Home Woordenlijst Over fwb Contact

montage

Beeldverhouding waarbij het beeld 1,6667 maal zo breed als hoog is, ook wel 'Europees Widescreen' genoemd
Beeldverhouding waarbij het beeld 1,7778 maal zo breed als hoog is, bekender als 16:9
Beeldverhouding waarbij het beeld 1,85 maal zo breed als hoog is, ook wel  'Amerikaans Widescreen' genoemd.
Verzamelnaam voor materiaal (en afwerkingssystemen die daarmee overweg kunnen) dat op 25 interlaced beelden is opgenomen
Verzamelnaam voor materiaal (en afwerkingssystemen die daarmee overweg kunnen) dat op 25 volledige beelden per seconde is opgenomen, zoals film-voor-televisie en vormen van HDTV
Synchronisatiepiep in de SMPTE-leader (op 48 beelden voor het eerste beeld/geluid)
Synchronisatiemarkering in de Academyleader, gelijk aan de 2-pop van de SMPTE-leader

Aanduiding voor een 9-pins verbindingssysteem, meestal RS422

Advanced Authoring Format, uitwisselingsformaat voor allerlei media als video, foto's, graphics en audio met behoud van de metadata van die media. Hiermee wordt het mogelijk b.v. een montage te transporteren naar elders, inclusief lassen, levels, titels

Gedeelte van een beeld waar de aandacht van de kijker zich op richt (veelal het gezicht van een personage)

1vero. Een gemixte band voorzien van een startkruis;
2het inmonteren van geluidselementen (bijvoorbeeld de muziek) in de film

Tijdcodesysteem voor filmcamera's, waarbij de tijdcode, in de gate, als een optische matrix van puntjes op de film wordt geschreven t.b.v. het synchroniseren van beeld met geluid; niet gelijk aan Arri-tijdcode

vero. Het bij een edit betrekken van twee weergavemachines (bij tape-to-tape-montage)

Moment in een shot, waarop het publiek de belangrijkste dingen heeft waargenomen en waar dus meestal wordt (weg)gesneden

Advanced Authoring Format, uitwisselingsformaat voor allerlei media als video, foto's, graphics en audio met behoud van de metadata van die media. Hiermee wordt het mogelijk b.v. een montage te transporteren naar elders, inclusief lassen, levels, titels

1Eén kW-spot met fresnellens;
2vero. fabrikant van montagesysteem en bijbehorend type EDL

vero. Britse fabrikant van syncnummermachines voor filmmateriaal en pic-syncs

Rail in beeldmenger waaruit bronnen actual worden gekozen, ook rode rail of PGM-rail
Toegevoegde las binnen een shot of geluidsclip om aan een der gescheiden delen een effect toe te voegen (of beide delen een verschillend effect)
Avid Adrenaline, hardware breakout-box voor Media Composer
Aanbrengen van papiertjes in rol beeld of geluid om te kopiëren fragment te markeren, ook ruiteren
Einde van een analoge videoverbinding afsluiten met 75 Ohm, of een keten SCSI-schijven met een terminator
Compositing-software van Adobe voor bewerking van bewegend beeld

Audio Interchange File Format; Mac-bestandsformaat voor digitale audio (hoge kwaliteit). AIFF-C (Condensed) wordt ondersteund door OMFI

Projectierol film (max.590m 35mm=20 min.), of virtuele versie daarvan (in digitale montage), ook reel
Avid Log Exchange,
1bestandsuitwisselingsformaat voor Avid systemen;
2hulpprogramma dat uit flexfiles ALE's kan maken (N.B. Keylink kan direct een ALE-file leveren)

Gecreëerde versie in grijstinten (8-bits) van een shot (in NLE's, compositing- en 3D-software) om te kunnen keyen

Avid Media Access, manier om file-based bestandsformaten (zoals R3D, P2, Quicktime) direct - zonder importeren - in Avid te kunnen gebruiken
Beeldovergang tussen twee verschillend gekadreerde shots op dezelfde camera-as; > ook insnijden
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in shotvolgorde, vgl. C-, D- en E-mode
vero. Merknaam van o.m. videorecorders en digitale video-effectapparatuur http://www.youtube.com/watch?v=-z7ZAZDgiMg&feature=player_embedded

Apple-systeembekabeling waarmee apparatuur aan elkaar hangt

Tijdcodesysteem voor filmcamera's, waarbij de tijdcode, in de cassette, als een optisch streepjesspoor op de film wordt geschreven t.b.v. het synchroniseren van beeld met geluid; niet gelijk aan Aaton-tijdcode
Imaginaire lijn tussen personen in beeld, welke niet zonder gevaar van vervreemding door de camera kan worden overschreden. Ook een bewegingsrichting van b.v. een auto kan een 'as' opleveren; in Angelsaksische landen de 180-degree rule genoemd. "Over de as gaan", altijd goed voor een heftige discussie op de set, zeker als er meer personages bij betrokken zijn
1vero. (Assy) Wijze van videomontage op een lege band, waarbij fragmenten achter elkaar worden geschreven (inclusief alle sync- en andere signalen), ook staartlas;
2eerste keuze uit het opgenomen materiaal, grof achter elkaar gezet, waarna de rough cut kan beginnen
Ongelijke loop van het geluid t.o.v. het beeld
Folder waar Avid-systemen backups van bins in opslaan
Audio- en videolas niet op dezelfde plaats, ook split edit of J-cut
vero. Merk digitale meersporen audiorecorder en -editor
Zoekautomaat, waarbij tape naar gevraagde punt spoelt, > ook zeroloc
Instelbaar slate-systeem zonder mechanische klap, maar waarbij een flitslichtje in de camera een of meer beeldjes belicht en naar de (geluids)recorder een gelijk aantal pieps zendt, waarop de editor het materiaal later kan gelijkleggen en administreren. Het systeem is nooit echt doorgebroken en had als nadeel dat voor hoge slatenummers diverse seconden nodig waren
Fabrikant van digitale montagesystemen (NLE)
> DS
E-mailforum voor gebruikers van Avid-apparatuur

Facebook pagina waarop editors, trots, een screenshot van een mooie tijdlijn plaatsen.

http://www.facebook.com/pages/Avid-Timeline-Art/111561438863264

Belangrijkste computerverbinding in een netwerk, zoals tussen montagecomputers en de uitzendserver
Deel van beeldmenger, waarmee kleuren kunnen worden gecreëerd

1Kleurenbalk en inregeltoon;
2het gedeelte op een videoband dat kleurenbalk en inregeltoon bevat

Commando in montagesystemen om gelogde clips of sequenties te (her-)digitaliseren, ook batch capture

Het geautomatiseerd (her-)importeren van files in een Avid NLE, vgl. batch digitize
Black Burst Generator, generator van synchronisatiesignalen voor camera's, recorders, beeldmengers en videoboards, ook SPG

Boris Continuum Complete, beeldeffectensuite van BorisFX

vero. Type B-format-videorecorder van Bosch
Effectenapparaat bij videomontage

Nietszeggende achtergrondmuziek, ook muzak

Eerder gebruikte beeld- of geluidsband, ook scratchtape, [Vlaams: rekuuptape]
Letterlijk: filmmand.
1Map met clips of montages in een NLE van Avid;
2in filmmontagekamers de mand met rekje (met koploze spijkertjes of knijpers) waaraan stukken film konden worden opgehangen, ook galg of trimbin
Filmmateriaal waarvan alle emulsie is weggefixeerd, transparante film, ook glasfilm
vero. Geperforeerd opvulband voor mixbanden, ook in andere kleuren consequent 'blauw' (of wit) genoemd, ook opvul of filler (ook in NLE's)
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in nummervolgorde van de oorspronkelijke banden (source tapes) en daarbinnen in oplopende master tijdcode, vgl. A-, C- en D-, en E-mode
Plastic filmkern (bobine); Eng: core; 'Van de bobby af', zegt men wel als men in de montage van een documentaire besluit een shot, quote of zelfs perso(o)n(age), definitief niet meer te gebruiken, vgl. witte pater
Board On End, oftewel eindklap, endslate of naklap
Gekleurde rand om letter, PIP of wipe
Softwarefabrikant gespecialiseerd in digitale beeldbewerkingsmodules
Externe hardware-kast aangesloten op computer
Kort muziekje om een scène-overgang te overbruggen, bruggetje
Serie shots bedoeld om in de montage te gebruiken als illustratie tijdens gesproken woord
1Kort muziekje om een scène-overgang te overbruggen (bridge);
2tekstje van presentator om van ene naar het andere onderwerp te komen
1vero. Build Up. Notatie op stuk zwartfilm in werkkopie om aan te geven dat de rushprint van het ter linker- en rechterzijde aanwezige shot is beschadigd, maar gewoon doorloopt, ook spacing, slug of extended scene;
2back-up
Bandwisapparaat, dat in één keer de magneetband wist, ook plopkast
In het zichtbare beeld aangebrachte codering, zoals bijvoorbeeld tijdcode, VITC, TCIP en keycode
Referentie voor de kleurinformatie in het videosignaal
Inladen, lett. (Eng.) vangen. Het binnenhalen (evt. omzetten van analoog in digitaal) van video- en/of audiosignalen in een digitaal montagesysteem (NLE), ten onrechte vaak digitaliseren genoemd
Dottore Leo Catozzo was de filmeditor van Fellini en uitvinder van de 'droge' filmplakpers (lassen met behulp van glasplakband): de Catozzo-pers of guillotinepers
1Combined Continuity and Spotting List; 
2Combined Continuity and Subtitle List, uitgebreid postproductiescript
Character Generator, titelapparaat, ook title tool
Overzicht van veranderingen tussen twee montageversies (kan worden gegenereerd door een Avid Filmcomposer)
vero. Koppelsysteem waarbij b.v. een DAT-recorder synchroon meeloopt met een videorecorder; ww. chasen of elkaar volgen

vero. Vetpotlood, glaspotlood waarmee aantekeningen op film of perfotape gemaakt worden

Elektronisch vervangen van een solide kleur uit een videosignaal door een ander videosignaal, soort elektronische achtergrondprojectie. Bij digitale chroma-key wordt gekeyed op een van de ruim 16 miljoen kleuren waardoor een veel beter resultaat behaald kan worden dan bij analoge chroma-key
Vertelwijze van een verhaal in volgorde van de gebeurtenissen
Vlaams: outs, niet-gebruikte takes
Hulpprogramma voor filmtoepassingen bij Apple's Final Cut Studio
vero. Montagetafelmerk van Nederlandse makelij (Oldelft)
Het regelen van overeenkomsten voor het gebruik van bestaand beeld- en geluidsmateriaal, vaak muziek
1Muziekpromotiefilmpje;
2gedigitaliseerd film- of videofragment (NLE)
vero. Cassette Montage Eenheid, NOB/Ciris-term voor videomontageset (term uit de tijd dat er ook nog open reel-sets waren)
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in nummervolgorde van de oorspronkelijke banden (source tapes) en daarbinnen in oplopende tijdcode, vgl. A-, B-, D- en E-mode
1vero. Merknaam computereditingsysteem;
2bijbehorend (veelgebruikt) EDL-formaat, zoals CMX 340 en CMX 3600
Het in een NLE of compositing-systeem in elkaar vouwen van meerdere videolagen tot een enkel overzichtelijk effect in de tijdlijn van een NLE (waarop weer nieuwe effecten kunnen worden toegepast)
Dutje tijdens montage, naar de beroemde tv-filmrecensent Simon van Collem
Bluescreen-techniek waarbij wordt gewerkt met mattes die uit kleurverschillen worden gegenereerd, zowel optisch als digitaal; > ultimatte
Filmmontagetafel, waarop met verschillende film- en perfotapeformaten kan worden gewerkt
Merknaam (Acmade) montagesynchronizer, ook pic-sync
Vergelijkende controle van het DI op accurate synchroniteit met de werkkopie
Kopieën maken van de mediafiles van (delen van) shots (meestal) naar een andere schijf, al of niet met handles
Lijst met opnamegegevens t.b.v. de montage en de continuïteit, D.C.R.
Las die ontstaat als men op een niet-monterende wijze in opname gaat op een videorecorder (via crash record)
Door middel van de opnameknop op de machine in opname gaan en daarmee de bestaande tijdcode op de band onderbrekend, ook wel 'hard recording'
Verwijderen van gedeelten van de buitenzijden van het beeld
Om en om monteren van gelijktijdige gebeurtenissen, ook parallelmontage
1Las, harde beeldovergang;  
2montageversie (Eng.)
Reactieshot, noodsprong om storende beeldovergang te verdoezelen, ook tussenshot, stoppertje of lapshot
Lijst (van keycodes) van de beeldmontage t.b.v. het nasnijden of nascannen van het filmnegatief
Montagetechnicus net wat ninder inhoudelijke aspiraties dan een editor; In Vlaanderen is dit onderscheid geringer en wordt ook de benaming 'monteur' gebruikt
Eng. voor werkkopie, de gemonteerde rushprints of montageversie van de gescande dailies
Lijst met opnamegegevens t.b.v. de montage en de continuïteit, continuïteitsrapport
vero. Merknaam DAW, afko van Digital Audio Recorder, montagerecorder
Digital Audio Workstation, geluidsmontage- of -mixagesysteem
Opdeling van een scène in verschillende camera-instellingen
Daily Continuity Report, lijst met opnamegegevens t.b.v. de montage en de continuïteit, continuïteitsrapport
Uitrafelen van een sequence in afzonderlijke shots, al of niet met handles
Door distributeurs en/of sales agents gespecificeerde op te leveren materialen
Opleveringseisen van een distributeur of sales agent
1Monteren van dialoogscènes;
2de geluidsmontage en -bewerking van de dialogen

Merk beeldbewerkingsplugins

Naar videoband of DVD schrijven van een gemonteerde sequentie in een digitaal montagesysteem (NLE), ook wel playout of dumpen
Inladen van beeld- en/of geluidsmateriaal in een digitaal montagesysteem (NLE); in wezen het omzetten van analoge in digitale signalen. Ook vaak gebruikt bij het inladen van signalen die al wel digitaal zijn, vandaar de betere term capturen
Video-effect waarbij het uitgaande shot naar een kleur fade en het inkomende shot opfade vanuit die kleur
Montageversie van de regisseur, vgl. producers cut, meestal naderhand uitgebracht om (nog meer) geld te verdienen
1Merk digitale montage- en compositingsystemen;
2separaat ofwel puur gescheiden kanaalindeling bij DTS en Dolby Digital zonder overspraak
Vloeiende beeldovergang, overvloeier, ook crossfade, in videowereld ook gebruikelijk voor 'geluidscross'; "If you can't solve it, dissolve it" is een populaire uitdrukking onder liefhebbers van de harde las
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in shotvolgorde met alle effectshots (opticals) aan het eind; vgl. A-, B-, C- en E-mode
Compressiestandaard voor video van Avid

Titelkeyer na of in het laatste circuit van de beeldmenger

Filmmontageplakpers met glasplakband, i.t.t. natte pers; > Catozzo
SMPTE-tijdcodesoort, waarbij iedere minuut (behalve elke 10e minuut) twee tijdcode-'beeldjes' worden weggelaten om aan de (Amerikaanse) snelheid van 29,97 fps te komen vanuit 30 fps. Drop-frame tijdcode wordt geschreven met punt-komma's tussen de getallen: 07;12;10;03, ook pull-down
Door Avid van Softimage overgenomen montagesysteem, geschikt voor (hi-end) compositing, in zowel SD als HD
Over elkaar printen van twee shots, > superimpose
Ook op de achterzijde aanbrengen van plakband op een filmlas. Bij de omroep is men intussen al jaren doende deze droge lassen los te pulken en te vervangen door natte of kitlassen
Naar videoband schrijven van een gemonteerde sequentie in een digitaal montagesysteem (NLE), ook wel playout of digital cut
Handige signalering in digitale montagesystemen, die aangeeft dat een (deel van een) shot meer dan eens wordt gebruikt (of binnen een ingestelde afstand)
vero. Lijst voor het lab met shots waar een duplicaat negatief van moet worden gemaakt, omdat deze shots meer dan eens zijn gebruikt in de definitieve montage
vero. Band met gekopieerde shots of shots vanuit een zelfde moederband ten behoeve van tape-to-tape-montage
Tijdsduur van b.v. shot, sequentiecross of wipe, opgegeven in aantal beelden of seconden
Digital Video Effect, maar meestal de apparatuur waarmee videobeelden kunnen worden gemanipuleerd
vero. NLE-systeem
1vero. Type computer-editingsysteem van Acquis;
2Europese Communicatie Sateliet
Nummers op de rand van film, randnummers, voetnummers> Keycode
1Las, schnitt, montagepunt (video);
2montagesysteem van Discreet
Populistisch Nederlands voor monteren, meestal ook fout gespeld als 'editten'
Computer die bij de (on-line-) montage helpt videorecorders te sturen, en die de beeldmenger, digitale effeten etc. bedient. Ook wel editor genoemd, naar de man of vrouw die 'm bedient
Overzicht van alle beeld- en/of geluidslassen, events (video), ook shotlist, EDL

Samensteller van de vertoningsgerede productie uit opgenomen materiaal, vgl. cutter

Eerste montageversie door de editor, meestal tijdens de draaiperiode vervaardigd, ook nulversie
Montagekamer met pretentie, marmer, leer en broodjes paling
Naar videoband of DVD schrijven van een gemonteerde sequentie in een digitaal montagesysteem (NLE), ook > playout, dumpen, uitspelen
Edit Decision List, door een NLE of videomontagesysteem gegenereerde editlist
Piep aan eind in mixbanden of audiotracks ter controle van de sync bij mixage en projectie
Indirecte vertelstructuur
Wegsnijden van (onbelangrijke) gedeeltes van de handeling (m.n. verplaatsingen), zoals voor het eerst gebruikt in 'A bout de souffle' van J.L.Godard, hetgeen meestal een springer of jumpcut oplevert, een 'voelbare' las kortom
Een van de eerste NLE-systemen, ontworpen in de jaren '80 door De Jonge (van het gelijknamige lab) uit Kortrijk, waarbij het beeld nauwelijks groter was dan een postzegel. Inmiddels ter ziele. Als eerste monteerde Eddy Terstall zijn film Transit in 1990 op dit systeem
Effect-memory, methode om video-effecten in een geheugen op te slaan en later weer op te roepen
Wijze van assembleren van gemonteerd materiaal in nummervolgorde van de oorspronkelijke banden (source tapes) en daarbinnen in oplopende tijdcode, maar met alle beeldeffecten aan het eind van de EDL, vgl. A-, B-, C- en D- mode
1Type DVE van Quantel  
2DVD-authoringsoftware van Adobe
Overzicht-shot
(video) Montagepunt op editlist
NLE-term; wijze van verlengen van een shot tot een gegeven in- of uitpunt met een enkele toetsaanslag
Opgelengd shot, > B.U.
Gelijkleggen op het oog, dus zonder andere hulpmiddelen als tijd- of Keycode

1Van zwart (of wit) vloeiend naar normaal beeld, resp. andersom;
2volumeregeling van dicht naar open, resp. andersom

Final Cut Pro, populair non-lineair montagesysteem van Apple

1Commentaar van derden op een versie van script of montage;
2rondzingen, wanneer het door de microfoon opgevangen geluid middels versterking nogmaals bij de microfoon aankomt en aldus keer op keer wordt versterkt. N.B. Ook een videosignaal kan rondzingen

First Frame Of Action, eerste beeld of geluid (van een akte of tape)

Snel doordraaien van rollen/banden, tegenwoordig door timeline scrollen
Digitale versie van het vroegere blauw, opvulmateriaal bruikbaar voor zowel beeld als geluid
>Editor, wordt vaak gebruikt om verwarring met journalistieke redacteuren te voorkomen
Onofficiële club van Nederlandse filmeditors
1Definitieve montage-versie;
2contractuele bepaling over het recht op definitieve montage, meestal voor de producent, soms voor de regisseur
Merknaam populaire digitale montagesoftware (NLE) voor Mac's, FCP; oorspronkelijk een door Macromedia ontwikkeld montagesysteem onder de naam "Key Grip"
Fijngesneden roughcut
Eerste montage volgens draaiboek, ook roughcut
Functie in de montage (NLE) die de weergavesnelheid van een shot automatisch aanpast aan de gewenste of beschikbare lengte
Kort fragment, spelend in het verleden
Kort fragment, spelend in de toekomst
Liggende opstelling van apparatuur. Zo werd in de Angelsaksische landen gemonteerd met een (rechtop staande) Moviola en op het Europese vasteland op flatbeds als Steenbeck, Intercine en Cinemonta.
Database waarin de gegevens van gescand filmmateriaal (en eventueel meegescand geluid) gekoppeld zijn aan de tijdcodes op de videoband
Optical, of DVE waarbij het beeld om zijn horizontale as kantelt, vgl. tumble en flop, ook mogelijk in combinatie: flip-flop
Kanteling van het beeld om zijn verticale as, vgl. flip, ook mogelijk in combinatie: flip-flop
Videowiskop, die in het koppenwiel meedraait, t.b.v. monteren
Acteur, die de aandacht in het beeld overneemt
Editor van de opgenomen foleytracks (correctie op sync en selectie van takes)
vero. Het om en om weghalen van beeldjes uit een shot om het te versnellen, vgl. skipframe
Franse bobby met nauw transportgaatje (Pyral)
Het (in de montage) tot één geheel maken van onderdelen die niet per sé bij elkaar hoorden, bijvoorbeeld het samenstellen van een zin die nooit als zodanig door een personage is uitgesproken, of het gebruiken van (reactie)shots uit hele andere scènes
Het gebruik van tijdcode aan de hand van een klok, die aan het geregistreerde materiaal steeds de tijd van de dag geeft; ook time-of-day tijdcode, i.t.t. record run
'Bevriezen' van het beeld, d.m.v. het herhaald printen of weergeven van één beeld, ook staybeeld
Het op gelijke lengte maken van tekst t.o.v. de beschikbare beeldruimte
Over gehele oppervlak gecoate 35mm-perfotape, i.t.t. zone-stripe
vero. Ophangrek voor trims (verschnitt), ook trimbin
Koppeling van signaal in bron- en montagemonitor (NLE) of van faders (audio)
vero. 35mm niet-ontwikkeld positieffilm, dat met behulp van een projector is belicht, gebruikt als aanloopmateriaal, zodat film wel 'in kader' kan worden ingelegd.
35mm zwartfilm met (witte) kaderlijnen, duurder dan gekaderd wit
Montage van de verschillende geluidssporen bij het beeld
Synchroon leggen van het beeld met het separaat opgenomen geluid, ook opsyncen
(video) > Inhaallas, tracking edit, match-frame-edit
Techniek van het tweemaal insnijden van een point-of-view teneinde ergens extra aandacht op te richten (etymologie?, weet iemand waar dit begrip vandaan komt?)
1Shot dat is opgenomen zonder dat de perso(o)n(en) in beeld dat weten;
2shot dat in de montage gebruikt wordt, dat nimmer bedoeld was als te gebruiken materiaal (b.v. uit een uitloop of een afgebroken take)
Film zonder emulsie, blanke drager, ook blankfilm
Helder plakband voor plakpers, ook guillotinetape, niet wetend dat dit materiaal decennia later zou verlijmen en verdrogen...
Merknaam van o.m. beeldmengers, ook EDL-formaat (GVG)
Keytechniek als blue screen, maar dan met groen als snijkleur
1Lichtvloer in studio;
2rooster op belichtingsmeter voor het meten van gereflecteerd licht;
3ruitjespatroon om dekking van monitoren te controleren;
4ruitjespatroon in b.v. een NLE waarop Safe Action, Safe Title, etc. staan aangegeven
Effect in een documentaire of reportage, waarbij -na een vlotte montagesequence- we opeens terechtkomen in een interview met een moeilijk formulerende deskundige, alsof we opeens met de auto in een bak met grint terechtkomen. [Uitdrukking toegedicht aan Hans Fels]. 
Onder slechte akoestische omstandigheden opgenomen syncgeluid, t.b.v. montage en dubbing, dus niet bedoeld voor gebruik in eindmix
Droge pers, filmplakpers die werkt m.b.v. glasplakband, > Catozzo
Meegeleverde overlengte van een beeld- of geluidsfragment, dat in de montage is gebruikt, aan de nabewerkers; of de overlengte bij decomposing of consolidatie; b.v. 25 beelden extra aan kop en staart; ook bumper
1Schnitt;
2stevige schnitt, maar net geen springer
Digitaal registratiesysteem van Quantel
Hoogtemaat in 19"-apparaten-rekken [afgebeelde CD-speler heeft een hoogte van 1HE]
Dat deel van een mediafile waarin aanvullende informatie staat zoals metadata naast de mediadata (beeld en geluid)
Modelnaam voor uitgebreid NLE-systeem van Lightworks
Onelegante beeldovergang van een niet-spreker naar een niet-spreker in een interview, veel gebruikt door NCRV's Hier & Nu-verslaggever Niek Heizenberg
Centrale sync pulse generator, apparaat waarmee diverse videorecorders en montagemachines kunnen synchroniseren, > ook syncfabriek of SPG
Inkorten van een filmisch produkt, zonder 'in het vlees te snijden', ook opstrakken of kaasschaven
Opnemen van een vorige las om een derde machine mee te starten, een titel in te keyen of een digitaal effect in te brengen, ook tracking edit, gelijkleglas of match-frame-edit
Binnenhalen van beeld en geluid in een digitaal montagesysteem (NLE of DAW), ook laden, digitaliseren of capturen

1Elektronisch ingevuld hoekje in videobeeld;
2kartonnetje of boekje met inhoudsopgave bij videoband of schijf(je)

1Later gedraaid detail-tussenshot;
2monteren op een gezwarte of tijdcodeband
1Snijden van een wijd shot naar een closer shot vanuit hetzelfde camerastandpunt, ook Amerikaanse las;
2binnen een scène naar close-up gaan, vgl. uitsnijden
Italiaans filmmontagetafelmerk
Monteren van shots van andere scène in de ene scène
Beeld dat de plek inneemt van het schakelsignaal bij keyen
> inladen
Input/output
Bij videorigistratie een camera integraal los opnemen (dus niet geschakeld) t.b.v. montage (vaak afgekort tot Iso)
Audio steekveld met jackplug-snoeren
Eénpotige meerpolige audioplug
Split edit, audio- en videolas niet op dezelfde plaats, ook audiosplit
(JC) Las tussen identiek gekadreerde shots, ook gebruikt voor opvallende discontinue schnitts

Gesproken tekst synchroon met de kaakbewegingen (bij overshouldershots), vgl. lipsync

Van alle scènes kleine stukjes wegsnijden om film op beoogde lengte te krijgen
Merknaam beeldmenger en -effectenbak van Grass Valley
Startleader aftellend vanaf 12 (per voet 35mm-film), dus met tussenposen van 2/3 seconde, in lengte derhalve gelijk aan de 8-seconden-klokleader. [N.B. de piep op de 'drie' in de kalenderstart komt derhalve overeen met de 'twee' in de klokleader].
Nederlandse Oscar; tevens benaming voor topprestatie ('Een Kalfschnitt'), ook wel 'Nipkovje' (in omroepkringen)
Computer (of software) waarmee elektronisch letters kunnen worden gezet, ook title tool
vero. Duits filmmontagetafelmerk
Elektronisch aanbrengen van het ene beeld binnen het andere beeld, > ook chroma key, blue screen, green screen, luma key
1Gemerkte beeldjes (van een shot) waartussen een beeldbewerking moet plaatsvinden;
2(Animatie) belangrijkste poses of posities in een animatiebeweging, vgl. In-betweener
Omdraaien van de invulsignalen bij een luma- of chromakey
> Keycode en KeyKode
Systeem waarmee keycode tijdens scanning wordt meegeschreven op videoband
Uitdrukking in de montage bij het verwijderen van een (door de regisseur) geliefde opname of scène
Filmlas met behulp van filmkit, ook natte las of cementlas

Bord t.b.v. synchroniteit, meestal met shot-gegevens, ook slate(board)

Startleader van 8 sec. (24 b/s) / 12ft (35mm) (of - vero. - 7 sec. (25 b/s voor tv)), aftellend in klokvorm, > SMPTE-leader, Academy-leader
Binnenhalen van beeld en geluid in een digitaal montagesysteem (NLE of DAW), ook inladen, digitaliseren of capturen
Denigrerende benaming voor een tussenshot met weinig relevantie, ook cutawayshot; in Vlaanderen gebruikt als gangbare term voor 'insert'
Beeldovergang; Eng. cut. B.v. harde las, onzichtbare las, zachte las
Filmkopie zonder lassen, i.t.t. het gemonteerde origineel, dat bij iedere beeldovergang is 'gelast'
1Aanloopstrook voor film voorzien van startmarkeringen en aftelcijfers, startleader;
2vast programmabegin;
3gekleurd aan- of uitloop-filmmateriaal
1Verticale camerabeweging;
2mechanisme in voorloopkast van ontwikkelmachine, dat laborant gelegenheid geeft nieuwe rol aan te zetten. Met alarmbel als lift te hoog stijgt;
3verwijderen van beeld en/of geluid uit een sequence, waarmee een gelijke lengte zwart resp. stilte overblijft;
4signaalversterking, boost;
5'De *', eerste succesvolle Nederlandse horrorfilm (Dick Maas, 1983). [Eerdere Nederlandse horrorfilms waren De Spooktrein (1939) en Bloedverwanten (1977)]
Merknaam digitale montagesystemen, zoals Lightworks Turbo, Lightworks VIP en Heavyworks
vero. Montage van programma van begin tot eind door steeds gewenste stukken audio en video elektronisch opeenvolgend te kopiëren. Nadeel is dat als in het begin van de montage iets (in lengte) moet veranderen, alles na dat punt weer moet worden overgedaan (tape-to-tape editing, i.t.t. tot non-lineair editing)
Synchroon met de lipbewegingen, vgl. kaaksync
Instellen van de teller op een bepaalde tijd, waarna de machine zelf naar dit punt toe spoelt ('Go To')
Markering in de tijdlijn van een NLE of DAW, die snel is terug te vinden
vero. Merknaam apparaat waarmee b.v. een videorecorder aan een montagetafel kan worden gekoppeld
Doornemen van opgenomen materiaal en noteren van de tijdcodes van bruikbare gedeelten t.b.v. montage, ook spotten. Dit kan ook met een computer die de tijdcodes vastlegt d.m.v. een logprogramma, zoals b.v. Medialog (van Avid)
Doorlussen van bekabeling van het ene naar het andere apparaat, zodat een ketting ontstaat
Bijslijpen van een magneetkop
Tussenshot van (knikkende) interviewer (of gesprekspartner), noddy; > ook Heizenberger

Luminance key, keyen op helderheid van een videosignaal

Keyen op helderheid van een videosignaal, meestal afgekort tot lumakey
Type computereditingsysteem van BTS
Video-editor met weinig inhoudelijke aspiraties, maar met hoge 'aanslagsnelheid'
> Uitgelijnd script
Het geven van een in- resp. uitpunt bij een lopende machine
Ruim shot van hele scènelengte, ook covershot
1Moederband (audio);
2eerste generatie van het gemonteerde materiaal (analoge video)
vero. Meng-Eenheid-Beeld, NOB-benaming voor videomontageset
> Mix-effect bank
Merk NLE-systeem
Digitaal montagesysteem (NLE) van Avid voor verwerking van 25 b/s-projecten. Een uitgebreidere versie is de Film Composer, die ook 24 b/s-projecten aan kan, maar de latere MC's hebben beide mogelijkheden
Bestanden bestaand uit gedigitaliseerd beeld- en/of geluidmateriaal

Wat vroeger een tapeoperator in het 'lineaire' tijdperk was > Teepop is tegenwoordig de media-manager

Handig programmaatje van de firma Random Video om Avid mediafiles en FCP-files van verschillende producties uit elkaar te halen (of te houden)

Alle informatie die in een deel van een mediafile staat meegeschreven, zoals tijdcode, userbits, slate-, scène- en takenummers, maar ook beeldformaat, beeldsnelheid, tot en met samplefrequenties en bitdieptes, etc. Door de koppeling van deze data aan een mediafile wordt al deze informatie meegenomen naar elders

Hulpprogramma van Avid voor het omzetten van diverse digitale bestandssystemen (DPX, R3D) naar Avid mediafiles; in feite een importmodule uit Avid DS, omgebouwd tot zelfstandige applicatie
Tikje op de microfoon (in beeld), t.b.v. het gelijkleggen van geluid bij beeld
vero. Gemonteerde perfotape
vero. Geautomatiseerd systeem voor het maken van mixlijsten vanaf de montagetafel m.b.v. een p.c., ontwikkeld door Ewoud Hendriksen
vero. Overzichtslijst van de verschillende mixbanden t.b.v. de mixage. Eigenlijk de voorloper van de timeline
Type hardware break-out-box voor NLE-systemen van Avid.
Uitgestelde schnitt naar een reactieshot, met daardoor een verhevigd effect
1Montageproces, het samenstellen van een film (of programma) uit de aangeleverde shots en geluiden;
2(VS, Frans uitgesproken) een serie shots die een tijdsverloop of een dramatische opbouw verbeeldt
vero. Apparaat voor het synchroon monteren van filmbeeld en perfotape
Effect waarbij de weergavesnelheid van het beeld wordt gewijzigd; vgl. fit-to-fill
Stabiliseren van bewegend beeld, b.v. om een inaccurate beeldstand op te lossen, of te veel bewegende handheld shots dan wel operatingfouten in camerabewegingen te corrigeren; > ook motion tracking
Proces waarmee objecten in beeld kunnen worden 'gevolgd' door compositing-systemen, teneinde een wijziging in die objecten slechts één keer te hoeven uitvoeren > http://andysapp.com/2008/08/motion-tracking-on-car-footage/
Computergestuurd syncnummersysteem, net te laat ontwikkeld door Nils Jastram; > ook Acmade en rubbernumbering
Merknaam filmmontage-apparaat in verticale opstelling, gebruikelijk in Angelsaksische landen, i.t.t. de z.g. flatbeds
1Situatie waarin met meer camera's tegelijk wordt gefilmd;
2montagetechniek voor het monteren van materiaal dat met meer camera's tegelijk is opgenomen
Opbouwen van het beeld met meerdere beeldlagen; > compositing
Non-descript beeldmateriaal dat overal bruikbaar is, ook open shots
Edit waarbij meer dan één bron betrokken is (video)
vero. Veelgebruikte contaminatie van regelen en nasnijden. Monteren van het negatief of omkeerorigineel aan de hand van de werkkopie m.b.v. synchronizer, eigenlijk: regelen

Corrigeren van een videorecorder door computereditingsysteem om ervoor te zorgen dat een beeldnauwkeurige las wordt gemaakt

1 Las gemaakt met een natte pers, met filmkit

2 Tegenstelling van de harde las > dissolve, vloeier

Filmplakpers voor het maken van cement- of kitlassen, i.t.t. droge pers (plakbandpers)
Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors, opgericht 2011
Luidsprekers bedoeld om dichtbij de luisteraar te staan, veel gebruikt in montagekamers
Beeldovergang die om geen enkele andere reden dan een praktische wordt gemaakt: er komt een microfoon in beeld, er is sprake van een run-out of een acteur bakt er plots niets meer van
Las binnen een shot om op een der delen een effect te kunnen aanbrengen (in een NLE-systeem), ook add-edit
In een NLE of compositing-systeem aanbrengen van verschillende effecten op een clip in één en dezelfde videolaag, zoals b.v. een verkleining plus een verkleuring plus een flip-flop
Hardware break-out-box voor NLE-systemen van Avid, opvolger van de Adrenaline

Non Linear Editing; verzamelnaam voor digitale montagesystemen, zoals van Avid, Lightworks, Adobe Première, FCP, enz.

Tussenshot van knikkende interviewer, > ook Heizenberger
Montagewijze, anders dan opvolgend vanaf het begin (zoals bij tape-to-tape videomontage), dus kris-kras (zoals bij film altijd al gebuikelijk was en tegenwoordig gebruikelijk is in digitale montagesystemen, NLE's )
Geluidsmontagesysteem (DAW)
Eerste montageversie door de editor, meestal tijdens de draaiperiode vervaardigd, ook editors cut
1Montage in lage resolutie op NLE, vroeger gebruikt voor VHS- of U-Matic-montage  
2Montagefase waarin de inhoudelijke beslissingen worden genomen
Open Media Framework Interchange, bestandsuitwisselingsnorm (van Avid) voor NLE's en DAW's, inmiddels afgekort tot OMF
Verwisselen van de bekabeling van de ene naar de andere machine, > ook steekveld
Geluidslas verschoven t.o.v. beeldlas; bij video: audiosplit, J-cut of split edit
Montage op hoge beeldkwaliteit (hi-end, uncompressed), vaak via herladen van de gebruikte fragmenten uit de definitieve montage in hoge resolutie op dezelfde NLE-set
De titels aan het begin van de film, main title sequence, koptitels
Non-descript beeldmateriaal dat overal bruikbaar is, multi-purpose-shots
Laatste inkortronde van een filmisch produkt; fijnsnijden, kaasschaven of indikken
Synchroon leggen van het beeld met het separaat opgenomen geluid; gebruikelijker is gelijkleggen
Onofficiële -maar helaas zeer gangbare- term voor openingstitels
vero. Geperforeerd opvulband voor mixbanden, ook 'blauw' (of wit) genoemd, tegenwoordig: filler (in NLE's)
Niet gebruikte takes, ook overs of NK's
Ongebruikt materiaal; takes waaruit geen enkel gedeelte is gebruikt
Resterende beeld of geluid van een in de montage gebruikt shot dat handig kan zijn voor VFX resp. setnoise, vgl. handle
Niet gebruikte takes, ook outs, outtakes of NK's
Beeldovergang waarbij het ene shot geleidelijk in het andere overgaat, ook dissolve, vgl. crossfade (bij geluid)
Om en om monteren van gelijktijdige gebeurtenissen, ook cross-cutting
1Het omsteken van beeld- en geluidsverbindingen tussen apparaten op een steekveld;
2plaatsen van een bron met twee geluidssporen (A1 en A2 bijvoorbeeld) op twee andere sporen in een sequence (A7 en A8 bijvoorbeeld)
Steekveld, schakelbord met snoeren, ook jackfield
Wipe-patroon
Begrenzer van wipe-patroon-afmetingen
Daadwerkelijk uitvoeren van een videolas
Geperforeerde geluidsband in de maten 35mm, 17½mm (gehalveerd 35mm) en 16mm, waarbij 35mm perfotape zowel full-coated als gedeeltelijk gecoat (zone stripe) bestaat
Functie in NLE's waarmee het geluid ten opzichte van het beeld in 'perforaties' (1/4 frame) kan worden verschoven, dus per 1/100 seconde (zoals dat voorheen bij 35mm en 17,5mm perfotape ook kon)
Virtueel in- of uitpunt overeenkomend met aangegeven shotlengte in de andere monitor (NLE)
Motorsynchronizer met kleine viewer, > Compeditor
(PL) Moment in de montage, waarop niet meer in het beeld mag worden gesneden, zodat de geluidnabewerking kan beginnen en het negatief kan worden geregeld. Aangezien deze regel veelal wordt overtreden, spreken Amerikanen niet van 'locked' maar van 'latched' (locked, but liable to be opened again)
1Shot/tegenshot draaien;
2geluid opbouwen door van ene naar het andere spoor over te schrijven, met toevoeging van een nieuw geluid, ook bouncen
1Picture-in-picture, beeldeffect, waarbij een shot optisch binnen een ander shot wordt geplaatst (geheel of gedeeltelijk);
2synchronisatiepiep in de SMPTE-leader, ook 2-pop of piep
vero. Zelfklevend smalltape met 1000 Hz toon, waarvan een stukje (6mm) werd afgeknipt en op de emulsie van een mixband werd geplakt ter hoogte van de 2 van de startleader
Terugspelen van een sequentie naar (video)band, DVD of andere drager vanuit een digitaal montagesysteem, > ook digital cut, print to video, dumpen
Bandwisapparaat, dat in één keer een magneetband wist, ook bulkeraser
Software die functionaliteit aan bestaande programma's toevoegt. Montage- en compositingsystemen en DAW's kunnen op dergelijk wijze met allerhande effecten worden uitgebreid
Automatische gelijklegsoftware van Singular Software
Tijd na een las die een recorder nog doorloopt om te zien hoe een insert eindigt (video)
Systeem waarbij de videorecorder tegelijk kan weergeven en opnemen. Het weergegeven signaal wordt -bewerkt of gemengd met een nieuw signaal- direct weer op dezelfde tape gezet
Aanlooptijd van recorder of weergavemachine om 'in sync' te komen, te locken
1Voorkijkje/voorvertoning van een voltooid produkt;
2vooraf bekijken van een videolas, zonder 'm daadwerkelijk te maken
Filmgedeelte vóór de koptitel
Het uitspelen van een sequentie naar videoband vanuit een NLE, > ook digital cut, playout, dump
Montageversie van producent, i.t.t. directors cut
Verzamellijst van alle gebruikte shots (in volgorde van de labrollen)
1vero. Het inprikken in een mixband, in opname gaan  
2Het tegelijkertijd opnemen van een geluidsbron en het weergeven van reeds gemonteerd beeld en geluid in NLE-systemen
Optische (film) of elektronische (video) trucage waarbij het ene beeld door het volgende beeld horizontaal wordt weggedrukt
Beeld in vier delen opdelen met elk een eigen beeldinhoud
Fabrikant video- en montageapparatuur
Om en om snijden van twee shots van één of twee beeldjes
Eigenlijk Speed Ramping, het geleidelijk veranderen van de opname-/weergavesnelheid van een shot; zowel in de camera als in de postproductie mogelijk
Met de hand monteren van audio- of videotapes
Zonder renderen, direct en zonder vertraging weer te geven beeld- en geluidseffecten in een NLE of DAW
Insteekkaart van Red die een versnelde verwerking van R3D files mogelijk maakt
Hermontage (commercials)
1Projectierol film (max.590m 35mm=20 min.), Eng. voor akte;
2haspel voor videoband
Bekijken van een videolas voordat hij daadwerkelijk wordt gemaakt

1Door een NLE, DAW, compositing- of (3D-)animatieprogramma doorrekenen van effecten ofwel die niet real-time door het apparaat zijn af te spelen, ofwel ter voorkoming van problemen in de datastroom;
2het omzetten van een digitaal bewegend-beeldbestand van het ene formaat in het andere

Digitaal video-effect waarbij één beeld binnen hetzelfde beeld herhaald wordt
Populaire overvloeier in de jaren '40 met golfjes en harpklanken om flash-back te introduceren
Bewegende titel, van onder naar boven, > titelrol
1Kleur synoniem met 'opname'; over * gaan: direct opnemen, zonder uit te proberen;
2'Rood rood kleuren' of  'Rode rozen rood kleuren', iets, wat op zich al duidelijk is, benadrukken
Eerste montage volgens draaiboek, ook first cut
Seriële controlestandaard, waarbij met 9-pins D-connector (DB9) video- en audioapparatuur op afstand (remote) bediend kunnen worden
(elastieken) Met behulp van een GUI 'tekenen' van geluidsniveau's of fades in een NLE of DAW
Shots waarmee een film op lengte kan worden gemaakt, vgl. open shots of multi-purpose-shots
vero. Mechanisch aanbrengen van identieke nummers op gelijkgelegd filmmateriaal en bijbehorende perfotape, meestal syncnummering
Aanbrengen van papiertjes in rol beeld of geluid om te kopiëren fragment te markeren, ook afruiteren
Door Walter Murch in 'In the blink of an eye' beschreven zestal regels waaraan een goede las zou moeten voldoen, in aflopende volgorde van belangrijkheid: emotie, verhaal, ritme, blikrichting, aandachtspunt, continuïteit
vero. Eerste print van opgenomen filmmateriaal, waarmee wordt gemonteerd, ook dailies
Ongemonteerd materiaal
Deel van het beeld dat op tv of bioscoopscherm zichtbaar is (90% van het opgenomen beeld)
Deel van het beeld waarbinnen titels geplaatst moeten worden (binnen 80% van het opgenomen beeld)
Frequentie waarmee een analoog signaal in een digitaal signaal wordt omgezet; > ook Fs
Omzetten van de sampelfrequentie van b.v. 44,1kHz naar 48kHz
Door wetenschapper Wember onderzocht verschijnsel dat informatie in beeld en informatie in geluid niet al te ver uiteen mogen lopen (divergeren), omdat anders de boodschap van (een van) beide verloren gaat (b.v. een commentaarstem onder een verzameling archiefmateriaal, waarbij de beelden te weinig relatie hebben met de inhoud van de tekst)
Bij keyen het signaal waarbij met clippen wordt bepaald welk deel door het invulsignaal vervangen wordt
Las, overgang tussen twee shots (of twee geluidsfragmenten)
Schuin gesneden las in geluidsband [ter voorkoming van een plop]
Beeldverschuiving op het lasmoment bij video door grote F/H relatiefout of in 4V lockende machine
Provisorische mix op scratchtape t.b.v. projectie, nasynchronisatie of geluidsmontage
Eerder gebruikte geluids- of videoband, ook beuntape en Vlaams: rekuuptape
Uiteindelijke lengte van film of van een scène
vero. Kraspen, metalen 'potlood' om instructies t.b.v. negatiefmontage in de emulsie van de werkkopie te noteren

Systeem van Avid om scripts geautomatiseerd digitaal uit te lijnen, op basis van spraakherkenning

M.b.v. muis door een clip of sequence gaan, waarbij ook geluid (deels) hoorbaar is
vero. Spreek uit: skoezie. Small Computer Systems Interface. Standaard voor een parallelle interface voor algemene toepassingen om computers en randapparatuur met elkaar te verbinden. Helaas zijn er vele soorten SCSI-connectoren, twee versies bussen (wide/narrow). Opletten dus
Serial Digital Interface, ook SIF. Systeem waarbij videoapparatuur via een kabel met elkaar verbonden is. Naast de digitale videocomponenten kunnen ook tot acht audiokanalen en tijdcode op deze manier worden overgebracht ('embedded audio'). De Sony 10-bits SDI kan met een kabellengte van tweehonderd meter werken. Er bestaat ook een HD-versie: HD-SDI
Met de hand intoetsen van een tijdcode als in- of uitpunt, i.t.t. mark in/out (video)
vero. Sfeerband, mixband met sfeergeluid, ook atmoband
Eenvoudige (maar doeltreffende) manier van découpage van een dialoogscène, waarbij van elk van de gesprekpartners een shot is gedraaid; minder gebruikelijk het Franse champ-contrechamp
Verschuiven van een shot in de timeline, zonder aldaar de in- en uitpunten te wijzigen, a.h.w. er onderdoor trekken

Standaard klokleader voor films. Aftellend van 8 seconden (bij 24b/s) tot eerste beeld/geluid, met een syncmarkering op de 2, gevolgd door 47 beelden zwart. Er bestaat geen 25fps-versie van, omdat SMPTE van mening was dat dat te verwarrend zou zijn.

Het montagetempo opvoeren, binnen een montage. Vaak gebruikt als "Het moet nog iets snappier". Ook wel spiffy

Signaal dat gebruikt wordt om mee te keyen
Extreem korte overvloeier, korter dan 6 beelden
Stilzetten van videorecorders op de plaats die als inpunt moet dienen
Wipe waarbij de randen van beide bronnen vloeiend in elkaar overgaan
Volgorde waarin de edit-controller (bij tape-to-tape-montage) of EDL-software de brontapes verwerkt, in A-, B-, C-, D- of E-mode
Oorspronkelijke band (vanuit de camera of scanner)
vero. Notatie op stuk zwartfilm in werkkopie om aan te geven dat de rushprint van het ter linker- en rechterzijde aanwezige shot is beschadigd, maar gewoon doorloopt, ook slug, extended scene of build up.
Kabelbende, vaak aan te treffen in machinekamers
1Gevoeligheid van een emulsie, filmsnelheid in ASA of ISO;
2moment waarop weergave- en/of opnamemachines stabiel zijn, de servo's zijn gelockt en er voldoende pre-roll beschikbaar is;
3'speeds', snelle lenzen met grotere opening dan f/ 1.6, > ook superspeeds
Sync Pulse Generator, apparaat waarmee videorecorders, camera's, etc. kunnen synchroniseren, ook syncbak of syncfabriek
1 vero. Aanleggen van 'vers' overgeschreven perfobanden naast de reeds gemonteerde, teneinde deze laatste te vernieuwen;
2aanleggen van nieuw gescand of bewerkt beeldmateriaal in bestaande montage
Niet spiegelverkeerd

Links en rechts in beeld verwisseld, vgl. flop

> Snappy

1 Hi-end telecine / datacine;
2Handzaam mixpaneel, veel gebruikt in montage
Eng. voor plakpers
Audio- en videolas niet op dezelfde plaats, ook audiosplit of J-cut
Gescheiden beelden binnen één kader
Met de hand wissen van een heel kort stukje geluidsband
Het doornemen van opgenomen materiaal en het noteren van de tijdcodes van bruikbare gedeelten, ook loggen (Vlaams: 'toppen')
1Hinderlijke dan wel opvallende schnitt;
2hinderlijke, opvallende presentator, voornaam Jerry
Getand filmtransportwiel, b.v. tamboer in projector (afb.)
vero. Wijze van videomontage op een lege band, waarbij fragmenten achter elkaar worden geschreven (inclusief alle sync- en andere signalen), ook assemble (assy)

Correctie van ongewenste camerabewegingen. Dit kan gebeuren tijdens de opname of achteraf in de compositing m.b.v. trackers of beeldrestauratie m.b.v. motion estimation

Op elkaar stapelen (van -digitale- effecten) > compositing, multi-layering

Synchroonpunt op beeld en geluid aan het begin van de rol

Aanloopfilm met start- en tijdsmarkeringen, > SMPTE-leader
Freeze (frame)
Schakelbord met pluggen, patchpanel
Het (flatbed) montagetafelmerk
vero. Op het laatste moment gemaakte mixband met extra geluid
Reactieshot, noodsprong om lelijke beeldovergang te verdoezelen, ook lapshot of cutawayshot, b.v. noddy
Veelvuldig door Méliès gebruikte techniek om mensen in beeld te laten verschijnen of uit beeld te laten verdwijnen door een schnitt tussen twee takes vanuit hetzelfde gefixeerde camerastandpunt, vgl. Ti-ta-tovenaarschnitt
vero. Diagonale lijn getrokken op de werkkopie -meestal over een lengte van ongeveer 4 seconden- om iemand te cueën, b.v. bij nasynchronisaties
Deel van een gedigitaliseerde audio/video-file (clip) in een Avid (veel gebruikt voor uitsplitsen)
Hype uit de jaren '50 toen werd geloofd in dit wonder: een enkel beeldje van b.v. een colaflesje gemonteerd in een bestaande film, die het consumptiegedrag in de pauze positief zou beïnvloeden. Het is niet alleen nooit bewezen, maar zelfs verboden
(S.I.)
1Dubbeldruk (film);
2twee videobronnen door elkaar heen; > ook super
Uitgebreidere versie van de Media Composer van Avid
Synchroon, het gelijklopen (van beeld en geluid)
vero. Gemonteerde perfobanden met syncgeluid
Het gelijk doen lopen (van beeld en geluid)
Het gelijklopen (van beeld en geluid), i.t.t. asynchroon
Beeldje aan begin en eind van een akte of een film dat correspondeert met een één-beeldspiep in de geluidsporen. De beginmarkering bevindt zich in principe op de '2' van de SMPTE-leader en de eindmarkering op een wit beeldje op 1 seconde na het laatste beeld
vero. Aanbrengen van overeenkomstig genummerde synctekens op beeld- en geluidmateriaal na het gelijkleggen, vgl. rubbernumbering
Gedurende gehele montage synchroon houden van videorecorders door een editingsysteem
> Eindpiep
Videomontage-assistent voor bandwissels, titels, e.d., meestal teepop
1Online monteren met behulp van tenminste één weergave- naar een opnamemachine;
2kleurcorrigeren van een masterband als bron en met een CCM als eindbestemming; ook tape-2-tape

Videomontage-assistent voor bandwissels, titels, e.d., afkorting van tape-operator

Voorlopige muziektrack in de montagefase, afkorting van 'temporary track'
Afsluiter op een serie SCSI-schijven of op een doorgelust videosignaal
> Textless elements
Verzameling van alle shots waarover titels zijn geplaatst, maar dan zonder die titels, > delivery items
Handige plastic kabelbindertjes om spaghetti in machinekamer te voorkomen
Opzettelijk opvallende tijdsprong binnen een shot of scène
1Tijdinkorting, het visueel versnellen van een beweging d.m.v. een extreem lage opnamesnelheid, (minder dan 1 b/s);
2tijdsprong
Grafische weergave van een montage in een NLE of DAW
(TOD) Het gebruik van tijdcode aan de hand van een klok, die aan het geregistreerde materiaal steeds de tijd van de dag geeft; ook free run, i.t.t. record run, waarbij wordt opgenomen op videobanden met ononderbroken tijdcode, waarbij de uuraanduiding (vaak)gelijk is aan het bandnummer

Het sterk vertragen of bevriezen van alle handeling rondom een personage (of de camera), waardoor deze alles zorgvuldig kan bekijken. Dit wordt meestal door een grote hoeveelheid camera's tegelijk opgenomen. http://vimeo.com/7251840

Techniek om een bepaald geluid langer of korter te maken, zonder de toonhoogte aan te tasten, teneinde dit synchroon te krijgen
Beeldovergang, waarbij persoon in beeld tegen eenzelfde achtergrond plotseling verdwijnt
Karaktergenerator in NLE's
Inhaal- of gelijkleglas, het opnemen van een vorige las waarna een effect kan volgen (video)
> Galg
Fijnsnijden, opstrakken, korter snijden, kaasschaven
Shot om continuïteit te veinzen
(TC) Elektronische beeldtelling, systeem waarbij aan elk videobeeld een eigen digitale code wordt toegekend, waarin technische informatie ligt opgeslagen, alsmede de tijd in uren:minuten:seconden:beelden, zoals gestandaardiseerd door de SMPTE en de EBU; > ook LTC, VITC en drop-frame
Videoband met signaal (meestal zwart of colourbar) waarop via insert kan worden gemonteerd, voor-gesyncte band
Videoband opnemen met zwart (of colourbar) en tijdcode, ook 'zwarten'; > voor-gesyncte band
Script waarin met lijnen de gefilmde découpage-indeling is aangegeven
Snijden van een close naar een wijd shot met hetzelfde camerastandpunt; vgl. insnijden en Amerikaanse las
Naar tape of schijf schrijven van een gemonteerde of gemixte sequentie in een digitaal montagesysteem (NLE) of DAW, > playout, dumpen, bouncen
Uit elkaar halen van gelijkgelegd film- en geluidsmateriaal in kleinere (werkbare) eenheden; in NLE's het opsplitsen van een geladen clip in subclips
Merknaam chroma-key die volgens het color-difference matte-proces werkt
Monitorbeeld zo verkleind dat gehele videosignaal (incl. burst en sync) zichtbaar is, i.t.t. overscan
1Stand (van apparaat of instelknop) waarin uitgaand en inkomend signaal van gelijk niveau zijn;
2systeem van Avid waarmee centraal opgeslagen beeld en geluid toegankelijk is voor verschillende aangesloten NLE's en DAW's
Mogelijkheid in sommige Avid NLE-systemen om vanuit een 23.976p, 24p- of 25p-project verschillende masters in verschillende snelheden uit te spelen, bijvoorbeeld het maken van een 25 fps master van een 23.976p project
vero. Weggesneden gedeeltes van een shot of take, ook trims
Potlood waarmee aantekeningen op film en perfotape worden gemaakt, ook china marker. Luxe vetpotloden hadden een touwtje waarmee het mogelijk was het potlood te pellen, zodat een puntenslijper overbodig was

Beschikbaar videospoor in de timeline van een NLE of compositing-systeem

Filmdoorkijkapparaat
Azijnlucht van slecht opgeslagen acetaatfilm (ook perfotape) -onder invloed van ijzer als katalysator-, ruikt niet best...
Geleidelijke beeldovergang, ook cross(fade), dissolve of overvloeier
Videoband met syncsignaal waarop in insert kan worden gemonteerd, ook 'gezwarte band'; > zwart schrijven, tijdcode schrijven
> Split edit, verschoven las, ondergestoken las, J-cut
1 vero. Video Tape Recorder, videorecorder die met band op spoel of kern werkt (open reel), i.t.t. de cassetterecorders. Tegenwoordig voor alle videodecks gebruikt, aangezien de open reel-systemen nagenoeg zijn verdwenen;
2Video Tape Room, aparte ruimte (buiten de montagekamers) waar alle herrie-makende apparatuur staat
> Schaar van Wember
1Montageversie; 2 . vero. gemonteerde rushprints

1Een geluid dat klinkt als een voertuig dat op hoge snelheid voorbij komt. Wordt veel gebruikt in vormgeving voor televisieprogramma's

Optische (film) of elektronische (video) trucage waarbij het tweede beeld voor het eerste beeld wordt geschoven
Scène, fragment of element in de montage, waarvan je weet dat het niet goed is, maar dat blijft zitten voor een viewing met een opdrachtgever, producent, dramaturg, eindredacteur of festivaldirectrice om te zorgen dat hun kritiek zich daarop zal richten en niet op iets anders; afleidingsmanoeuvre. Voornaamste risico is dat iedereen het geweldig kan blijken te vinden.
Niet ontwikkeld positieffilm (lichtgeel) of niet-lichtgevoelig wit acetaatfilm

Kort stukje 'niks' in het geluid

Las met een wit-beeldje ertussen, al dan niet met een korte crossfade
Losse delen uit stockmuziek t.b.v. montage
Opnamesysteem van Sony m.b.v. optical discs op DVCam-niveau, ook verkrijgbaar in HD-versie (met solid state registratie)
3-polige audioplug (of 4-polige voedingsplug) met kliksluiting, ook Cannonplug
vero. NLE montagesysteem van Avid, versimpelde versie van de Media Composer
Deel van steekveld, waarmee het mogelijk is een signaal over meer recorders te verdelen
Moment in een documentaire, waarop tijd wordt gemaakt voor een sfeerimpressie, voorzien van muziek en zonder gesproken tekst
Schakeling waarmee tape naar 0-punt spoelt, vgl. autolocate
Filmmateriaal met volledig gedekte emulsie
Aantal zwarte beeldjes, gebruikt als tussenshot om springer te voorkomen (of om ergerlijk tussenshot te voorkomen)

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook