Home Woordenlijst Over fwb Contact

laboratorium

Beeldverhouding waarbij het beeld 1,6667 maal zo breed als hoog is, ook wel 'Europees Widescreen' genoemd
Beeldverhouding waarbij het beeld 1,7778 maal zo breed als hoog is, bekender als 16:9
Beeldverhouding waarbij het beeld 1,85 maal zo breed als hoog is, ook wel  'Amerikaans Widescreen' genoemd.

Enkelzijdig geperforeerd 16mm materiaal, i.t.t. 2R

vero. Dubbelzijdig geperforeerd 16mm materiaal

Computersysteem dat de keycode en de eventuele Aaton-tijdcode op de rand van de film, de videotijdcode van de videoband en de eventuele tijdcode van de geluidsband opslaat in een database tijdens het scannen van de logrol naar video; > keylinker

Database die door de keylink gegenereerd wordt met daarin alle gegevens die tijdens de scanning verkregen worden. Met deze Aaton Root en de EDL worden de keycodes voor het regelen van het negatief gegenereerd. De Aaton Root is ook de master voor de ALE-, Flex- en ATN-files

vero. Monteren van negatief of omkeerorigineel in twee banden (16mm), ook checkerboard-cutting

vero. Monteren van negatief of omkeerorigineel in twee banden met een overlengte in elk shot (16mm), waarbij wordt geschakeld op de oorspronkelijke schnitt-punten. Speciaal ontwikkeld om een blow-up in A/B-band direct uit te kunnen voeren
Het gedeelte van het 35mm negatief dat bedoeld is voor het feitelijke beeld, dus ruimte latend voor het (latere) optisch geluidsspoor. Wordt de ruimte van het geluidsspoor ook benut dan is er sprake van Super-35 of full frame

Advanced Authoring Format, uitwisselingsformaat voor allerlei media als video, foto's, graphics en audio met behoud van de metadata van die media. Hiermee wordt het mogelijk b.v. een montage te transporteren naar elders, inclusief lassen, levels, titels

Dragermateriaal (cellulose-triacetaat) voor film en tape, moeilijk brandbaar

Automatic Color Masking, oranjekleurige filterlaag in negatiefmateriaal
Aanbrengen van papiertjes in rol beeld of geluid om te kopiëren fragment te markeren, ook ruiteren
Markeren van een take tijdens offline scan met Aaton Linker
Duitse fabrikant van foto- en filmmateriaal, gefuseerd met het Belgische Gevaert
Projectierol film (max.590m 35mm=20 min.), of virtuele versie daarvan (in digitale montage), ook reel
Avid Log Exchange,
1bestandsuitwisselingsformaat voor Avid systemen;
2hulpprogramma dat uit flexfiles ALE's kan maken (N.B. Keylink kan direct een ALE-file leveren)
Hinderlijk probleem in het ontwikkelbad
Film leesbaar aan dragerzijde
Slimme manier om een fade in A/B-montage te monteren als er te weinig materiaal voor de fade beschikbaar is. De fade wordt niet gemaakt door naar zwartfilm in de andere band te vloeien, maar de onbelichte negatief basisfilm in de andere band fade in, waardoor het shot in de print naar zwart wordt weggedrukt
Staat van het opgeslagen beeld op een filmkopie, videoband of bestand, waarbij het beeld in de breedte uit elkaar getrokken of in de hoogte in elkaar geduwd dient te worden teneinde het beeld in de juiste aspect ratio te kunnen zien (> squeeze)
Merknaam softwarepakket voor (2D) inkleuring en compositing. Dit pakket simuleert een tructafel
(A.P.) Eerste kleurgecorrigeerde kopie van geregelde negatief
Laag aan de buitenzijde van de emulsie ter bescherming tegen krassen en ter voorkoming van krulvorming tijdens het ontwikkelproces
Answerprint, eerste kleurgecorrigeerde kopie van geregelde negatief
Bruikbaar deel van de opening van b.v. lens, camera, projector of printer
Plaat in camera, projector of printer, waarin het beeldvenster (gate) is uitgespaard
Filmrecorder waar 2K of 4K digitale data op filmnegatief wordt belicht m.b.v. een rode, groene en blauwe laser. Wegens de immense lichtopbrengst van de lasers kan deze recorder een beeld belichten in minder dan twee seconden op 35mm intermediate negatief (3 ASA)
Laag aan de buitenzijde van de drager (bij negatieffilm) om lichtreflecties in de drager te voorkomen, > ook anti-halolaag
De diverse bakken (met oplossingen) van een ontwikkelmachine, zoals ontwikkelbad, stopbad en fixeerbad
Weghalen van beelddefecten zoals stof, krassen, kabels en flicker; > ook Diamant
Negatiefperforatievorm met rechte boven- en onderzijde, maar afgeronde zijkanten, i.t.t. positiefperforatie: Kodak Standaard Perforatie, > short pitch
Filmmateriaal waarvan alle emulsie is weggefixeerd, transparante film, ook glasfilm
Ontwikkelprocedure waarbij de bleek wordt overgeslagen, resulterend in een hoog contrast en een mate van ontkleuring
Emulsie alleen gevoelig voor blauw licht; vgl. ortho- en panchromatisch

Zwarte inkt voor het afdekken van lassen in optisch geluid

1Print naar een groter filmformaat, ook opblazen;
2verhogen van de digitale resolutie
Plastic filmkern (bobine); Eng: core; 'Van de bobby af', zegt men wel als men in de montage van een documentaire besluit een shot, quote of zelfs perso(o)n(age), definitief niet meer te gebruiken, vgl. witte pater
1vero. Build Up. Notatie op stuk zwartfilm in werkkopie om aan te geven dat de rushprint van het ter linker- en rechterzijde aanwezige shot is beschadigd, maar gewoon doorloopt, ook spacing, slug of extended scene;
2back-up
Wijze van winding van 16mm enkelzijdig geperforeerd filmmateriaal zoals benodigd voor nagenoeg alle professionele camera's, (i.t.t. A-winding)

1Supersnel geheugen dat de processor gebruikt om tussenberekeningen op te slaan. Hierdoor kunnen computers sneller instructies afhandelen. Het is ook vaak bij de processor ingebouwd;
2nabelichting in het intermediate positief om b.v. een 1.85-kader in de projectieprint te krijgen

Stevig ± 18 mm breed linnenplakband gebruikt voor het afplakken van filmblikken
1Beeldwaterval: het overelkaar printen van verscheidene beeldjes op één beeld ter verkrijging van een wipe-effect;
2het aan elkaar schakelen van meerdere kleine digitale mengtafels of hard-disk recorders tot één grote
Overzicht van veranderingen tussen twee montageversies (kan worden gegenereerd door een Avid Filmcomposer)
vero. Monteren van negatief in twee rollen,waardoor de natte las onzichtbaar wordt, ook A/B- montage (16mm), onzichtbare las
Controlekopie van een bepaald effect om dit te kunnen beoordelen

De dame die is afgebeeld in de testkaart voor kleurkalibratie in een leader

Afbladderen van emulsie van oude film, dat slechts digitaal is te restaureren
Computersysteem, ontwikkeld door Kodak, waarin filmmateriaal op hoge resolutie (2 of 4K) wordt ingeladen, gemonteerd, bewerkt, kleurgecorrigeerd en weer uitgeschoten naar filmnegatief. Dit systeem is in 1998 een zachte dood gestorven, maar de gebruikte technieken zijn grotendeels door de rest van de digitale filmindustrie overgenomen. Het bestaat dan ook nu nog als bestandsformaat voor hoog-kwalitatieve digitale beelden
DI-systeem van DVS
Kleurmeetkunde, de kennis van kleuren en wat er mee mogelijk is
Persoon die kleurcorrectie op video of data toepast, tijdens (of na) scanning of tape-to-tape-montage; (film): filterbepaler, color timer, grader
Apparaat om voor film kleur te bepalen in het lab
Principe van het kadreren voor twee (of meer) beeldformaten tegelijkertijd, waarbij de bovenkant van het kader bij alle formaten gelijk is (en er uiteindelijk dus meer of minder informatie aan de onderzijde van het negatief wordt weggelaten)
Filmkopie met beeld en geluid; gebruikelijker: married print
Het resultaat van nasnijden/conformeren (ook regelen), bijvoorbeeld van het negatief op basis van een werkkopie,  maar ook het nasnijden van het gemonteerde geluid vanuit de originelen
Editor, verantwoordelijk voor het (digitale) nasnijden van de werkkopie in hoge resolutie ten behoeve van het DI-proces
Filmmateriaal dusdanig behandelen dat het bewaard blijft voor het nageslacht
Maken van een print waarbij beide films met de emulsiezijden tegen elkaar gedrukt worden
Barstjes in de emulsie door uitdroging van oud filmmateriaal
vero. (Colour Reversal Intermediate), omkeertussenprint
Het zodanig donker maken van de donkerste elementen in een beeld dat alle detail verdwijnt in een egaal zwart
DE curve is de sensitometrische karakteristiek van een beeldopnamemateriaal, waarin de 'voet' en de 'schouder' belangrijke delen zijn
Lijst (van keycodes) van de beeldmontage t.b.v. het nasnijden of nascannen van het filmnegatief
Eng. voor werkkopie, de gemonteerde rushprints of montageversie van de gescande dailies
Prints (of negatiefscans) van een opnamedag, gebruikelijker rushes
Scannen van film in hoge digitale resoluties, zoals 2-4K; tevens de naam van de apparatuur
Franse fabrikant van professionele camera's, later van printers
Mate van zwarting, belichting van filmmateriaal, densiteit
Zwarting, dekkingsgraad van een beeld
Apparaat om de zwarting te meten, > sensitometrie
Ontkleuring
Films van voor 1930 werden vaak getint door de (zwart-wit-) film in een chemisch bad te dopen, zodat het gehele beeld een (zelfde) kleur kreeg. De Desmet-methode, uitgevonden door de Belg Noël Desmet in de jaren '70, simuleert tinting door zwart-wit-negatief of kleurpositief te printen en vervolgens -nadat die rol in het donker is teruggespoeld- te flashen met gekleurd licht
Digital Intermediate, digitale master van 2K of hoger van het negatief filmmateriaal met daarop het nagemonteerde beeld voorzien van de CGI's en kleurcorrectie. Hiervan wordt met een filmschrijver een nieuw intermediate negatief of intermediate positief gemaakt of een digitale downconversie voor Digitale Cinema, DVD, HD-video of SD-video
Film- en videorestauratie software
Langzaam vervagen van de kleurlagen in een filmemulsie (van ontwikkeld materiaal), hetgeen heel goed digitaal gerestaureerd kan worden
Enorm databestand van een gescande film (op 2, 3 of 4K of HD), inclusief de effectshots, alles kleurgecorrigeerd
vero. Omkeer-print-materiaal dat slechts negatiefontwikkeling behoeft (t.b.v.slashprints)
Emulsiezijde
1Materiaal waarop emulsie is aangebracht;
2materiaal waarop een productie wordt opgenomen (video, film, HD)
'Eind' van ontwikkelmachine waar de film wordt droog geblazen
Kalkvlekken op filmmateriaal, ontstaan in de spoelfase van het ontwikkelprocédé
Beeldbeschadiging ontstaan door druk op de emulsie voor of tijdens het ontwikkelen
Over elkaar printen van twee shots, > superimpose
Duplicaat, printmateriaal met A.C.M.
vero. Lijst voor het lab met shots waar een duplicaat negatief van moet worden gemaakt, omdat deze shots meer dan eens zijn gebruikt in de definitieve montage
Afdruk (IN) van masterprint (IP), waarvan de projectiekopieën worden getrokken
Nummers op de rand van film, randnummers, voetnummers> Keycode
1Emulsion In, wijze van wikkeling met emulsie aan de binnenzijde;
2exposure index
Identificatienummer van partij filmmateriaal met een zelfde gieting, > batch en keycode
Inkeping in film t.b.v. een schakeling, b.v. kleurcorrectie of projectorstart/overname
Sterk dragermateriaal (polyester) voor films
Film leesbaar aan emulsiezijde
Belicht
Opgelengd shot, > B.U.
Fujicolor Negative, filmopnamemateriaal
Het (resultaat van) filmschrijven
Apparaat om m.b.v. een lichtgevend element (CRT of Laser) digitaal beeldmateriaal (of video) op film te belichten
Bestendig maken van filmbeeld na ontwikkeling
Voor- of nabelichten van filmmateriaal om de gevoeligheid op te voeren en het contrast te verlagen
Database waarin de gegevens van gescand filmmateriaal (en eventueel meegescand geluid) gekoppeld zijn aan de tijdcodes op de videoband
Videoaftastsysteem bij filmweergavemachines, lichtstipaftaster
D.m.v. wijziging van het ontwikkelprocédé verhogen van de filmgevoeligheid, ook pushen of koken
Grootst mogelijke hoogte van een filmbeeld op het negatiefmateriaal
Uitdrukking uit de sensitometrie, waarmee de juiste belichting wordt aangeduid: 'een goed gedekt negatief'
35mm zwartfilm met (witte) kaderlijnen, duurder dan gekaderd wit
Optische versie van de (magnetische of digitale) eindmixage, die bij het printen van de theaterkopieën naast het beeld terechtkomt, en het digitale geluid tussen en buiten de perforatie; ('geluidsnegatief schrijven')
Apparaat waarmee m.b.v. een galvanometer of een laser een optisch geluidsspoor op filmmateriaal (meestal Agfa ST8) wordt geschreven
Dragerzijde
Film zonder emulsie, blanke drager, ook blankfilm
Korrel (van een filmemulsie)
(Wel degelijk gewenste) lage basisdekking van een filmemulsie
Kaart met een lichtreflectie van 18%, ook gemiddeld grijs. Sommige fabrikanten adviseren 12% grijs.
Strookje film met 21 gelijkmatige stappen tussen de minimale en maximale dekking (densiteit), dat o.a. wordt gebruikt om de ontwikkelmachine af te regelen
De grijze tinten
Filterbepalen, graden m.b.v. Hazeltine in het lab
vero. High Contrast, opnamemateriaal voor titels, e.d. met hoog contrast, ook hico of hi-con
Curve van de verhouding tussen de belichting en de feitelijke dekking van een filmmateriaal, genoemd naar de grondleggers van de sensitometrie Hurter en Driffield
vero. High Contrast, opnamemateriaal voor titels, e.d. met hoog contrast, ook HC
vero. Afgekeurde, niet te printen take, > NG
Fixeerbad, natriumthiosulfaat
Intermediate Negative, laaggevoelig (3 ASA) printmateriaal met oranje basis (> A.C.M.), waarvan de theaterkopieën (releaseprints) worden getrokken; ook dupenegatief
Optisch geluid met variërende zwarting, variable density. Geheel vervangen door het transversaalschrift (rechts)
Printmateriaal voor tussenstadia, zowel in negatief als positief of digitaal
Duplicaat negatiefkopie van omkeerorigineel of positiefkopie (op laaggevoelig, korrel-arm materiaal), ook IN
Duplicaat positiefkopie van origineel negatief, waarvan een of meer intermediate negatieven getrokken worden, ook IP
1Intermediate Positive, laaggevoelig (3 ASA) printmateriaal met oranje basis (> A.C.M.), dient als (safety)master;
2Information et Publicité, de reclameverkoopmaatschappij van RTL Nederland
Doorlopende verticale kras op film
Digitaal en leesbaar emulsie- en randnummer op filmmateriaal
Emulsie- en randnummer in barcode en leesbare karakters van Eastman-Kodak
Apparaat dat de filmtijdcode (Arri- of Aaton-TC) koppelt aan de randnummers (keycode) op het negatief tijdens het scannen
> Keycode en KeyKode
Filmlas met behulp van filmkit, ook natte las of cementlas
Kleurfilterbepaling t.b.v. het maken van kopieën of t.b.v. scanning
Startleader van 8 sec. (24 b/s) / 12ft (35mm) (of - vero. - 7 sec. (25 b/s voor tv)), aftellend in klokvorm, > SMPTE-leader, Academy-leader
> Key number(s)
Positiefperforatievorm met rechte zijden, i.t.t. negatiefperforatie of Bell & Howell-perforatie, > long pitch
D.m.v. wijziging van het ontwikkelprocédé verhogen van de filmgevoeligheid, ook pushen of forceren
Samenklontering van zilverdeeltjes in emulsie
Stervormige film-'beschadigingen' ontstaan door statische ontlading vóór ontwikkeling
Testsignaal om kwalitiet van een optisch geluidsspoor te controleren

Vlaamse afko voor laboratorium, Nederlanders spreken meestal over het lab

Aantal achter elkaar geplakte rollen ontwikkeld camera-negatiefmateriaal teneinde deze te printen of te scannen, ook logrol
Aanbrengen van harde transparante laag op emulsiezijde van film, waarmee tevens meeste beschadigingen verdwijnen
Intermediate negatief van een film waar geen enkele las in zit (dus ook niet bij opticals), waarvan het mogelijk is highspeed-kopieën te maken
1Aanloopstrook voor film voorzien van startmarkeringen en aftelcijfers, startleader;
2vast programmabegin;
3gekleurd aan- of uitloop-filmmateriaal
1Verticale camerabeweging;
2mechanisme in voorloopkast van ontwikkelmachine, dat laborant gelegenheid geeft nieuwe rol aan te zetten. Met alarmbel als lift te hoog stijgt;
3verwijderen van beeld en/of geluid uit een sequence, waarmee een gelijke lengte zwart resp. stilte overblijft;
4signaalversterking, boost;
5'De *', eerste succesvolle Nederlandse horrorfilm (Dick Maas, 1983). [Eerdere Nederlandse horrorfilms waren De Spooktrein (1939) en Bloedverwanten (1977)]
Lichtsluis in lampenhuis van filmprinter, die de hoeveelheid rood, groen of blauw licht regelt voor de kopie
Aantal achter elkaar geplakte rollen ontwikkeld camera-negatiefmateriaal teneinde deze te printen of te scannen, ook lab-rol
Perforatieafstand van positieffilm; positiefperforatie, ook Kodak Standaard Perforatie
(LC) Klein verschil tussen hoogste en laagste licht
Filmkopie t.b.v. tv, ook tv-gradatie
Filmkopie met beeld en geluid, ook composite print
1Ingebouwd filter in kleurnegatiefmateriaal, A.C.M.;
2figuur in compendium (b.v.sleutelgat);
3zoals gebruikt bij matte-techniek

Dupe-positief kopie van origineel negatief, voor het maken van een dupe-negatief, waarvan vervolgens de theaterkopieën worden getrokken

1Masker, plaatje in de matte box van de camera waardoor een deel van het filmmateriaal niet wordt belicht;
2rol met filmbeelden die er voor zorgen dat een deel van het filmmateriaal niet wordt belicht voor een optisch effect;
3keysignaal
Print met balkjes
Schilderen van een ontbrekend gedeelte van het beeld dat d.m.v. matte-techniek aan het bestaande beeld wordt toegevoegd
Hi-end filmscanner /datascanner van ITK
Filmcassette (1000 ft), gestandaardiseerd door Mitchell, nu nog veel gebruikt voor camera's van optische banken en filmschrijvers
vero. Veelgebruikte contaminatie van regelen en nasnijden. Monteren van het negatief of omkeerorigineel aan de hand van de werkkopie m.b.v. synchronizer, eigenlijk: regelen
(van het lab). Dat deel van een filmlaboratorium, waar de filmontwikkeling plaatsvindt

1 Las gemaakt met een natte pers, met filmkit

2 Tegenstelling van de harde las > dissolve, vloeier

Filmplakpers voor het maken van cement- of kitlassen, i.t.t. droge pers (plakbandpers)
Print gemaakt m.b.v. printer met wetgate, vgl. nat scannen
Tot 1951 in gebruik zijnd filmmateriaal met drager van het uiterst brandbare cellulose-nitraat, > acetaat en safety film
vero. Aanduiding op picture negative report t.b.v. lab, betekenend: niet kopieëren, resp. niet printen
Eerste print na de kleurcorrectie, tegenwoordig hetzelfde als answerprint (A.P.)
vero. Filmsoort, welke na ontwikkeling positief beeld geeft, reversalfilm; alleen bij smalfilmformaten
vero. Langs chemische weg veranderen van de kleur van zwart/wit-materiaal
Scan van filmnegatief naar videoband met een vaste licht- en kleurcorrectie, i.t.t. best-light-scan
Verwijderen van kabels en beschadigingen op filmmateriaal, d.m.v. lakken en/of polijsten
Omlaag brengen van de kleurverzadiging van een beeld
vero. Printen naar een groter filmformaat, het resultaat is een blow-up
Optische trucage, verzamelnaam voor alle andere beeldovergangen dan een schnitt, titels, dubbeldrukken, enz.; tegenwoordig meestal langs digitale weg gegenereerd
Speciale printer waarmee opticals gemaakt worden
Geluidlichtspoor naast filmbeeld, > geluidsnegatief
Zwart-wit filmmateriaal ongevoelig voor rood licht, vgl. panchromatisch en blinde emulsie
Trucagecamera- en optische printermerk
Genormeerd beeldvenster van een Oxberry camera (komt ook voor in andere cameramerken), ook voor wetgate-printers (afbeelding)
Evenredige gevoeligheid voor alle kleuren van zwart-wit materiaal, vgl. orthochromatisch en blinde emulsie
Kleurenfilm, uitgesplitst in drie aparte panchromatische zwart-wit-films met rood-, groen- en blauwinformatie, zoals het vroegere Technicolor. Tegenwoordig gebruikt om kleurenfilms voor het nageslacht te bewaren
Frans merk filmprinter en geluidsschrijver
Motorsynchronizer met kleine viewer, > Compeditor
Justeringsmechanisme in duurdere filmcamera's (Mitchell) en optische banken t.b.v. nauwgezette beeldstand, ook spergrijper

Linnen plakband van filmblikken (cameratape), dat, nadat het tot een bolletje is gerold, uit baldadigheid tegen het plafond van de donkere kamer geworpen is en dat dus na verloop van tijd onverwacht in iemand anders nek terecht komt

Poetsen van de dragerzijde van een film ter ontkabeling
Verkleiningskopie, van 70(65) naar 35mm of van 35 naar 16mm
Afdrukken. Film: het maken van filmkopieën met behulp van een optische of een contactprinter
Verzamellijst van alle gebruikte shots (in volgorde van de labrollen)
Startmarkering in een labrol, bedoeld voor tijdcodesynchronisatie
Optische (film) of elektronische (video) trucage waarbij het ene beeld door het volgende beeld horizontaal wordt weggedrukt
D.m.v. wijziging van het ontwikkelprocédé verhogen van de film-gevoeligheid, ook forceren of koken
vero. Monteren van het negatief of omkeerorigineel aan de hand van de werkkopie m.b.v. synchronizer, ook nasnijden. [Tegenwoordig wordt het negatief op 2K of 3K gescand en vanuit een timeline m.b.v. een filmschrijver naar een intermediate negatief overgezet, inclusief alle opticals, titels en CGI's]
Theaterkopie
Herstellen van beschadigde film
Apparaat t.b.v. flashing
vero. Omkeerfilm, filmsoort, welke na ontwikkeling positief beeld geeft; alleen bij smalfilmformaten. [N.B. 35mm omkeer alleen gebruikt voor diafilms]
vero. Achterstevoren printen
Populaire overvloeier in de jaren '40 met golfjes en harpklanken om flash-back te introduceren
Aanbrengen van papiertjes in rol beeld of geluid om te kopiëren fragment te markeren, ook afruiteren
vero. Eerste print van opgenomen filmmateriaal, waarmee wordt gemonteerd, ook dailies
Interpositieve kopie van het geregelde negatief

Achter elkaar plakken van camerarollen tot een labrol (en voorzien van een startmarkering) en deze -al of niet- reinigen voorafgaand aan het scannen

vero. Overgaan op een andere kleur licht -ter correctie van de kleur- tijdens het printen van film exact op de overgang van twee shots
vero. De te printen takes, of opnieuw te scannen takes; > uitschieten
Gevoeligheidsmeting van filmmateriaal
Bruin-paarsige kleur kenmerkend voor oude fotoopnamen
Perforatieafstand van negatieffilm t.o.v. positieffilm. Hiertussen zit een minimaal verschil om het contact in de kromming tijdens de belichting optimaal te maken; > ook negatiefperforatie, Bell & Howell-perforatie
Super Impose, dubbeldruk van twee (of meer) beelden
Het om en om weglaten van beeldjes tijdens het printen,vgl. framecutting
vero. Ongecorrigeerde kopie van werkkopie, t.b.v. mixage
Filmontwikkelbad; opletten voor het maandagochtendbad...
Film ontwikkelen, naar de oorspronkelijke wijze van film ontwikkelen met stukken film op een rek gespannen, die met de hand op en neer in het bad werden gedompeld
vero. Notatie op stuk zwartfilm in werkkopie om aan te geven dat de rushprint van het ter linker- en rechterzijde aanwezige shot is beschadigd, maar gewoon doorloopt, ook slug, extended scene of build up.
Niet spiegelverkeerd

Links en rechts in beeld verwisseld, vgl. flop

Doorlopende (dus niet per beeld belichtende) kopieermachine, ook continueprinter
Getand filmtransportwiel, b.v. tamboer in projector (afb.)
Proces om filmbeelden met de hand in te kleuren, gebruikt tot in de jaren '30. De bekendste voorbeelden zijn de films van George Méliès
Het maken van een slowmotion door beeldjes in hun geheel te herhalen
Beeld-voor-beeld-kopieermachine, i.t.t. spleetprinter
Magnetisch randspoor op film. [Henk Otto uit Soest was de specialist op het gebied van stripen].
Kleurvorming d.m.v. de kleuren cyaan, geel en magenta; i.t.t. additieve kleurmenging
(S.I.)
1Dubbeldruk (film);
2twee videobronnen door elkaar heen; > ook super
Stereo Variable Area. Benaming voor een optisch geluidsspoor op de filmstrook, waarbij de amplitude wordt uitgedrukt door breedte van het spoor (i.t.t. door de dekking)
vero. Apparaat met sprockets op centrale as, t.b.v. het gelijkleggen of het naregelen
Telecine Analysis Film, testfilm van Kodak om per materiaalsoort de telecine in te regelen
Telecine Exposure Calibration, testfilm van Kodak om via Keylink een belichtingsstandaard te creëren
Kleursysteem, m.b.v. drie separate zwart-wit deeluittrekken voor R, G en B, populair in jaren '50, > ook panseparaat
Filmaftaster, zet filmbeeld om in een videobeeld, ook scanner

Nieuwste apparatuur van Kodak -na TAF en TEC- compleet met Look-up-tables voor alle Kodak-materialen om de telecine optimaal in te regelen

Print gecorrigeerd voor projectie met xenonlicht, ook release-print of xenonkopie
Oude (zwart-wit) films van voor 1930 werden vaak getint door ze in een chemisch bad te dopen, waardoor het hele beeld -vooral de lichtere partijen- een zelfde kleurtint kreeg, vgl. toning; > ook sepia
> Telecine, afkorting die verwarring met de gangbare afkorting voor timecode moet vermijden
Oude (zwart-wit) films van voor 1930 werden vaak getint door ze in een chemisch bad te dopen, waardoor het hele beeld -voornamelijk de donkere partijen- een zelfde kleurtint kreeg, vgl. tinting; > ook sepia
Amplitudeschrift voor optisch geluid, ook variable area
vero. Bewegend masker voor optische invultechniek
Film met laag beeldcontrast, t.b.v. tv
1vero. Selecteren van negatiefmateriaal in te printen en niet-te-printen takes (holds), > selected takes;
2op film opnemen van digitale beeld-bestanden
Schoonmaken van een film d.m.v. hoogfrequente trillingen in een perchloorethyleen-oplossing
Optisch geluid-schrift, waarbij de modulatie wordt opgetekend in een breder en smaller wordend zwart-wit geluidsspoor, ook transversaalschrift
Optisch geluid-schrift, waarbij de modulatie wordt opgetekend in even brede lijntjes van verschillende dekking
Azijnlucht van slecht opgeslagen acetaatfilm (ook perfotape) -onder invloed van ijzer als katalysator-, ruikt niet best...
Data-opslagsystemen waarmee 2-4K data van een telecine-transfer net zo kunnen worden behandeld met pan & scan en kleurcorrectie als met een echte telecine, compleet met random access en snelheidsveranderingen zonder belasting van het negatiefmateriaal. B.v. Specter van Thomson, IQ van Quantel en Clipster van DVS
Gepatenteerd 35mm filmsysteem, waarbij elk beeldje 8 perforaties beslaat en het materiaal horizontaal door de camera loopt; in USA nog veel gebruikt voor opticals vanwege het groter oplossend vermogen
Geleidelijke beeldovergang, ook cross(fade), dissolve of overvloeier
Nummer op de rand van film om de voet (16 beelden 35mm film, 21,3 beelden bij 35mm 3-perf/ 40 beelden 16mm film), ook randnummer, edgenumbering
> Ondertitel
Vertoningskopie, na goedkeuring van de AP
Deel van ontwikkelmachine vóór het bad, met ruime bufferlengte film (de lift) om laborant gelegenheid te geven nieuwe rol film aan te 'nieten'
Onregelmatig densiteitsverloop van het beeld
Lett. 'wig';
1gereedschap op de statiefkop waarmee de camera een grotere tilthoek bereikt;
2strookje film met grijstrappen voor meetdoeleinden, grijswig;
3(Compositing) test-rendering van een reeks beelden geschoten op film met stapsgewijze kleurcorrectie
1Montageversie; 2 . vero. gemonteerde rushprints
Beeldvenster van printer of scanner gevuld met heldere vloeistof (perchloorethyleen), waarmee evt. kabels en krasjes op de drager van de film onzichtbaar worden
(Optische) kopie gemaakt via wetgate-printer
Niet ontwikkeld positieffilm (lichtgeel) of niet-lichtgevoelig wit acetaatfilm
Stof op negatieffilm, dat als wit stof in de (positieve) print zichtbaar wordt, i.t.t. zwart vuil
Projectiekopie, gecorrigeerd voor xenonlicht, ook release print
vero. Systeem van printen uit A- en B-banden met geschakelde lassen, > A/B zero cut
Filmmateriaal met volledig gedekte emulsie
De sluiter (lightvalves) van een filmprinter helemaal dicht schakelen
Stof dat op positieffilm zit, i.t.t. wit vuil

Advertentie

CineMeta Digital

Woordsuggestie

Doe een woordsuggestie

Categorieen

animatie
beeld
geluid
grime/kleding
grip
ICT (generiek)
laboratorium
licht
montage
postproductie
productie
script/regie
special effects
vertoning/uitbreng

Facebook

Advertentie

Ot Louw - Montage

Redacteuren

Adri Dortland
Antoin Cox
Arjen van der Grijn
Arnoud Rijken
Daphne Maierna
Dave Schram
Erik Louw
Gerard de Haan
Henny Vrienten
Jan Schuurman
Job ter Burg
Maarten Kramer
Michel Schöpping
Monique van Schendelen
Ot Louw
Paul Gies
Peter Brugman
Pieter Hoogland
Stan Schram
Stephan Danser

Facebook