vector graphics)
Parallele uitwisseling van digitale signalen (dus via meerdere kabeladers)
Heel kleine acteursrol
Transport van digitale signalen wordt opgegeven in bits per seconde. Opslag van digitale siganelen wordt opgegeven in bytes. Omdat 1 byte ongeveer 8 bits is kun je makkelijk berekenen hoeveel tijd je op een disk kunt vastleggen als je de snelheid van het datatransport kent
De bits van het signaal zijn via een serialiser in tijd achter elkaar geplaatst en kunnen dus via één ader of transmissiekanaal worden overgebracht
1Bij serieel gebruik: als de synchronisatie, de 'word framing', verloren is gegaan. Deze synchronisatie gebeurt bij composiet video door de TRS en bij componenten video door de EAV/SAV;
2digitale tijdsbasisfouten ontstaan door gebrek aan kloksynchronisatie tussen apparaten, in transmissie van digitale signalen (ook via kabels) of in elektronische circuits;
3bij parallel gebruik: als de bits van een databus uit fase zijn met de andere datalijnen. De oorzaak is vaak een verschil in kabellengte. Buffers aan in- of outputzijde moeten dit bitverlies normaalgesproken voorkomen
Afkorting voor background
Signaal afkomstig uit een SPG om videoapparatuur te synchroniseren, > ook BBG
Zwartniveau (0,3V), ook set-up level
Fabrikant van videohardware
1Zwarte gordijnen om daglicht op de set af te schermen;
2zwartpartijen in een videosignaal
Stevig dofzwart aluminiumfolie, waarmee b.v. lampen kunnen worden afgevlagd
Lege cell
Filmmateriaal waarvan alle emulsie is weggefixeerd, transparante film, ook glasfilm
Het moment in het videosignaal waarmee het einde van een videolijn (horizontal blanking) of een field (vertical blanking) wordt aangegeven
vero. Geperforeerd opvulband voor mixbanden, ook in andere kleuren consequent 'blauw' (of wit) genoemd, ook opvul of filler (ook in NLE's)
Op de set uitgedeeld gekleurd inlegvel met (ten opzichte van het shootingscript) gewijzigde scène(s), ook wel pinky (afhankelijk van de papierkleur)
Ontwikkelprocedure waarbij de bleek wordt overgeslagen, resulterend in een hoog contrast en een mate van ontkleuring
Block Error Rate, maateenheid voor foutmeting van data op CD-ROMs
Geluidsdempend omhulsel om camera of generator, > ook barney
Emulsie alleen gevoelig voor blauw licht; vgl. ortho- en panchromatisch
Commercieel extreem succesvolle film > kaskraker
1Treedt op in een routing switcher als een verbinding tussen een in- en uitgang niet tot stand kan komen omdat een van beide reeds in gebruik is;
2het bepalen van de mise-en-scène op de set
2kW-halogeenlamp zonder fresnellens
1Overstraling bij videobuizen of CCD-chips;
2sterke glimmer
Mislukte opname, waar alleen nog om te lachen valt

Zwarte inkt voor het afdekken van lassen in optisch geluid

1Print naar een groter filmformaat, ook opblazen;
2verhogen van de digitale resolutie
Opname van een scène voor een egaal blauwe achtergrond. Dit blauw wordt bij het printen of in de beeldnabewerking vervangen door een afzonderlijk gedraaide opname van een decor (vgl. bij video chromakey)

Onscherp maken

MAC-uitzendnorm met digitaal geluid
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in nummervolgorde van de oorspronkelijke banden (source tapes) en daarbinnen in oplopende master tijdcode, vgl. A-, C- en D-, en E-mode
Computerbestandsformaat waarin beeldinformatie wordt opgeslagen met een kleurdiepte van 8 bit per RGB; wordt gebruikt in MS Windows
Lensvatting-type
Coaxplug met bajonetsluiting (afko staat voor Bajonet Neil Concelman)
Bekende Nederlander, who's that guy next to Dave?
Buitenopname (bij televisie, i.t.t. studio-opname)

1Printplaat;
2klap (engels)

Plastic filmkern (bobine); Eng: core; 'Van de bobby af', zegt men wel als men in de montage van een documentaire besluit een shot, quote of zelfs perso(o)n(age), definitief niet meer te gebruiken, vgl. witte pater
Bandwith on demand, aanpassing van de transmissiebandbreedte afhankelijk van de toepassing (spraak vs. beeld)
Camerahuis, camera zonder cassette en objectief
Board On End, oftewel eindklap, endslate of naklap

Film die nog niet af is

Film gemaakt op basis van een bestaand boek
Explosieven-tak van het special effects-departement (SPFX)
Digitaal skelet in een digitale animatiepop bij 3D-computeranimatie. Komt ook voor in bij digitale cut-out animatie
Langharig omhulsel voor een zeppelin, bedoeld om geluidsopname bij harde wind mogelijk te maken. Ook bekend als dode kat (of bij regen 'verzopen kat'), windjammer of sok
1Microfoonhengel;
2weerkaatsing of resonantie van lage tonen in ruimte, "een boomy ruimte"
Bediener van microfoonhengel, ook wel boom swinger
Boom operator
Filter om kleurtemperatuur van een lichtbron te verhogen
Gekleurde rand om letter, PIP of wipe
Softwarefabrikant gespecialiseerd in digitale beeldbewerkingsmodules
Beginning of Tape, begin van de band, vgl. EOT
1Indirect verlichten;
2> pingpongen, dubbing;
3het wegschrijven van diverse geluidssporen en mixagekeuzes naar een enkele file in een DAW;
4terugkomen van data omdat het apparaat het geweigerd heeft of omdat het hiervoor het verkeerde (file-) formaat heeft
Verbastering van barndoors
1Letterlijk: kassahokje in een bioscoop;
2bruto opbrengst van een film (dat wat een film gedaan heeft 'aan de box office')
Bits per second. De transmissiesnelheid in een datacommunicatie-systeem meestal uitgedrukt in kilobits of megabits per seconde
Beelden per seconde (ook Duits: Bilder pro Secunde), ook fps of f.p.s. of Bld/sec of B/s
1Punt achter lens waar lichtstralen uit 'oneindig' samenkomen;
2'lengte' (brandpuntsafstand) van een objectief of lens in mm
Suikerglas t.b.v. SPFX
Uitwerking van het scenario op productionele aspecten
Bijeenkomst van heads of department naar aanleiding van de breakdown
Externe hardware-kast aangesloten op computer
Verzamelterm voor alle formaten die breder zijn dan 1:1.37, het Academy-formaat, ook wide-screen
Verdeelblok voor meer lichtnetstekkers, ook slof
Filter dat onder een hoek van 45° in de laserstraal wordt gezet ter verhoging van de coherentie van de straal
Kort muziekje om een scène-overgang te overbruggen, bruggetje
1Uitzenden;
2voldoend aan uitzendnorm, i.t.t. non-broadcast (niet geschikt voor uitzending, hoewel tegenwoordig ALLES uitzendbaar lijkt)
Uitzenden voor algemeen gebruik, i.t.t. narrow casting (voor speciale doelgroep, NVOD) en pointcasting (voor een gebruiker VOD)

Luchtshot met weinig effectief resultaat vanwege een grote hoeveelheid boomkruinen. (Olympische Spelen 2012, wielrennen, Mart Smeets)

Merk belichtingsmeter
Serie shots bedoeld om in de montage te gebruiken als illustratie tijdens gesproken woord
Grote videocamera
Modul-unit uit een audiomengtafel, fader en bijbehorende knoppen
Bit Rate Reduction. Verzamelnaam voor digitale compressietechnieken; > compressie
1Kort muziekje om een scène-overgang te overbruggen (bridge);
2tekstje van presentator om van ene naar het andere onderwerp te komen
'Gedraaid met *', beklagenswaardige beeldkwaliteit van zwart-wit cultfilms uit het Oostblok, zoals b.v. 'Stalker' van Tarkovsky
Nagemaakte geluidseffecten, (synchroon) bij beeld opgenomen in een studio, ook geräusch of foley
Geräuschmacher of foley-artist [foto: Mel Kutbay]
Booglamp van ± 20kW, 225Amp
Aantal beeldjes per seconde, ook f.p.s.
Blue Screen of Death, blauw scherm dat verschijnt als Windows het niet meer weet
Broadcast Television Systems, samenwerkingsverband van Bosch en Philips
1vero. Build Up. Notatie op stuk zwartfilm in werkkopie om aan te geven dat de rushprint van het ter linker- en rechterzijde aanwezige shot is beschadigd, maar gewoon doorloopt, ook spacing, slug of extended scene;
2back-up
Schakelaar op sommige camera's en projectoren om filmsla te voorkomen
1Bewegingsvertraging;
2apparaat dat gegevens opslaat totdat een langzamer ontvangend apparaat de gegevens kan verwerken
Programmeerfout in een softwareprogramma. Vrijwel geen softwarepakket is foutloos. Sommige bugs zijn zo ernstig dat het hele programma crasht: de computer loopt vast. Bugs komen uit de tijd dat computers nog werden gebouwd met relais. Toen de oorzaak van een fout een insect tussen de contacten van een relais bleek te zijn is deze term geboren
Bandwisapparaat, dat in één keer de magneetband wist, ook plopkast
Techniek waarbij een handeling door een grote hoeveelheid camera's tegelijk wordt opgenomen. Manier om b.v. een rijder (cyke) om een stilstaand object-in-beweging te maken, > ook timeslice
Bureau voor Muziekauteursrechten, (ook voor andere auteursrecht-hebbenden)
1Kort filmpje of graphic, gebruikt als herkenningsteken van een omroep of zendgemachtigde (vgl. radio-jingle). Ook wel pingel.
2Overlengte of handle

(commercials) Het reclamebureau, bedenkers en uitvoerders van een reclamecampagne

In het zichtbare beeld aangebrachte codering, zoals bijvoorbeeld tijdcode, VITC, TCIP en keycode
Referentie voor de kleurinformatie in het videosignaal
vero. Afwijking tussen chromafase van twee opeenvolgende rasters. Faserelatie tussen hulpdraaggolf en op de luminantie gesuperponeerde chromafrequentie in een composiet videosignaal
Afwijking tussen de chromafase van twee opeenvolgende rasters, resulterend in een plotseling ontbreken van signaal
Communicatielijn waarmee verschillende apparaten, voorzien van communicatieprotocol, met elkaar kunnen worden verbonden
Actie, die geen dramatische functie heeft
Groot raamwerk met kaasdoek, vitrage of zijde om licht te verzachten, variërend van 4 tot 36m², ook silk screen, > net
In de wandelgangen heersende stemming over een nog niet uitgebrachte film
vero. Broadcast Video High Band, type C-format-recorder van Sony
vero. Broadcast Video U-Matic; professionele uitvoering van 3/4"-U-Matic van Sony, (Highband)
vero. BVU-Superior Performance, verbeterd BVU-systeem
Broadcast Wave File format, bestandsformaat voor digitale audio, feitelijk een Wave-bestand, maar met extra ruimte voor veel meer data (een zg. broadcast extension) zoals tijdcode, recorder-info, datum, scène-, slate-, takenummer, etc. (metadata). Dit is en wordt hèt geluidsbestandformaat voor de komende 10 jaar; het wordt gebruikt in digitale diskrecorders (zoals de Cantar en de Deva) voor op lokatie en is buitengewoon handig voor de postproductie, omdat alle extra informatie mee verhuist met de files
Wijze van winding van 16mm enkelzijdig geperforeerd filmmateriaal zoals benodigd voor nagenoeg alle professionele camera's, (i.t.t. A-winding)
Dag waarop de recenties in de dagbladen verschijnen, t.w. donderdag
Ook wel karakter genaamd. Een samenstel van bits (het digitale 'woord') dat in een systeem als 'eenheid' wordt gebruikt. Bestaat uit acht bits. Afgeleide eenheden zijn: KByte, MByte, GByte en TByte, die de volgende waarden hebben: 1 Byte = 8 bits = (28=) 256 discrete waarden. 1 Kilobyte = 210 bytes = 1.024 bytes (KB) 1 Megabyte = 220 bytes = 1.048.576 bytes (MB) 1 Gigabyte = 230 bytes = 1.073.741.824 bytes (GB) 1 Terabyte =240 bytes = 1.099.511.627.812 bytes (TB) Een heel digitaal beeld bevat (volgens CCIR 601) iets minder dan 1 Megabyte (MB) informatie. De opslagcapaciteit van tapes en drives wordt veelal opgegeven in MB of GB. Moderne disksystemen hebben opslagcapaciteiten van tientallen Gigabyte (GB), tot meer dan 1 Terabyte (TB). De capaciteit van chips die dienen als computergeheugen wordt vaak opgegeven in bits. 8 Mbits geven 1 MByte opslagruimte. Ook digitale datatransmissie via kabels of zenders wordt opgegeven in bits per seconde.

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook